De Vlaamse Waterweg nv wenst een vlot en veilig scheepvaartverkeer te verzekeren. De vennootschap staat hiervoor ondermeer in voor de bediening van de sluizencomplexen op de waterwegen. De bedieningstijden van de specifieke kunstwerken zijn terug te vinden in het overzicht van de bruggen en sluizen.

De geldende bedieningsuren zijn maximaal afgestemd zijn op de noden.  Buiten deze bedieningsuren heeft De Vlaamse Waterweg twee systemen uitgewerkt waarbij op aanvraag en bij economische noodzaak een bediening van kunstwerken voor de beroepsvaart uitgevoerd kan worden.  Deze systemen zijn uitgewerkt in functie van de lokale omstandigheden en de specifieke vraag :

1.    Voor het Albertkanaal, de Kempense kanalen en een aantal kunstwerken in het Leie- en Bovenscheldebekken (Wondelgemstraatbrug, Meulestedebrug) is er buiten de normale bedieningsuren standaard geen bedieningspersoneel aanwezig.  De bediening voor de beroepsvaart op zon- en feestdagen gebeurt op afroep.  Hierbij dient de aanvrager op voorhand een bediening aan te vragen.  Het gehanteerd tarief omvat de personeelskost dat specifiek voor de aangevraagde bediening ter plaatse gaat.

2.    Op een aantal andere kunstwerken wordt standaard een bediening op zondag voorzien.  Het gaat specifiek over de kunstwerken waar bedieningspersoneel aanwezig is (sluis Evergem, Leie, Bovenschelde, kanaal Roeselare-Leie) en voor de sluizen waar er op zon- en feestdagen specifiek bediend wordt voor de pleziervaart (behalve voor de Kempische kanalen).  Deze bediening is opgenomen in de roosters van het bedieningspersoneel.  Er wordt voor deze bediening op zondag per corridor of per kunstwerk een scheepvaartgeld aangerekend.
Read more...

CMS HTMLText

Diverse bedrijven langsheen de waterwegen zijn echter 24/24, 7/7 actief. Wij zijn dan ook bereid om bij economische noodzaak sluizencomplexen te bedienen buiten de normale bedieningstijden. Economisch noodzakelijk betekent dat het productieproces stilvalt indien het transport niet kan plaatsvinden.

Voorwaarden

 • De Vlaamse Waterweg nv de aanvraag op volledigheid controleren en contact opnemen met de aanvrager voor meer informatie indien dit vereist is.
 • De Vlaamse Waterweg nv zal de aanvraag onderzoeken en de aanvrager zo snel mogelijk informeren of en wanneer de bediening kan plaatsvinden. Bij het inplannen van de bediening van de kunstwerken buiten de diensturen zal rekening gehouden worden met eventuele stremmingen ten gevolge van vergunde evenementen op de waterwegen. Informatie over deze stremmingen is beschikbaar op de website, scheepvaartberichten.
 • De Vlaamse Waterweg nv behoudt zich het recht voor om de afgesproken tijdstippen van bediening te wijzigen in functie van het optimaliseren van het schutproces.
 • Het schip waarvoor de bediening buiten de diensturen gevraagd wordt, dient zich op het afgesproken tijdstip op maximaal 500 m van het sluizencomplex te bevinden.
 • Elektronisch melden bij een vaart buiten de normale diensturen is verplicht en de scheepvaartrechten worden per factuur afgerekend.
 • Doorvaart aan de sluizen en beweegbare bruggen op zondagen en wettelijke feestdagen is van zaterdag 22u00 tot zondag 22u00. Tussen 24u00 tot 06u00 kan er evenwel geen afwijking worden toegestaan.

Kostprijs

De kostprijs voor een bediening buiten de diensturen  vertegenwoordigt de personeelskost van de bediening. Deze kostprijs bedraagt per schip, per sluiskolk en per sluizencomplex 288.25 euro (exclusief BTW) voor het Albertkanaal en 72,06 euro (exclusief BTW).

Indien, wegens vertraging of een andere reden, het afgesproken tijdstip voor de bediening niet haalbaar is, meldt de aanvrager dit zo snel mogelijk bij RIS. In onderling overleg zal geprobeerd worden een nieuw tijdstip vast te leggen. Bij het verplaatsen of annuleren van de bediening korter dan 5 uur voor het afgesproken tijdstip van bediening of indien het schip zich op het afgesproken tijdstip zich niet binnen de 500 m van het sluizencomplex bevindt, zal een vergoeding van 1500 EUR per reis aangerekend worden.

Aanvraagprocedure

Een bediening buiten de diensturen wordt zo snel mogelijk aangevraagd via ris.hasselt@devlaamsewaterweg.be. De aanvraag bevat volgende informatie:

 • Naam en telefoonnummer van de aanvrager. Het opgegeven telefoonnummer moet bereikbaar zijn op het ogenblik van de aangevraagde bediening.
 • Tijdstip en sluizencomplex(en) van de aangevraagde bediening buiten de diensturen
 • Informatie over de economische noodzaak van de aanvraag
 • Naam en ENI-nummer van het schip of de schepen (Europanummer)
 • Afmetingen van het samenstel
 • E-mailadres van het schip
 • Mobiel telefoonnummer van de schipper. Dit nummer is bereikbaar op het ogenblik van de bediening buiten de diensturen.

Read more...

CMS HTMLText

Kostprijs

Vanaf 27 januari 2019 geldt volgende regeling voor de zon- en feestdagbediening voor de beroepsvaart bij economische noodzaak:
 
Voor de bediening van de sluis van Evergem, de kunstwerken op de Boven-Schelde, de Leie en het Kanaal Roeselare-Leie wordt volgende vergoeding gevraagd:
 
a. voor de bediening van de sluis te Evergem: 54,16 euro (exclusief BTW);

b. voor de bediening van kunstwerken op de Boven-Schelde, zijnde te Asper, te Oudenaarde (sluis en brug), te Kerkhove: 54,16 euro (exclusief BTW) ongeacht het aantal kunstwerken dat wordt aangedaan;

c. voor de bediening van kunstwerken op de Leie, zijnde te Sint-Baafs-Vijve, te Ooigem, te Harelbeke, te Kortrijk (Seinpost) en te Menen: 54,16 euro (exclusief BTW) ongeacht het aantal kunstwerken dat wordt aangedaan;

d. één forfaitair bedrag van 75,82 euro (exclusief BTW) per zondag ongeacht het aantal kunstwerken dat wordt aangedaan in de hiervoor vermelde punten a, b en c;

Aanvraag

De schipper moet hiertoe een aanvraagdocument invullen met vermelding van: naam schip, datum en uur van de gewenste zondagsbediening, te bedienen kunstwerken, meetbriefnummer, ENI nummer, lading, tonnage, laad- en losplaats. Hiervoor is een standaard invuldocument te bekomen op het ontvangstkantoor, dat u hier kan downloaden. Het document moet worden ingediend op het eerste ontvangstkantoor van scheepvaartrechten dat de schipper tegenkomt op zijn vaartraject.

Read more...

CMS HTMLText

Sluizen van Wintam en Zemst wordt er een bijkomende kost aangerekend wanneer er geschut wordt:

 • Speciale doorvaart (enkel voor sluis Zemst):
  • tussen zaterdagavond 22u en zondagochtend 8u;
  • tussen zondagnamiddag 16u en maandagochtend 6u;
  • op officiële feestdagen.
 • Nachtdoorvaart:
  • tussen 22u en 6u (alle weekdagen);
  • Wintam enkel in afvaart;
  • Zemst in op- en afvaart.

Voor pleziervaart tellen dezelfde regels als voor de beroepsvaart. Indien het om een groep pleziervaartuigen deze diensten afnemen worden ze aanzien als één schip. van het eerste weekend van mei tot en met het laatste weekend van september zijn pleziervaartuiten vrijgesteld van speciale doorvaart tussen 16u en 18u.

Tarieven:

    excl. BTW  incl. BTW  
Speciale doorvaart
  94,96 €
114,90 €
zeevaart is vrijgesteld van BTW
 Nachtdoorvaart max laadvermogen
     
   < 450 ton
 11,13 €
 13,47 €
 
   450 - 1350 ton
 16,70 €
 20,21 €
 
   >1350 ton
 23,37 €
 28,28 €
 
 Nachtdoorvaart
 Brutoton (GT)
     
 Zeevaart  < 2500 ton
15,58 €
   vrijgesteld van BTW
   2500 - 7000 ton
 20,03 €
   vrijgesteld van BTW
   > 7000 ton
 24,49 €
   vrijgesteld van BTW

 

Read more...

CMS HTMLText

Voor de sluizen waar er op zon- en feestdagen specifiek bediend wordt voor de pleziervaart, zal er bij economische noodzaak, mits betaling, ook bediend worden voor de beroepsvaart. 
 

Kostprijs

CEMT-klasse I en II:

Voor de bediening van kunstwerken op zon- en feestdagen waarop wordt geschut voor de pleziervaart gelegen op een waterweg met CEMT-klasse I en klasse II, zijnde Schipdonksluis, Sluis Aalst, Sluis Teralfene, Sluis Denderleeuw, Sluis Pollare, Sluis Idegem, Sluis Geraardsbergen, Brusselsepoortsluis, Sluis Boezinge-Sas, Sluis Boezinge-Dorp, Nieuwpoortsluis Veurne, Sluis Plassendale, Sluis Fintele, Sluis Denderbelle, Merelbeke E3 sluis, Zennegatsluis, Battelsluis, Tildonksluis, Boortmeerbeeksluis en de Kampenhoutsluis, wordt een vergoeding van 10,83 euro (exclusief BTW) aangerekend per schutting;

CEMT-klasse III en hoger:

Voor de bediening van kunstwerken op zon- en feestdagen waarop wordt geschut voor de pleziervaart gelegen op een waterweg met een CEMT-klasse anders dan klasse I en klasse II wordt een vergoeding van 21,66 euro (exclusief BTW) aangerekend per schutting.

Aanvraag

De schipper moet hiertoe een aanvraagdocument invullen met vermelding van: naam schip, datum en uur van de gewenste zondagsbediening, te bedienen kunstwerken, meetbriefnummer, ENI nummer, lading, tonnage, laad- en losplaats. Hiervoor is een standaard invuldocument te bekomen op het ontvangstkantoor, dat u hier kan downloaden. Het document moet worden ingediend op het eerste ontvangstkantoor van scheepvaartrechten dat de schipper tegenkomt op zijn vaartraject.

Read more...

Meer info

Meer informatie kan u bekomen via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 0800 30 440

Read more...