CMS HTMLText

De Vlaamse Waterweg Samen varenAls schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor recreanten. Daar staat De Vlaamse Waterweg garant voor. Beroeps- en pleziervaart gaan goed samen. Tenminste, als iedereen in een goede verstandhouding gebruikmaakt van de waterwegen.

Respecteer altijd de vaarregels en volg de aanwijzingen van de binnenvaartbegeleiders. De scheepvaartreglementen, scheepvaartberichten en andere relevante informatie kan je op deze website en app terugvinden. 

 

Varen is mijn beroep

Voor de beroepsvaart geldt het motto ‘Time is money’. Dure vrachtschepen moeten zoveel mogelijk varen met zo weinig mogelijk vertraging onderweg. Als beroepsschipper ken je je vak. Zelfs de grootste schepen en duwvaartcombinaties vaar je feilloos in en uit de sluis. Kanalen en bevaarbare waterlopen hebben voor jou nauwelijks geheimen. Je kent alle moeilijke passages en mogelijke valkuilen. Bovendien weet je perfect hoe je moet omgaan met andere schepen.

 

Varen is mijn hobby

Varen is een passionele hobby. Als pleziervaarder heb je de vrijheid om met je schip onbekende horizonten te verkennen in grote delen van Europa. Je kunt de tijd nemen om te genieten van water en natuur. Natuurlijk heb je als pleziervaarder niet dezelfde professionele vaardigheden als een beroepsvaarder. Bovendien kom je, net omdat je op verkenning gaat, op veel plaatsen voor de eerste keer.

 

Samen varen is mogelijk!

Kleine jachten en grote vrachtschepen, samen op het kanaal én samen in één sluis… het is een uitdaging! Toch is De Vlaamse waterweg ervan overtuigd dat het kan. Met een goede verstandhouding, wederzijds begrip en respect kan je harmonieus samen varen.

 

9 tips voor de pleziervaart

De Vlaamse Waterweg foto dode hoek

  1. Blijf uit de dode hoek. In de dode hoek kan de schipper van een vrachtschip je niet zien. Een eenvoudige regel is: als je de stuurhut van het vrachtschip kunt zien, kan de schipper jou ook zien.
  2. Geluidsignalen van andere vaartuigen moet je horen.
  3. Zorg dat je langs alle kanten een goed zicht hebt en dat je zelf goed zichtbaar bent. 
  4. Laat duidelijk je intentie zien bij je vaarbeweging. 
  5. Geef vrachtschepen de ruimte. Blijf uit de onmiddellijke buurt van de beroepsvaart, zeker tijdens manoeuvers. Onderschat de snelheid van vrachtschepen niet. Hou rekening met de grote afstand die een vrachtschip nodig heeft om te stoppen.
  6. Het kruisen van een vaargeul doe je zo snel mogelijk en met voldoende ruimte. Houd je koers aan en volg zo mogelijk altijd de stuurboordwal.
  7. Gebruik je marifoon.
  8. Kajakken/kanoën doe je best overdag. Draag bij schemering of slechte zichtbaarheid opvallende kledij zodat je goed zichtbaar bent.
  9. Let op de vrachtschepen bij het versassen. Als vrachtschepen en pleziervaartuigen samen worden versast, zorgt een optimale indeling van de sluiskolk ervoor dat dit veilig en vlot verloopt. Volg steeds de instructies van het bedieningspersoneel. Houd in de sluis enige afstand van een groot schip.
Read more...