Belangrijk bericht aan de sector:

Vanaf 18 januari 2022 wordt de nieuwe examenregeling van toepassing waarbij voor de verschillende functies als bemanningslid een theorie- en/of praktijkexamen afgelegd zal moeten worden.

Tot 18 januari 2022 kunnen in Vlaanderen nog examens afgelegd worden volgens het huidige systeem. Concreet betekent dit dat u zich voor examens matroos en radar onder het huidige systeem nog tot uiterlijk 15 oktober kan inschrijven, onder voorbehoud van de beschikbaarheden. Voor de examens schipper, riviergedeelten, personenvervoer onder het huidige systeem kan u zich inschrijven tot uiterlijk 15 november, onder voorbehoud van de beschikbaarheden.

De huidige werkwijze voor ADN wijzigt niet en blijft van kracht na 18 januari 2022.

Indien u niet geslaagd bent voor 18 januari 2022 voor een examen onder het huidig systeem, dient u het examen opnieuw af te leggen volgens de nieuwe examenregeling die vanaf 18 januari 2022 van kracht wordt.

Er dient bij de bovenstaande timing rekening te worden gehouden met een wettelijke wachttermijn van minimum 2 maanden tussen een examen en herexamen. Hierop kan niet afgeweken worden.

Vanaf 18 januari zullen de examens plaats vinden in het nieuwe examencentrum in Willebroek (www.visuris.be/Richtlijnberoepskwalificaties). Meer informatie volgt later.

 

Aanvragen van een verlenging voor bestaande bekwaamheidsbewijzen
 
Op 18 januari 2022 gaat een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht. 

Alle aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen dient u vóór 17 januari 2022  in te dienen bij het binnenvaartloket, uiteraard rekening houdend met de geldende voorwaarden om voor een verlenging in aanmerking te komen. Dit betekent m.a.w concreet dat het medisch attest en de aanvraag vóór 17 januari 2022 ingediend moeten worden bij het binnenvaartloket.

Aanvragen voor verlengingen van bestaande bekwaamheidsbewijzen die u na 17 januari 2022 indient bij het Binnenvaartloket komen niet langer in aanmerking. Vanaf 18 januari 2022 vervalt immers de huidige regelgeving en geldt de nieuwe regelgeving.

 
Read more...

Certificaten en bekwaamheidsbewijzen

Beroepsvaart - wat heb ik nodig om te varen

De tabel hieronder geeft een overzicht van documenten, certificaten, etc… die van toepassing zijn op de beroepsvaart.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van:

  • het vaargebied;
  • het type en de karakteristieken van het vaartuig;
  • bijzondere omstandigheden.
Document
indien ...
Vaargebied
België
Rijn
ONDERNEMING

Ondernemingsnummer

X

X

Getuigschrift vakbekwaamheid    niet verplicht
niet verplicht

Toegang tot het beroep

-

niet verplicht

niet verplicht
BEMANNING
Medische verklaringen Een nieuw dienstboekje wordt geopend*  

 

Beperkt certificaat radiotelefonist Marifoon

X

 
Dienstboekje   X

 

Verklaring matroos   X  
Vaarbewijs A of B u een binnenvaartuig bestuurt dat bestemd is voor vervoer van goederen of personen en :
- het een boot betreft die groter of gelijk aan 20 m is
- een sleep- of duwboot betreft
- het meer dan 12 passagiers vervoert

X

 
Rijnpatent Indien u een binnenvaartuig bestuurt op een gedeelte van de Rijn
 

X

Passagiersvervoer U een schip bestuurt of deel van de bemanning bent op een schip dat bestemd is voor het vervoer van meer dan 12 personen naast de bemanning

X

 
Radar  U een schip met behulp van een radar bestuurt

X

ADN attest basis/gas/chemie U een schip bestuurt of deel bent van de bemanning op een schip dat gevaarlijke goederen vervoert via waterwegen waarop het reglement betreffende de afgifte van Rijnpatenten van toepassing is  

X

SCHIP

Meetbrief

X

X

Communautair certificaat

Lengte >= 20 m, Sleep- en duwboten, passagiersschepen, drijvende werktuigen, uitgezonderd veerponten

X

i.p.v. certificaat van onderzoek (mits voorwaarden)

Certificaat van onderzoek

 

i.p.v. communautair certificaat

X

Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI)

Communautair certificaat of certificaat van onderzoek

X

X

Certificaat van goedkeuring

Gevaarlijke goederen

X

X

Vaartijdenboek

-

X

X

Olieafgifteboekje

-

X

X

Tanktabellen

Tankschip

X

X

Vergunning radio-elektrische apparatuur

Marifoon

X

X

 Exploitatievergunning Voorwaarden  X  

*De medische verklaring wordt enkel gevraagd wanneer een eerste dienstboekje wordt gestart. Wanneer een tweede volgt en het eerste wordt ‘afgesloten’, dan is geen medische verklaring meer nodig.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...