1. De Vlaamse Waterweg, wie zijn wij?


Binnen de rol van waterwegbeheerder is De Vlaamse Waterweg nv ook verantwoordelijk voor de organisatie van de binnenvaartexamens en het toezicht erop. Dit houdt in dat ze onder meer de Examencommissie, die bevoegd is voor de praktijk- en theorie-examens (zie rubriek 3) voorzit, samenstelt en organiseert.

Meer informatie over De Vlaamse Waterweg kan u vinden op onze website: www.vlaamsewaterweg.be. 

 

2. Een nieuwe Europese richtlijn beroepskwalificaties binnenvaart?

Op 18 januari 2022 gaat de nieuwe ‘Europese Richtlijn 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart’ van kracht. Die zal een grote impact hebben op de binnenvaartexamens. 

De veiligheid aan boord van het binnenvaartschip en op de waterwegen moet altijd primeren. Daarom verplicht de nieuwe Europese richtlijn beroepskwalificaties om een kwalificatiecertificaat te kunnen voorleggen en te voldoen aan de vooropgestelde competentievereisten om te mogen varen. Bemanningsleden moeten dus kunnen aantonen dat zij over de juiste kwalificaties beschikken via een combinatie van vaartijd, opleiding en examens. 

Voor meer informatie over de nieuwe Europese richtlijn, kan u hier terecht.

 

3. Wat is de Examencommissie en welke zijn haar taken? 

De Examencommissie met als voorzitter De Vlaamse Waterweg nv heeft een gevarieerd pakket aan taken: 

De Examencommissie:
beslist over de inhoud en structuur van de praktijkexamens (de te bevragen onderdelen, scenario’s, …);
ontwikkelt en beoordeelt de theorievragen;
jureert de praktijkexamens;
verbetert de open vragen in theorie-examens zoals ADN-examens.

Bij praktijkexamens wordt een dagjury samengesteld die bestaat uit het vereiste aantal examinatoren. Binnen deze ploeg van examinatoren wordt een dagvoorzitter aangeduid. Beslissingen worden binnen de dagjury in overleg genomen.

De theorie-examens worden beoordeeld door een examentoepassing die de resultaten automatisch verwerkt.

De voorzitter van de Examencommissie kan specifieke opdrachten geven aan leden van de Examencommissie zoals het opmaken van examenvragen, het uitwerken van scenario’s op vaarsimulatoren, enz. 

 

4. Welke expertises zijn er nodig in de Examencommissie?

Om de theorie- en praktijkexamens vanaf 18 januari 2022 volgens de nieuwe Europese richtlijn in te richten heeft de Examencommissie examinatoren met volgende expertises:

 • Operationeel niveau (matroos);
 • Management niveau (schipper);
 • Radar;
 • Passagiersvaart;
 • LNG, alternatieve brandstoffen en duurzaamheid;
 • Binnenwateren van maritieme aard;
 • Binnenwatertrajecten met specifieke risico’s;
 • ADN;
 • Onderwijsexpertise.

Vanaf 18 januari 2022 zullen minstens de volgende Praktijkexamens ingericht worden: 

 • Operationeel niveau (matroos);
 • Management niveau (schipper);
 • Radar;
 • Passagiersvaart;
 • LNG.

Examinatoren zullen instaan voor het jureren van 1 of verschillende praktijkexamens.

5. Wat wordt er van de examinatoren verwacht?

Ingevolge het invoegetreden van deze nieuwe Europese richtlijn beroepskwalificaties wordt er een grote impact op de examens verwacht. Daarom werd door De Vlaamse Waterweg een oproep gedaan om haar Examencommissie uit te breiden naar 40 leden. Deze oproep is inmiddels afgerond.

In de toekomst zal De Vlaamse Waterweg op het ogenblik dat er nieuwe leden voor de Examencommissie gezocht worden een nieuwe oproep lanceren en communiceren via deze webpagina.

De examencommissie is samengesteld uit examinatoren die gemotiveerd zijn om bij te dragen aan de kwaliteit binnen de sector door op een professionele en enthousiaste manier mee de examens af te nemen. Goede communicatieve vaardigheden zijn hierin belangrijk om op een constructieve en klantvriendelijke manier te werk te gaan en correcte en onderbouwde beslissingen te nemen. Onafhankelijkheid, integriteit en flexibiliteit zijn waarden die op je lijf geschreven staan. Als examinator verwachten we ook dat je bereid bent om jezelf steeds te verbeteren en bereid bent tot continue bijscholing. 

Voor alle kandidaten wordt tevens een zeer goede kennis van het Nederlands vereist. De kennis van het Nederlands en de specifieke terminologie van de materie van het examen zal beoordeeld worden in de gesprekken die tijdens de toekomstige selecties zullen gevoerd worden tussen De Vlaamse Waterweg en de kandidaat.

Hieronder vindt u een overzicht van de kwalificaties die vereist zijn per expertise. 


Operationeel Niveau (matroos)

Vereiste patenten

Vaarbewijs A of B / Rijnpatent

Jaren ervaring, uitgedrukt in vaartijd

5 jaar ervaring in de binnenvaart

Bijkomende vereisten

 

Bewijs van goed gedrag en zeden

Bereidheid om de nieuwe materie in te studeren en deel te nemen aan opleidingen

Bereidheid om een engagement van minstens 8 dagen per jaar op te nemen, waarvan minstens 6 dagen afnemen van examens.

Nuttige ervaring

Ervaring in het geven van opleiding rond de materie van het examen is een plus.

EHBO


Management Level (Schipper)

Vereisten patenten

Vaarbewijs A/ Rijnpatent

Jaren ervaring, uitgedrukt in vaartijd

5 jaar ervaring in de binnenvaart

Bijkomende vereisten

Bewijs van goed gedrag en zeden

Bereidheid om de nieuwe materie in te studeren en deel te nemen aan opleidingen

Bereidheid om een engagement van minstens 8 dagen per jaar op te nemen, waarvan minstens 6 dagen afnemen van examens.

Nuttige ervaring

Ervaring in het geven van opleiding rond de materie van het examen is een plus.

Kennis van verschillende soorten vaartuigen (passagiersschepen, container, droge bulk,…) is een pluspunt

EHBO


Radar

Vereiste patenten

Radarpatent

Vaarbewijs A/ Rijnpatent

Jaren ervaring, uitgedrukt in vaartijd

5 jaar ervaring in de binnenvaart

2 jaar radarpatent

Bijkomende vereisten

Bewijs van goed gedrag en zeden

Bereidheid om de nieuwe materie in te studeren en deel te nemen aan opleidingen

Bereidheid om een engagement van minstens 8 dagen per jaar op te nemen, waarvan minstens 6 dagen afnemen van examens.

Nuttige ervaring

Ervaring in het geven van opleiding rond de materie van het examen is een plus.


Deskundige passagiersvaart

Vereisten patenten

Getuigschrift Passagiersvervoer of deskundige Passagiersvaart

Jaren ervaring, uitgedrukt in vaartijd

5 jaar actieve ervaring op passagiersschepen

Bijkomende vereisten

 

Bewijs van goed gedrag en zeden

EHBO

Bereidheid om de nieuwe materie in te studeren en deel te nemen aan opleidingen

Bereidheid om een engagement van minstens 8 dagen per jaar op te nemen, waarvan minstens 6 dagen afnemen van examens.

Nuttige ervaring

Ervaring in het geven van opleiding rond de materie van het examen is een plus.

Ervaring in de zeevaart

Kennis van crowd management en emergency response is een pluspunt

Bevoegdheid van persluchtmaskerdrager


Deskundige LNG

Vereisten patenten

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige LNG of de bereidheid het examen af te leggen.

Jaren ervaring, uitgedrukt in vaartijd

Relevante ervaring met transport gevaarlijke goederen of alternatieve brandstoffen

Bijkomende vereisten

Bewijs van goed gedrag en zeden

Bereidheid om de nieuwe materie in te studeren en deel te nemen aan opleidingen

Bereidheid om een engagement van minstens 8 dagen per jaar op te nemen, waarvan minstens 6 dagen afnemen van examens.

Nuttige ervaring

Ervaring in het geven van opleiding rond de materie van het examen is een plus.

Ervaring in de zeevaart

ADN deskundige

Kennis van ADN, ADR of RID (veiligheidsadviseur)

 
Vanuit de Vlaamse Waterweg wordt begeleiding voorzien voor beginnende examinatoren, voorafgaand aan hun mandaat alsook bijscholingen en bijkomende opleidingen gedurende het mandaat. 
 

6. Welke vergoeding wordt voorzien voor de examinator?

Per vergadering of examen met een maximum duur van vier uur heeft de examinator recht op een presentiegeld van 157,54 euro. Voor vergaderingen en examens van meer dan vier uur wordt het bedrag van het presentiegeld verdubbeld naar 315,08 euro per dag.

Tevens worden reiskosten vergoed aan 0,4170€/km.

 

7. Hoe stel ik mij kandidaat voor de Examencommissie?

De Vlaamse Waterweg zal op het ogenblik dat er nieuwe leden voor de examencomissie gezocht worden een nieuwe oproep lanceren en o.m. communiceren via deze webpagina. Indien u interesse heeft kan u dit alvast laten weten via het webformulier in te vullen. U kan het document ook downloaden en uw interesse per e-mail kenbaar maken aan: examencommissie@vlaamsewaterweg.be

 

8. Hebt u nog vragen?

Indien u nog vragen hebt voor de examencommissie, kan u contact opnemen met examencommissie@vlaamsewaterweg.be.

 

Read more...