Bemanning

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven telt u als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften.

Meer uitleg over de voorwaarden om een dienstboekje te bekomen kan onder volgende pagina worden teruggevonden:

Men kan als bemanning van een binnenvaartschip de volgende bekwaamheidsbewijzen behalen:

Om deze bewijzen te behalen, dient u telkens een examen af te leggen. Afhankelijk van het type bekwaamheidsbewijs, kan dit enkel een theoretisch examen zijn of een theoretisch examen gevolgd door een praktijkexamen. Voor de afname van de examens werkt de Vlaamse Waterweg samen met een extern examencentra, met name Syntra Midden-Vlaanderen.

De dagen waarop u de verschillende soorten examens kan afnemen zijn vastgelegd en kan u hier terugvinden. Meer informatie over het verloop van de examens kan u terugvinden in het examenreglement.

Onderstaand kan u alle nodige informatie terugvinden die u nodig heeft om deze documenten aan te vragen. Indien u verdere vragen heeft rond benodigde documenten als bemanningslid of hoe deze kunnen aangevraagd worden, kan u steeds contact opnemen met het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv.

Indien u uw bestaand bekwaamheidsbewijs verloren bent of deze wenst te verlengen, kan u voor het duplicaat of de verlenging ook terecht bij het Binnenvaartloket. Onderstaand wordt bij ieder bekwaamheidsbewijs aangegeven welke stappen u dient te ondernemen voor een duplicaat of verlenging.

Voor sommige bekwaamheidsbewijzen en voor het dienstboekje dient een medische verklaring te worden voorgelegd. Meer uitleg kan hieronder worden teruggevonden:

Prijslijst

Hier kunt u de meest recente prijzen met betrekking tot bekwaamheidsbewijzen terugvinden. De retributies voor de bekwaamheidsbewijzen zijn onderhevig aan de BTW-regelgeving.

Merk op dat er mogelijks prijsverschillen zijn, afhankelijk van uw land van afkomst en of de aanvraag als particulier of als bedrijf indient.
Zo dient u binnen als lid van de Europese Unie BTW te betalen op deze bekwaamheidsbewijzen.

Indien u echter een als niet-Belgisch bedrijf binnen de Europese Unie de aanvraag indient, dient u wel btw te betalen maar wordt deze verlegd. Dit houdt in dat De Vlaamse Waterweg nv de btw niet in rekening zal brengen, maar dat de btw verlegd wordt naar het bedrijf in kwestie.  Meer concreet dient het bedrijf dus zowel de vergoeding als de btw die naar hem of haar verlegd is aan te geven in de btw-aangifte.

Voor landen buiten de Europese Unie is de btw-regeling niet van kracht en dienen bedrijven en particulieren deze niet te betalen.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...