CMS HTMLText

Zeilen op de bevaarbare waterwegen is eerder af te raden.

Je mag in principe zeilen op alle bevaarbare waterwegen, maar door een aantal algemene regels zijn in de praktijk maar een paar waterwegen geschikt om op te zeilen. Het is ongebruikelijk om alleen op windkracht te zeilen op de Vlaamse binnenwateren.

Op de binnenwateren:

  • moet je altijd de stuurboordwal aanhouden,
  • mag je de vaargeul niet onnodig kruisen,
  • mag je de andere waterweggebruikers niet hinderen.

Ook zijn er een aantal waterwegen waarvoor bijkomende regels gelden. Als je bijvoorbeeld wilt zeilen op de Beneden-Zeeschelde, moet je een hulpmotor hebben die krachtig genoeg is om 6 km/u te halen. Ook in de havens zijn er een aantal regels. In sommige havens is het zeilen of het hijsen van zeilen verboden of moet je vooraf toelating vragen. Door de beperkte doorvaarhoogte van de bruggen en de relatief kleine breedte van de waterweg kun je praktisch gezien niet overal zeilen.

Kortom: zeilen op de bevaarbare waterwegen is eerder af te raden.

 

Op motorkracht kan je met je zeilboot wel prachtige routes varen.

De Vlaamse Waterweg kaart staandemastroute

Op deze website en app vind je actuele kaarten en technische gegevens, waaronder brughoogtes, van de Vlaamse waterwegen.

 

Windsurfen (varen met een zeilplank)

Volgens het Algemeen politiereglement voor de scheepvaart op de binnenwateren, artikel Art. 6.35/2, is “het varen met zeilplanken enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 150 m, op de panden of delen van panden waarvan het begin wordt aangeduid door het verkeersteken E.20 (aanhangsel 7) en het einde door het verkeersteken A.17 (aanhangsel 7).” Dergelijke zones zijn op heden niet aangeduid, waardoor windsurfen op geen enkele bevaarbare waterweg beheerd door De Vlaamse Waterweg nv is toegestaan.

De Vlaamse Waterweg kan binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.


Watersport waarbij men op een plank staat, zit of ligt die voortbewogen wordt door de wind

Het varen met zeilplanken zoals beschreven in het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006) kent de laatste jaren verschillende varianten zoals bijvoorbeeld wing suppen, windfoilen, wing surfen. Ze kunnen bij uitbreiding benoemd worden als “watersporten waarbij men op een plank staat, zit of ligt die voortbewogen wordt door de wind”.

Conform art. 6.35/2 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (Koninklijk Besluit van 24 september 2006) is het varen met zeilplanken in de Vlaamse waterwegen in principe verboden, tenzij het lokaal door middel van signalisatie wordt toegelaten. Op deze panden is het varen met zeilplanken enkel toegelaten overdag en bij een goede zichtbaarheid van minstens 150 m.

De Vlaamse Waterweg nv is van oordeel dat uit veiligheidsoverwegingen de waterwegen geen geschikte omgeving zijn voor watersporten waarbij men op een plank staat, zit of ligt die voortbewogen wordt door de wind.

De Vlaamse Waterweg nv kan evenwel binnen bepaalde voorwaarden een uitzondering op deze regels toestaan in het kader van een georganiseerd evenement. Een vergunning hiervoor kan aangevraagd worden via www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen.

Read more...