CMS HTMLText

Stuurbrevet

Op de scheepvaartwegen moet de bestuurder van een pleziervaartuig over voldoende stuurvaardigheid beschikken. Hij moet voortdurend in staat zijn alle nodige stuurbewegingen uit te voeren om zijn boot onder controle te houden.

Verder zijn er, afhankelijk van bepaalde karakteristieken van de boot, voorwaarden op gebied van de minimumleeftijd van de bestuurder en op het gebied van het al dan niet bezitten van een stuurbrevet.

Ten slotte moet de bestuurder van een plezierboot die één of meer waterskiërs trekt, vergezeld zijn van een medeopvarende van ten minste 15 jaar oud.

Er bestaan twee types stuurbrevet voor pleziervaarders voor het besturen van schepen op de Belgische scheepvaartwegen:

 • Het beperkt stuurbrevet geldig voor de Belgische binnenwateren met uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
 • Het algemeen stuurbrevet geldig voor alle Belgische binnenwateren.

Er zijn vier vereisten voor het behalen van een stuurbrevet:

 • Minimumleeftijd bij aanvraag is 17 jaar. Brevet verkrijgt men pas op 18 jaar
 • Medisch geschikt zijn. Een dokter naar keuze onderzoekt de algemene conditie en test het zicht en gehoor;
 • Slagen voor het theoretisch examen. Volgen van een cursus is niet verplicht. Onderaan deze webpagina  vindt u het examenprogramma
 • Praktijkervaring hebben:
  • Ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • Minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • Dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • Federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • Ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.

De examens voor de stuurbrevetten voor de pleziervaart worden georganiseerd volgens het Huishoudelijk reglement overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 16 mei 1995 betreffende de organisatie van de examens met het oog op het bekomen van het stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk, voor zekere categorieën van pleziervaartuigen.

Regelgeving:
 • Wet van 21 mei 1991  betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk
 • KB van 2 juni 1993  betreffende het stuurbrevet vereist voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk met betrekking tot zekere categorieën van pleziervaartuigen
Meer informatie

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder/binnenwateren

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
059/56 14 80
yachting@mobilit.fgov.be

Internationaal certificaat (ICC)

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:

 • Volgens de plaats waar men wenst te varen:
  • “I” (inland): voor de binnenwateren
  • “C” (coast): voor de kustwateren
 • Volgens het type vaartuig:
  • “M” (motor): voor motorboten
  • “S“ (sail): voor zeilboten
Meer informatie

https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/bestuurder/internationaal_icc

Wetgeving

KB van 30 mei 2011 

Certificaat voor gebruik radiostation

VHF-certificaat

De meeste pleziervaartuigen zijn uitgerust met een marifoon. Op de binnenwateren, is de gebruiker van een radiostation aan boord van een vaartuig verplicht om een “beperkt certificaat van radiotelefonist” (VHF) te hebben.

Deze verplichting is internationaal van toepassing en opgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

SRC-GOC–ROC certificaat

Voor de kust- en zeevaart hangt het type van het certificaat af van de apparatuur die gebruikt wordt aan boord van het vaartuig en volgens de internationale normen en speciale eisen, afhankelijk van de gebruikte soort apparatuur.

Voor de verschillende certificaten dient u een examen af te leggen bij het BIPT.

Contact

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
Ellipse Building – Gebouw C
Dienst BMR
Koning Albert-II laan 35
1030 Brussel
Tel : 02 226 88 53 en 57 (tussen 09 uur en 12 uur)
E-mail : BMR@bipt.be

Voor examens VHF – SRC

De inschrijvingen voor de examens VHF of SRC worden gedaan via de website : http://registration.bipt.be

Voor de andere examens en/of informatie kan u altijd een e-mail sturen naar : examen@bipt.be

Voor vragen inzake certificaten/vergunningen: bmr@bipt.be  

Inlichtingen : http://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/maritiem/certificaten-examens

Handboek: http://www.ibpt.be/nl/consumenten/radio/maritiem/certificaten-examens/handboek-vhf-maritiem-versie-2011Read more...

CMS HTMLText

Op 4 juli 2019 verscheen het nieuwe KB pleziervaart in het Staatsblad. Met deze vernieuwing wordt sterk ingezet op administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid. Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Read more...