CMS HTMLText

Read more...

VisuRIS biedt bij uitstek de meest gebruiksvriendelijke toegang tot River Information Services (RIS). Dit concept van geharmoniseerde diensten en maatregelen voor het optimaliseren van het verkeers en vervoersproces op de Europese waterwegen heeft in het bijzonder aandacht voor veiligheid. Ook doeltreffendheid en milieuvriendelijkheid worden hoog in het vaandel gedragen.

Read more...
Vaarweginformatie (1)

Geografische, hydrologische en bestuurlijke informatie over de waterweg voor RIS-gebruikers om een reis te plannen, uit te voeren en te controleren.

Tactische verkeersinformatie

Informatie die van invloed is op de directe navigatiebeslissingen van de schipper: een elektronische navigatiekaart (IENC) met de positie en identificatie van alle door een radar aan boord waargenomen doelen, maar ook informatie over onverwachte hinder in de nabijheid (2).

Strategische verkeersinformatie

Informatie van belang voor middellange- en langetermijnbeslissingen van RIS-gebruikers bij de planning van een veilige en vlotte reis, optimale inzet van schepen, wachttijden en drukte aan sluizen, (on)verwachte hinder (3) , bedieningstijden (6) , enzovoort.

Calamiteitenbestrijding

Activiteiten bij incidenten en calamiteiten: Informatie over de locatie en type van een incident (5) , contact met hulpdiensten (7) en berichten aan schepen (3) in de buurt (4).

Inland ECDIS

Weergave van elektronische navigatiekaarten en aanvullende informatie. Inland ECDIS draagt bij tot de veiligheid en de efficiëntie van de binnenvaart en daardoor ook tot het milieu. Inland ECDIS gecombineerd met informatie uit Inland AIS 2 biedt ook toegevoegde waarde binnen RIS.

Elektronisch melden en gegevensuitwisseling

Via elektronische weg (9) kunt u uw reis- (15) en ladinggegevens melden om zo de administratieve afhandeling aan de sluis (10) en bij andere RIS-autoriteiten (14) tot een minimum te beperken. De kwaliteit van de eigen referentiegegevens wordt bovendien verhoogd d.m.v. een koppeling met de Europese referentiedatabanken (16).

Scheepvaartberichten (NtS)

Berichten van nationale en lokale (waterweg)beheerders over de status van de binnenvaartinfrastructuur (zoals bruggen en sluizen), tijdelijke blokkades (3) van de waterwegen, werkzaamheden, waterpeil en ijsvorming.

Inland AIS

Inland AIS (Automatic Identification System) (8) is een identificatiesysteem dat automatisch gegevens seint over naam, positie, snelheid en vaarrichting van een binnenschip. Dankzij AIS-stations aan wal (12) kan de infrastructuur beter worden benut, kunnen de verkeersposten efficiënter werken (10) en kunnen verladers en terminaloperators (15) hun logistieke planning verbeteren.

Informatie voor vervoerslogistiek

Een overzicht van optimale routes (1) en aankomsttijden (11) voor verladers en planners.

Wettelijke verplichtingen

RIS-autoriteiten krijgen zicht op ontbrekende scheepsinformatie, bijvoorbeeld over gevaarlijke goederen of onbetaalde scheepvaartrechten. Hierdoor wordt het mogelijk om de schippers tijdig te informeren om zich alsnog in regel te stellen. Persoonsgevoelige informatie wordt bovendien met maximaal respect voor de privacy behandeld (13).

Statistieken

RIS biedt veel cijfermateriaal om het overheidsbeleid te ondersteunen

Read more...