Reglementering pleziervaart

Op de waterwegen zijn verschillende reglementen van toepassing. In het keuzemenu in de rechterkolom vindt u een overzicht van de reglementen die op de Vlaamse waterwegen van toepassing zijn. Deze werden opgesplitst per thema om de leesbaarheid te bevorderen.

Omwille van het internationale karakter van de waterweg worden ook de beschikbare Europese en Rijnvaartreglementen bij de nuttige info in de rechterkolom opgenomen.

De meest recente beschikbare geconsolideerde versies worden beschikbaar gesteld. Echter voor de juridische correcte informatie verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad via deze databank.

Binnen Vlaanderen wordt er gewerkt aan een scheepvaartdecreet. Ook bij de federale overheid wordt er gewerkt aan een scheepvaartwetboek. Beide reglementen hebben de ambitie om het regelgevend landschap te vereenvoudigen. Wanneer deze teksten gepubliceerd worden zal u op deze plaats hierover op de hoogte gebracht worden.

Read more...

Nuttige info

Voor de recreatieve gebruiker is alle informatie over de Vlaamse waterwegen ook in een overzichtelijke brochure gebundeld.

Deze kan u hier downloaden.

Read more...