CMS HTMLText

VisuRIS presenteert alle vaarweginformatie op een handige kaart of in tabelvorm, met:

 • een actueel verkeersbeeld: de posities van de verschillende vaartuigen met eventueel bijkomende informatie over het traject (cfr. “privacy verzekerd”);
 • waterstanden en debieten;
 • informatie over de nuttige afmetingen van de vaarweg, bruggen en sluizen;
 • de bedieningstijden van bruggen en sluizen;
 • verwachte aankomsttijden en drukte aan kunstwerken;
 • scheepvaartberichten;
 • ...
Reservaties
 • Controleer zelf of openbare laad- en loslocaties nog beschikbaar zijn.
 • Doe zelf een aanvraag tot reservatie via het portaal.
Automatische meldingen
 • Stel een automatische melding in als er iets gebeurt op je traject, de verwachte aankomsttijd in het gedrang komt, enzovoort.
Reisplanner

Bereken je reis met één druk op de knop. De applicatie houdt rekening met:

 • De bedieningstijden van bruggen en sluizen;
 • De gemiddelde vaartijd op de route;
 • Eventuele getijdeninformatie (voor de volgende release);
 • ...
Altijd up-to-date
 • Een overzicht van alle gedownloade Inland ECDIS-kaarten, met waarschuwing als een nieuwe versie beschikbaar is.
Scheepvaartberichten
 • Ontvang alle relevante informatie over belangrijke gebeurtenissen op de vaarweg.
 • Mogelijkheid om te abonneren op deze informatie.
Afhandeling van scheepvaartrechten
 • Meld je reis elektronisch zonder van boord te moeten gaan aan de sluis.
 • Binnenvaarbegeleiders kunnen via het portaal controleren of de vaarvergunning in orde is.
Efficiënte ramp- en incidentbestrijding
 • Bij een incident beschikken de hulpdiensten over alle relevante informatie zoals lading, exacte locatie, …
 • Schepen in de directe nabijheid worden rechtstreeks geïnformeerd.
Voor verladers en/of reders:
 • Registreer je schepen en volg hun route, consulteer de vaarvergunningen.
 • Ontvang een bericht als één van je schepen een punt op het netwerk passeert.
 • Vraag schip-, reis- en ladinginformatie op (als je over de juiste rechten beschikt).

Dit is maar een beperkt overzicht van de mogelijkheden van de toepassing.

Read more...

CMS HTMLText

Alle VisuRIS-gegevens zijn aan strenge privacyregels onderworpen. De eigenaar van de gegevens heeft de volledige controle over wat
ermee gebeurt. Hij of zij:

 • Beslist wie toestemming krijgt om specifieke informatie te raadplegen.
 • Kan de toestemming beperken in de tijd, bijvoorbeeld voor de duur van één reis.
 • Kan altijd een overzicht opvragen van wie toegang heeft tot welke info.
Read more...