Binnenvaartservices is de overkoepelende term voor het aanduiden van dienstverlening aan de binnenvaart met betrekking tot walstroom, drinkwater en afvalinzameling.

In de nabijheid van een stedelijke omgeving worden rust- en overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart vaak van walstroom voorzien. Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik kan maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken in principe hun eigen generatoren om elektriciteit op te wekken. Wanneer schepen echter stilliggen, is het laten draaien van de dieselmotoren onnodig milieubelastend.

Daarnaast wenst De Vlaamse Waterweg ook de inname van water op een gestructureerde manier aan de binnenvaart ter beschikking te stelen. Hiertoe wordt op bepaalde locaties in de nodige voorzieningen geïnvesteerd.

Ter hoogte van diverse sluizen (milieustraatjes) wordt aan de binnenvaart de mogelijkheid geboden zich van hun afval te ontdoen. Het betreft hier de reguliere huishoudelijke afvalstoffen: restafval, glas, PMD, papier en karton. Afgifte is pas mogelijk na identificatie. Restafval en PMD dienen tevens aangeboden in een vuilniszak van max. 60l.

Naast de milieustraatjes beschikt De Vlaamse Waterweg ook over recyclageparken waar de schipper naast de reguliere huishoudelijke afvalstoffen terecht kan voor volgende niet-gevaarlijke recycleerbare afvalstoffen: grof vuil, ijzerschroot, houtafval, wit- en bruingoed, vlak glas, groenafval en autobanden. Daarnaast kan u in het recyclagepark ook terecht voor afgifte van volgende gevaarlijke afvalstoffen : afvalvetten, afvalolie, lege olievaten, olievodden en -absorbentia, olie- en mazoutfilters, loodaccu’s, batterijen, TL-lampen, verfpotten en -resten, spuitbussen en solventen. 

De afgifte voor sommige fracties geschiedt tegen een kostendekkende vergoeding.

Ten behoeve van het schip is een infobrochure met sorteerwijzer voor de verschillende afvalstromen uitgewerkt. Deze brochure kan je hier terugvinden.

In het park is er alle werkdagen van 8-16u een parkwachter aanwezig voor de registratie en weging van al het door u afgegeven afval.

Afvalpak Ham

Het afvalpark van Ham is gelegen opwaarts sluis Kwaadmechelen op linkeroever.

 

 

 

 

Afvalpark Evergem

Het afvalpark van Evergem is gelegen op linkeroever, opwaarts de kleine sluis van Evergem (Westbekesluis).

 

 

 

 

Dienstverlening

Voor het aanbieden van deze services doet De Vlaamse Waterweg, in samenwerking met andere Havens in Vlaanderen en Nederland beroep op een externe dienstverlener Connect4Shore. Om gebruik te kunnen maken van de aangeboden services bij deze verschillende partners dient u zich eenmalig te registreren.

Het overzicht van aangeboden services en bijhorende tarieven is te raadplegen via www.connect4shore.nl.

Read more...