Het VisuRIS portaal bevat heel wat informatie over de waterwegen maar ook over de gebruikers van de waterwegen. Als RIS-autoriteit verzamelt De Vlaamse Waterweg nv deze informatie om het scheepvaartverkeer zo efficiënt en veilig mogelijk te laten gebeuren.

Bij de ontwikkeling van het portaal is er zeer veel aandacht gegaan naar de bescherming van deze gegevens zodat deze enkel beschikbaar zijn voor gebruikers die het recht hebben om deze informatie te mogen zien.

Read more...

CMS HTMLText

Met het portaal beogen wij heel wat gebruikers aan te spreken. Dit wil zeker niet zeggen dat iedereen daarom toegang zal krijgen tot alle gegevens. Enkel een beperkt deel van de gegevens zal publiek beschikbaar zijn.

Het gaat dan in eerst instantie over de statische gegevens met betrekking tot de kenmerken van de waterwegen en actuele gegevens van de waterwegen.

De positiegegevens van de schepen worden geanonimiseerd zodat deze schepen niet herkenbaar zijn voor gebruikers die onvoldoende rechten hebben.

De eigenaar/exploitant van het vaartuig kan het schip registreren en vervolgens zelf bepalen wie welke gegevens kan zien.

Gemachtigde medewerkers (RIS-operatoren, binnenvaartbegeleiders,...) van de waterweg- beheerder hebben wel ten alle tijden toegang tot deze gegevens in het kader van een efficiënt en veilig scheepvaartverkeer op de waterwegen.

Deze medewerkers zijn er wel aan gehouden om deze gegevens met de nodige voorzichtigheid om te gaan in het kader van hun taak. In geval van een incident kunnen ze vb. wel aangewend worden om de hulpdiensten te informeren van de situatie op het terrein. Op basis van deze informatie kunnen ze de juiste voorzorgen nemen.

 

Read more...

CMS HTMLText

Om correct te kunnen omgaan met de privacy zijn er naast gebruikers ook organisaties (of bedrijven) in het systeem opgenomen. Wanneer je een gewone gebruiker aanmaakt op de webportaal, zal er niet standaard een organisatie aangemaakt worden. Er is enkel nood aan een organisatie wanneer je een schip of een terminal wenst te beheren.

De eerste persoon die een organisatie registreert in het portaal wordt automatisch de beheerder van deze organisatie. Wanneer je beheerder bent van je organisatie, ben je in de mogelijkheid om andere personen toe te voegen. Dit kan als gewone gebruiker of als mede-beheerder. Een beheerder heeft enkele bijkomende mogelijkheden in vergelijking van een gewone gebruiker.

De beheerder kan schepen registreren en de inzagerechten beheren, terminals registreren en extra personen toevoegen aan de organisatie. Wanneer iemand een aanvraag doet om lid te worden van jouw organisatie of om inzagerechten te krijgen in een schip, zal je als beheerder hiervan een notificatie krijgen in het portaal. Met andere woorden, de beheerder van een organisatie bepaalt welke informatie vrijgegeven wordt.

Wanneer je als VisuRIS-gebruiker niet gekoppeld bent aan een organisatie, heb je nog steeds voldoende mogelijkheden. Zo heb je de mogelijkheid om je te abonneren op mailinglijsten, kan je inzagerechten vragen voor bepaalde schepen, etc.

Om deze zaken te kunnen beheren, gebruik je het menu "mijn account".

Read more...

CMS HTMLText

Eens een schip toegewezen is aan een organisatie kan de beheerder van deze organisatie de privacy-instellingen van dit schip bepalen. Je zal dus zelf kunnen bepalen welke informatie van je schip aan wie getoond wordt. Via het menu "mijn schepen" in "mijn RIS" kan je voor ieder van je schepen deze instelling afzonderlijk bepalen.

Naast een algemene instelling op het niveau van het schip, kan je de rechten ook individueel toekennen aan een gebruiker van VisuRIS. Je kan deze gebruiker dan bijkomende rechten geven om één of meer van jouw schepen te volgen. Dit kan voor een beperkte periode of onbeperkt in tijd. Via het overzicht van jouw inzagerechten blijf je steeds een overzicht houden van wie toestemming heeft om jouw schepen te mogen volgen.

Als eigenaar van de informatie bepaal je dus zelf wie welke informatie mag zien!

Read more...

CMS HTMLText

Je hebt de keuze uit 6 klassen voor het bepalen van de privacy-instellingen. Aan de hand van deze klasse bepaal je welke gegevens aan de gebruikers van VisuRIS getoond worden.

Klasse 1:

Enkel de positie van het vaartuig zal op de kaart getoond worden.

Klasse 2:

Naast de positie van het schip zullen bij deze klasse ook de afmetingen getoond worden en het type van AIS-transponder (A of B).

Klasse 3:

Alle uitgezonden AIS-informatie wordt getoond wanneer je deze klasse kiest. Dit houdt in dat bovenop de gegevens uit klasse 2,  ook de naam, MMSI-nummer en andere AIS-informatie getoond zullen worden.

Klasse 4:

Naast de AIS-informatie zal ook reis- en ladinginformatie getoond worden. Dit zijn alle gegevens die verzameld worden in het kader van de vaarvergunning die u nodig heeft om op de Vlaamse waterwegen te varen. Indien de eindbestemming in het werkingsgebied ligt, zal ook de ETA getoond worden.

Klasse 5:

Aanvullend op de gegevens uit klasse 4, zal de ETA op de volgende passagepunten getoond worden.

Klasse 6:

Bij de keuze van deze klasse zullen alle beschikbare gegevens getoond worden. Dit wil zeggen dat ook de ATA op gepasseerde passagepunten getoond worden.

Read more...