Kostprijsberekeningmodule binnenvaart

Het Departement Transport en Ruimtelijke Economie (TPR), Universiteit Antwerpen ontwikkelde in navolging van de wegvervoersector, een interactief online-programma voor de kostenberekening van binnenvaartvervoer (KoBi). 

Daarnaast werd een kostenmodule voor modale keuze (MoKe), ontwikkeld om de totale logistieke kost te simuleren, inclusief de combinatie of concurrentie met andere modi. In de kostenmodellen wordt gestart van volgende definitie van de kostprijs: “het totaal van al door de onderneming gebrachte offers die haar toelaten een dienst te leveren of een product te verkopen, of m.a.w. de som van alle eraan verbonden kosten.” (Instituut voor Wegtransport). Via onderstaande link is het instrument te openen:

https://iwt-cost.uantwerpen.be

De gegevens van het instrument worden vertrouwelijk behandeld.

Welke informatie geeft de kostprijsberekeningsmodule?

In tijden van toenemende concurrentie is het van groot belang om de kosten van het inzetten van een binnenschip goed te kennen. Een gedegen inzicht in de evolutie van de kostprijs is nodig tijdens onderhandelingen met klanten (bv. bevrachter, verlader,...) en financiële instellingen. 

Een bijkomend element is dat, door het goedkeuren van het Koninklijk Besluit eind 2013, het verboden is om in België goederen met de binnenvaart te vervoeren onder de kostprijs. Daardoor is er een extra nood ontstaan om een gedegen kostensimulatieinstrument beschikbaar te stellen aan de binnenvaartsector, dat gebruikt kan worden door schippers van alle scheepsgroottes. 

Er dienen zich ook heel wat nieuwe technologieën aan die voor de binnenvaart nuttig kunnen zijn. Big data technologie in de binnenvaart focust bijvoorbeeld op emissies en het verlagen van het brandstofverbruik. Is het interessant om in dergelijke technologie te investeren? Welke impact hebben deze ecologische en economische aspecten op de kostprijs? En hoe verandert daardoor de positie van de binnenvaart t.o.v. concurrenten?

Bij het aanmelden wordt u de eerste keer gevraagd online te registreren. Registratie is mogelijk door te klikken op ‘Open een nieuw account!’. Bij volgende aanmeldingen volstaat het invoeren van uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Een handleiding voor het gebruik van de module kan u hier terugvinden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Lynn Eyckmans, Lynn.Eyckmans@vlaamsewaterweg.be.

 

Read more...