Binnenvaartservices

Afval

De binnenvaart staat bekend als de milieuvriendelijkste vervoerswijze en de behandeling van het afval dat onvermijdelijk ontstaat tijdens de exploitatie van de schepen vormt dan ook een bijzonder aandachtspunt.

De binnenvaart moet om deze reden aan bepaalde regels voldoen. Deze regels zijn opgenomen in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI). Dit Verdrag is in 1996 te Straatsburg ondertekend door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland en na ratificatie op 1 november 2009 in werking getreden.

Bij decreet van 9 mei 2008 stemde de Vlaamse Regering in met het Verdrag inzake de verzameling.

Binnenvaartschepen produceren verschillende soorten scheepsafval. Het is van belang om deze afvalstoffen op een correcte wijze af te geven, in te zamelen en te laten verwerken. Het algemene uitgangspunt van het CDNI is dat de vervuiler de kosten hiervoor draagt.

De Vlaamse waterwegbeheerders en havenbesturen voeren duurzaamheid hoog in het vaandel. Een milieuverantwoorde inzameling van afvalstoffen afkomstig van de binnenvaart draagt bij om dit principe van duurzaamheid te kunnen realiseren. Daarom stelden de havens en waterwegbeheerders een plan op dat betrekking heeft op alle soorten scheepsafval afkomstig van schepen die gebruik maken van de Vlaamse vaarwegen.

Meer info betreffende het afvalbeheersplan, de uitbouw van het inzamelnetwerk evenals relevante documenten is terug te vinden op www.binnenvaartservices.be

Afvalwater

Artikel 3.2.1 van het Waterwetboek stelt een algemeen lozingsverbod in. Voor de scheepvaart zijn volgende uitzonderingen opgenomen op dit artikel:

3° het lozen van afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, alsmede toiletwater afkomstig van schepen, met uitzondering van:
a) passagierschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van meer dan 50 passagiers die niet beschikken over een zuiveringsinstallatie welke voldoet aan de grens- en controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van passagiersschepen zoals opgenomen in bijlage 2, aanhangsel V, van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
b) pleziervaartuigen, zijnde voor sport- en vrijetijdsdoeleinden bedoelde vaartuigen, ongeacht het type of de wijze van voortstuwing, met een romplengte van 2,5 tot 24 m;
4° het lozen door schepen van waswaters afkomstig van het reinigen van de eigen ruimen, voor zover cumulatief voldaan wordt aan:
a) de lozingsvoorwaarden voorzien in het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september 1996;
b) de uitzonderingen op de losstandaarden voorzien door de havenkapiteindiensten binnen de Vlaamse havenbesturen;

 

Read more...