Zwemmen

Bij mooi weer kan een verfrissende duik in het water heerlijk zijn. De Vlaamse waterlopen zijn niet ingericht om te zwemmen.

Zwemmen in de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen is verboden.

Het houdt namelijk verschillende risico’s  in:

  • Je kan tegen een onverwacht aankomend schip terecht komen.
  • Voorwerpen onder water kunnen lelijke snijwonden veroorzaken.
  • Je kan verliezen van de sterke stroming en draaikolken in rivieren en kanalen.
  • De onderstroom die een schip veroorzaakt is verraderlijk, je kan onder schip gezogen worden.
  • Vanaf een binnenvaartschip of pleziervaartuig ben je als zwemmer nauwelijks of slecht zichtbaar. Een schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen. 
  • Je kan door sterk wisselende temperaturen in het water kramp krijgen of onderkoeld raken.
  • De oevers van rivieren en kanalen zijn niet ingericht voor zwemmers waardoor weer aan de kade raken vaak moeilijk is.
  • Ondanks de vele investeringen van de voorbije jaren is de waterkwaliteit van de Vlaamse kanalen en rivieren sterk verbeterd. Toch kan de schommelende waterkwaliteit nog steeds gezondheidsrisico’s inhouden.
  • Bruggen zijn vaak hoger dan gedacht. Bij het springen vanop een brug loop je het risico op een klaplong of botbreuken.

Zwemmen en duiken op bevaarbare waterwegen wordt daarom enkel occasioneel toegelaten in het kader van een vergund evenement zoals een triatlon of een zwemwedstrijd, of na het afsluiten van een overeenkomst met een sportclub voor een specifiek traject met een specifiek oefenregime.

 

Waar mag ik wel zwemmen?

Ook zwemmen in beken en rivieren wordt afgeraden, omdat de veiligheid niet is gegarandeerd. De Vlaamse Waterweg raadt bijgevolg aan om te zwemmen op de locaties in Vlaanderen die aangeduid zijn als zwemwater zoals kustzones en zwem- en recreatievijvers. Een overzicht van geschikte zwemwaters met een goede zwemwaterkwaliteit vind je op www.kwaliteitzwemwater.be.

Read more...