Jachthavens / Aanmeerplaatsen / Aanlegplaatsen

Als pleziervaarder kan je kiezen tussen verschillende soorten van aanmeervoorzieningen, afhankelijk van hoe lang je aangemeerd wilt blijven, en welke voorzieningen je wenst.

JachthavenJachthaven Turnhout

Een plaats aan een bevaarbare waterweg waar gedurende lange of korte tijd  pleziervaartuigen een ligplaats kunnen hebben en waarbij deze ligplaatsen geen hinder uitoefenen op de beroepsscheepvaart en andere gebruikers van de waterweg. Deze havens beschikken meestal over faciliteiten zoals water- en elektriciteitsvoorziening, de mogelijkheid om afval gescheiden te deponeren, sanitaire voorzieningen, eventueel een clubhuis enz. Voor het ligplaats nemen kan een vergoeding gevraagd worden, alsook voor het gebruik maken van de faciliteiten.

Aanmeerplaats

Een plaats met een beperkte service waar - mits betaling aan de beheerder - verschillende pleziervaartuigen hoogstens enkele dagen – zoals bepaald door de beheerder met een maximum van 10 dagen - mogen aanmeren, zonder hierbij hinder te veroorzaken voor de beroepsscheepvaart en andere gebruikers van de waterweg. Een aanmeerplaats omvat naast aanlegfaciliteiten meestal elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, toezicht door de beheerder tijdens het vaarseizoen, veiligheidsvoorzieningen en een infobord.

Aanlegplaats

Een plaats waar gedurende korte tijd (maximum 24u) mag afgemeerd worden, zonder hierbij hinder te veroorzaken voor de beroepsscheepvaart en andere gebruikers van de waterweg. In de praktijk moeten ze fungeren als een soort parkeerplaats voor kort parkeren. Om de roulatie te bevorderen en permanent aanmeren te ontraden, kan hieraan een vergoeding voor het gebruik verbonden worden (cfr. parkeermeters). Aanlegplaatsen kunnen vrij beperkt in omvang zijn en de parkeertijd kan verschillend zijn afhankelijk van de doelstelling waarvoor ze zijn aangelegd. Medegebruik van aanlegplaatsen door vormen van zachte waterrecreatie is niet uitgesloten.  Een aanlegplaats omvat naast aanlegfaciliteiten meestal ook veiligheidsvoorzieningen en een infobord. (binnenkort beschikbaar)

Read more...

Jachthavens op kaart

Je kan deze jachthavens en aanmeerplaatsen ook terugvinden op deze interactieve kaart. Read more...

Reisplanner

Stippel je reis uit van jachthaven naar jachthaven, rekening houdend met de actuele bedieningstijden, de verkeersdrukte en de eventuele stremmingen. Een goede voorbereiding draagt bij tot meer vaarplezier! Read more...