SCHEEPVAARTREGLEMENTERING

Algemene reglementering:

De algemene reglementering van toepassing op het overgrote gedeelte van de waterwegen:

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) (geconsolideerde versie tot 17 december 2018)

Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk (ARSK) (geconsolideerde versie tot 1 januari 2007)

Deze algemene reglementering is gebaseerd op de CEVNI 4: Code Européen des Voies de Navigation Intérieure). De reglementering is dus in overeenstemming met omliggende landen. Let op: afwijkingen zijn mogelijk.

Specifieke reglementering:

Op een aantal waterwegen is een apart reglement van toepassing:

  1. Volle zee en de wateren die daarmee in verbinding staan: Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee
  2. Belgische territoriale zee, kusthavens en stranden: Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden
  3. Kanaal Gent-Terneuzen: Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen
  4. Beneden-Zeeschelde: Politiereglement van de Beneden-Zeeschelde en Scheepvaartreglement van de Beneden-Zeeschelde
  5. Kanaal Brussel-Schelde: Scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel-Schelde en Tariefreglement voor het kanaal Brussel-Schelde
  6. Gemeenschappelijke Maas: Scheepvaartreglement Gemeenschappelijke Maas

Voor de meeste waterwegen bestaat er een bijzonder reglement dat plaatsgebonden operationele bepalingen omvat: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

De voorbije jaren publiceerden we verschillende Berichten aan de Schipperij (nts-berichten) die een langdurig karakter hebben. Om de gebruikers van de waterweg een volledig overzicht te geven, worden alle langdurige nts-berichten voortaan samengevoegd in 1 document met als titel Algemene Tijdelijke Voorschriften voor de waterweggebruiker (geldig vanaf 1 januari 2022 - laatste wijziging 23/12/2021). De Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie kan u hier terugvinden.

De waterwegbeheerder kan tijdelijk berichten communiceren onder de vorm van een scheepvaartbericht

Loods- en bootmannen voor Zeevaartuigen:

Het aanwenden van loods- en bootmannen is ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het scheepvaartreglement voor het kanaal Brussel – Schelde van 18 november 2005 voor zeevaartuigen verplicht op het zeekanaal Brussel – Schelde.

De raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV heeft in haar zitting van 14.11.2012 de loods- en bootmanplicht versoepeld voor kleine zeevaartuigen die het zeekanaal aanlopen. Deze richtlijn vindt u hier terug.

 
Read more...