BEMANNINGSREGLEMENTEN

Het KB van 23 december 1998 bevat de regelgeving omtrent het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer. Dit bevat meer informatie over:

 • Bepalingen i.v.m. het verkrijgen van de vaarbewijzen
 • Het controleren van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
 • Bepalingen i.v.m. het bekomen van een radarpatent
 • Bepalingen i.v.m. het bekomen van een getuigschrift passagiersvervoer
Het MB van 6 december 2002 bevat de regelgeving over het examen matroos en meer specifiek:
 • Voorwaarden om dit examen af te leggen
 • Regels bij het falen van een examen
Het KB van 9 maart 2007 bevat de regelgeving omtrent de bemanningsvoorschriften, dit houdt in:
 • De verschillende voorwaarden waaraan de respectievelijke bemanningsleden moeten voldoen
 • De voorwaarden en regels van de verschillende exploitatiewijzen
 • Vereisten voor de uitrusting van het schip
 • Regels over de minimumbemanning van motorschepen en duwboten
 • Regels over de minimumbemanning van motorschepen met een lengte van minder dan 55 m
 • Regels over de minimumbemanning van bunkerschepen met een lengte van minder dan 35 m
 • Regels over de minimumbemanning van hechte samenstellen en andere hechte samenstellingen
 • Regels over de minimumbemanning van sleepboten
 • Regels over de minimumbemanning van overige vaartuigen en afwijkingen

De geconsolideerde tekst betreffende de bemanningsvoorschriften, van toepassing in Vlaanderen, kan je op hier terug vinden. Dit betreft een geconsolideerde tekst bijgewerkt door De Vlaamse Waterweg nv. Voor de correcte juridische tekst verwijzen we naar het Belgisch Staatsblad.

 

Read more...