Om te mogen varen op de Vlaamse waterwegen dient een schip steeds te beschikken over een geldige vaarvergunning en dienen er vaarrechten betaald te worden aan de waterwegbeheerder. Het gratis 0800 nummer zal niet meer toegankelijk zijn vanaf januari 2024. Enkel indien het je echt niet lukt om elektronisch te melden kan je het +32 2/616.32.05 (standaard tarief) bellen. Hier word je verder geholpen. Tracht goed te duiden waarom elektronisch melden niet lukt. Let wel, onterecht gebruik van het nummer kan leiden tot een boete.

 

Read more...

Voordelen

Het elektronisch melden van reizen heeft verschillende voordelen, zowel voor de binnenvaartondernemer als de waterwegbeheerder.

1. Veiligheid

Bij een elektronische reismelding dient de binnenvaartondernemer het schip niet steeds te verlaten om zich naar het ontvangstkantoor te begeven. Informatie over gevaarlijke ladingen wordt door de waterwegbeheerders gebruikt voor het correct indelen van sluiskolken en kan ook opgevraagd worden in geval van incidenten waarbij een schip betrokken is. De reis- en landinginformatie kan op dat ogenblik  onmiddellijk aan de hulpdiensten overgemaakt worden zodat deze de gepaste maatregelen kunnen nemen.

2 .Vlotte passage

Indien de correcte afmetingen van het schip of duwkonvooi elektronisch doorgestuurd worden, zal deze informatie ter beschikking gesteld worden aan alle beweegbare kunstwerken op het traject van deze reis. Er zal ook geen tijd meer verloren gaan door het aanmaken van een vaarvergunning in het kantoor waardoor de passagetijd mogelijks korter zal worden voor bepaalde kunstwerken.

3. Correcte informatie

Door de koppeling te maken met andere toepassingen aan boord van het schip (vb. stuwagesoftware) is het niet meer de binnenvaartondernemer die alle informatie zelf moet ingeven, maar wordt de informatie aan de bron opgehaald. Hierdoor wordt deze ook betrouwbaarder en vollediger.

4. Administratieve vereenvoudiging

Doordat alle informatie elektronisch uitgewisseld wordt, kan deze eenvoudiger beheerd en opgeslagen worden aan boord van het schip. De vaarrechten zullen maandelijks afgerekend worden waardoor er niet contant betaald moet worden door de binnenvaartondernemer.

Read more...

Voorwaarden

Om elektronisch te melden kan er gebruik gemaakt worden van BICS of een gelijkaardige meldsoftware. Om te melden aan Vlaanderen dient er gemeld te worden aan het meldpunt "Vlaamse Waterwegen". Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens je melding verwerkt kan worden:

Facturatiegegevens: Om Elektronische vaarvergunningen te ontvangen dient De Vlaamse Waterweg te weten aan wie de vaarrechten gefactureerd moeten worden. Dit kan door deze informatie mee te sturen via de meldsoftware of door dit éénmalig door te geven;

Contactgegevens schip: Volgens het scheepvaartreglement dient een vaartuig steeds een geldige vaarvergunning aan boord te hebben. Om hieraan te voldoen dienen wij te beschikken over een mailadres aan boord van het schip. De elektronische vaarvergunning zal via mail verstuurd worden naar dit adres zodat de schipper steeds over dit document kan beschikken.

Read more...

Handige tip!

Vlaanderen beschikt over een uitgebreid waterwegennetwerk, dit wil zeggen dat een schip op verschillende manieren van A naar B kan varen. Om de vaarrechten correct te kunnen berekenen en de sluizen op het traject te kunnen verwittigen hebben wij nood aan een correcte route.

Daarom is het aangewezen om naast een vertrek- en een aankomstpunt ook één of meerdere tussen-of viapunten mee te geven. Hierdoor kan de vaarvergunning eenvoudig en correct opgesteld worden waardoor rechtzettingen beperkt zullen zijn.

Als tussenpunt kan je bijvoorbeeld één van de sluizen op het traject opgeven of wanneer je start of eindigt buiten Vlaanderen is het handig om aan te geven via welk "grenspunt" het schip Vlaanderen binnen vaart.

Je kan deze punten éénvoudig terugvinden in de BICS toepassing door te zoeken op "grenspunt + het land", bijvoorbeeld:

In combinatie met een goed vertrek- en eindpunt zal de software op deze manier de correcte route kunnen berekenen. Voor een herkomst of bestemming op het netwerk van de Vlaamse Waterweg kan best de ligplaats opgegeven worden waar de reis start of eindigt:

Meer info

Voor meer informatie en tips over het elektronische melden kan je terecht op de website eRIBa (eriba-platform.be)

Read more...