BEMANNINGSREGLEMENTEN

Het KB van 23 december 1998 bevat de regelgeving omtrent het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer. Dit bevat meer informatie over:

 • Bepalingen i.v.m. het verkrijgen van de vaarbewijzen
 • Het controleren van de lichamelijke en geestelijke geschiktheid
 • Bepalingen i.v.m. het bekomen van een radarpatent
 • Bepalingen i.v.m. het bekomen van een getuigschrift passagiersvervoer
Het MB van 6 december 2002 bevat de regelgeving over het examen matroos en meer specifiek:
 • Voorwaarden om dit examen af te leggen
 • Regels bij het falen van een examen
Het KB van 9 maart 2007 bevat de regelgeving omtrent de bemanningsvoorschriften, dit houdt in:
 • De verschillende voorwaarden waaraan de respectievelijke bemanningsleden moeten voldoen
 • De voorwaarden en regels van de verschillende exploitatiewijzen
 • Vereisten voor de uitrusting van het schip
 • Regels over de minimumbemanning van motorschepen en duwboten
 • Regels over de minimumbemanning van motorschepen met een lengte van minder dan 55 m
 • Regels over de minimumbemanning van bunkerschepen met een lengte van minder dan 35 m
 • Regels over de minimumbemanning van hechte samenstellen en andere hechte samenstellingen
 • Regels over de minimumbemanning van sleepboten
 • Regels over de minimumbemanning van overige vaartuigen en afwijkingenRead more...