CMS HTMLText

Het CMNI Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het voervoer van goederen over de binnenvaart bepaalt de rechten en plichten en de aansprakelijkheid van de partijen die een grensoverschrijdende vervoersovereenkomst afsluiten Read more...