Belangrijk bericht aan de sector:

Medische verklaringen vanaf 18 januari 2022

Vanaf 18 januari 2022 wijzigt er één en ander ten gevolge de nieuwe Europese Richtlijn m.b.t. de beroepskwalificaties in de binnenvaart.

Vanaf deze datum dient u in Vlaanderen een medische verklaring van een erkende arts te kunnen voorleggen indien u:

  • een bekwaamheidsbewijs wenst aan te vragen of zich wenst in te schrijven voor een examen;
  • een bekwaamheidsbewijs wenst te verlengen;
  • voor het eerst als bemanningslid in dienst treedt en een dienstboekje wilt laten valideren.

Via deze link vindt u de lijst met erkende artsen waar u een medische verklaring kunt verkrijgen.U maakt zelf een afspraak met één van de erkende artsen. Vergeet a.u.b. uw identiteitskaart niet op de afspraak. Wanneer u aan de vereiste voorwaarden voldoet, maakt de arts het formulier van de medische verklaring op.

Bij de indiening van uw aanvraag, mag uw medische verklaring mag niet ouder dan 3 maanden zijn.

Uw medische verklaring dient binnen de 3 maanden volgend op uw 60ste verjaardag te worden hernieuwd. Daarna moet ze om de 5 jaar vernieuwd worden tot aan de leeftijd van 70 jaar. Vanaf dan dient ze om de 2 jaar vernieuwd te worden.

We raden u tenslotte aan deze website op regelmatige basis te consulteren om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken.

 

Vanaf 18 januari 2022 wordt de nieuwe examenregeling van toepassing waarbij voor de verschillende functies als bemanningslid een theorie- en/of praktijkexamen afgelegd zal moeten worden.

Tot 18 januari 2022 kunnen in Vlaanderen nog examens afgelegd worden volgens het huidige systeem. Concreet betekent dit dat u zich voor examens matroos en radar onder het huidige systeem nog tot uiterlijk 15 oktober kan inschrijven, onder voorbehoud van de beschikbaarheden. Voor de examens schipper, riviergedeelten, personenvervoer onder het huidige systeem kan u zich inschrijven tot uiterlijk 15 november, onder voorbehoud van de beschikbaarheden.

De huidige werkwijze voor ADN wijzigt niet en blijft van kracht na 18 januari 2022.

Indien u niet geslaagd bent voor 18 januari 2022 voor een examen onder het huidig systeem, dient u het examen opnieuw af te leggen volgens de nieuwe examenregeling die vanaf 18 januari 2022 van kracht wordt.

Er dient bij de bovenstaande timing rekening te worden gehouden met een wettelijke wachttermijn van minimum 2 maanden tussen een examen en herexamen. Hierop kan niet afgeweken worden.

Vanaf 18 januari zullen de examens plaats vinden in het nieuwe examencentrum in Willebroek (www.visuris.be/Richtlijnberoepskwalificaties). Meer informatie volgt later.

 

Aanvragen van een verlenging voor bestaande bekwaamheidsbewijzen
 
Op 18 januari 2022 gaat een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht. 

Alle aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen dient u vóór 17 januari 2022  in te dienen bij het binnenvaartloket, uiteraard rekening houdend met de geldende voorwaarden om voor een verlenging in aanmerking te komen. Dit betekent m.a.w concreet dat het medisch attest en de aanvraag vóór 17 januari 2022 ingediend moeten worden bij het binnenvaartloket.

Aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen die u na 17 januari 2022 indient bij het Binnenvaartloket komen niet langer in aanmerking. Vanaf 18 januari 2022 vervalt immers de huidige regelgeving.

 
Read more...

Certificaten en bekwaamheidsbewijzen

Beroepsvaart - wat heb ik nodig om te varen

Voor de beroepsvaart zijn verschillende certificatie verplichtingen van toepassing voor de bemanning, de onderneming en het schip. Onderstaand overzicht verwijst u verder naar de betreffende pagina’s met meer informatie:

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...