De taken en bevoegdheden m.b.t. bekwaamheidsbewijzen zullen vanaf 1 juni 2019 overgaan van het Departement MOW naar De Vlaamse Waterweg nv en zullen ondergebracht worden in het Binnenvaartloket.

Meer uitleg over deze transitie kan u hier terugvinden.

Read more...

CMS HTMLText

Voor het transport van gevaarlijke goederen gelden aparte reglementen op de waterweg.

Schip

Een vaartuig dat gevaarlijke goederen vervoert moet een certificaat van goedkeuring  hebben.

Transport

Eveneens gelden aparte regels voor het vervoeren van gevaarlijke goederen. Zo dienen bepaalde veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden en moeten ADN-schepen bij het ligplaats nemen, rekening houden met bepaalde afstanden tot woongebieden en kunstwerken.

Bemanning

Tijdens het transport van gevaarlijke goederen dient steeds een ADN-deskundige aan boord te zijn.

Regelgeving

Overzicht van de regelgeving van toepassing op de transporten met gevaarlijke goederen

De bijlage bij het besluit kan u hier raadplegen : ADN 2017

Bedrijven

Informatie over Seveso of Sevesobedrijven (bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen) is terug te vinden op www.seveso.be/nl.

Read more...