Read more...

River Information Services

RIS staat voor River Information Services of Binnenvaartinformatiediensten. Het is een pakket van uiteenlopende diensten die het verkeers- en vervoersproces moeten optimaliseren. Zo wordt onder meer de veiligheid verbeterd en de efficiëntie verhoogd.

RIS stroomlijnt de informatie-uitwisseling tussen de beheerders en de gebruikers van de waterweg. Hiervoor werd een eenvormige communicatiestandaard ontwikkeld. Daardoor is het verkeersmanagement op de Europese binnenwateren beter op elkaar afgestemd. RIS maakt ook een beter vervoersmanagement mogelijk, door transportgegevens en logistieke data uit te wisselen. Hierdoor verstevigt RIS de concurrentiepositie van de binnenvaart.

Uiteindelijk willen we ertoe komen dat een schipper zijn reis- en ladinggegevens maar 1 keer elektronisch moet melden en dat de informatie tussen de verschillende waterwegbeheerders uitgewisseld wordt. 

Daarnaast wensen de waterwegbeheerders de gebruikers van het waterwegennet zo goed mogelijk te informeren van de toestand van het netwerk. 

De RIS-diensten worden aangeboden ten behoeve van de volledige keten, gaande van de verlader over de waterweggebruikers tot en met de medewerkers van de waterwegbeheerders.

De RIS-diensten

Onderstaande diensten zijn beschreven in de PIANC-richtlijnen. De Europese unie heeft op basis van deze richtlijnen op haar beurt een richtlijn opgesteld die de lidstaten  ertoe verplicht deze diensten binnen Europa op een geharmoniseerde manier aan te bieden.

 • FIS - vaarweginformatie
 • TI - verkeersinformatie
 • TM - verkeersmanagement
 • CAS - calamiteitenbestrijding
 • ITL – informatie voor de logistiek
 • ILE - regelgeving
 • ST - Statistics
 • CHD – vaarrechten en havengelden

Vanuit deze richtlijn werden vier kerntechnologieën gedefinieerd die gebruikt dienen te worden om deze diensten aan te bieden:

 • Electronic Reporting International (ERI)
 • Notices to Skippers (NtS)
 • Inland Electronic Navigational Chart (iENC)
 • Vessel Tracking and Tracing (VTT) 

De Vlaamse Waterweg nv is één van de Vlaamse RIS-autoriteiten en is reeds van het begin betrokken met het uitwerken en aanbieden van deze diensten. Via het VisuRIS-portaal worden alle diensten centraal aangeboden .

Daarnaast kan er 24/7 beroep gedaan worden op de RIS-operatoren in Hasselt en Evergem via het gratis nummer 0800 30 440.

 
Read more...