Het leven aan boord van een schip wordt vaak als zeer idyllisch beschouwd. Toch zijn als normaal beschouwde dingen niet steeds zo vanzelfsprekend op een schip. Zo dient de watertank voor drink-, was- en spoelwater voorafgaand te worden bijgevuld of dient het afval te worden bijgehouden tot een volgend afgiftepunt. Het is daarom van belang voor de binnenvaart dat er langs de waterwegen een netwerk van voorzieningen (binnenvaartservices) wordt uitgebouwd en operationeel gehouden.

De Vlaamse waterweg heeft op diverse locaties langs de bevaarbare waterlopen walstroom, waterinname en – afgifte en afvalafgiftepunten voorzien dat ter beschikking wordt gesteld aan de gebruikers van de waterweg. 

Waar deze voorzieningen zich bevinden en onder welke voorwaarden hiervan gebruik gemaakt kan worden, kan teruggevonden worden op één van volgende pagina’s:

Dienstverlener

In samenwerking met andere havens in Vlaanderen en Nederland doet De Vlaamse Waterweg, voor het aanbieden van de verschillende services, beroep op de externe dienstverlener Connect4Shore. 

Om toegang te krijgen tot de aangeboden services bij deze verschillende partners dient u zich eenmalig bij Connect4Shore te registreren.

Ook pleziervaart kan zich bij deze dienstverlener registreren. Om de registratie te kunnen voltooien, dien je als pleziervaat bij vaartuiggegevens “Andere” op te geven en bij BTW-nummer “00000” 

Voor meer info of indien je problemen ondervindt bij de registratie kan je steeds contact opnemen via de contactgegevens op www.connect4shore.nl.

Read more...