Transport gevaarlijke goederen (ADN)

De regelgeving voor het transport van gevaarlijke goederen over de waterweg is gebaseerd op de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). De bijlagen bij deze overeenkomst maken deel uit van de Europese richtlijn 2008/68/EG betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land.

Regelgeving

Overzicht van de regelgeving van toepassing op de transporten met gevaarlijke goederen

De bijlage bij het besluit kan u hier raadplegen : ADN 2021

Schip

Een binnenschip dat voor het transport van gevaarlijke goederen gebruikt wordt, moet in het bezit zijn van een certificaat van goedkeuring overeenkomstig het ADN, 1.16.1.

Transport

Er gelden ook aparte voorschriften in het politiereglement voor het vervoer van gevaarlijke goederen. Zo dienen bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden en moeten ADN-schepen bij het ligplaats nemen, rekening houden met bepaalde afstanden tot woongebieden en kunstwerken. De belangrijkste voorschriften zijn opgenomen onder:

  • APSB, Art. 3.14. Bijkomende tekens van schepen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
  • APSB, Art. 7.07. Ligplaatsen in de nabijheid van schepen, duwstellen of gekoppelde samenstellen die bepaalde gevaarlijke stoffen vervoeren
  • APSB, Art. 7.08. Bewaking en toezicht
  • ADN, 7.1.5.4 Ligplaats nemen
Bemanning

Tijdens het transport van gevaarlijke goederen dient steeds een ADN-deskundige aan boord te zijn.

Bedrijven

Informatie over Seveso of Sevesobedrijven (bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen) is terug te vinden op www.seveso.be/nl.

Read more...