AIS verplichting Vlaanderen

De Vlaamse regering heeft het besluit goedgekeurd betreffende de verplichting tot uitrusting en gebruik van Inland AIS. Dit besluit wijzigt zowel de regelgeving betreffende technische voorschriften als het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren. De verplichting is reeds van toepassing op onder andere de Rijn en de haven van Antwerpen. De verplichting in Vlaanderen is van toepassing vanaf 8 februari 2018.

AIS-apparatuur verbetert de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart. Met behulp van ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringssystemen kan een schipper een duidelijk beeld krijgen van de verkeerssituatie in de sector waar gevaren wordt. Deze systemen zijn in Vlaanderen niet verplicht, maar indien men ze toch aan boord heeft, worden er verschillende vereisten opgelegd.

Hieronder leest u nadere toelichting over het besluit. Het eerste deel gaat in op de verplichting tot uitrusting en gebruik van Inland AIS. Het tweede deel gaat in op de verplichtingen betreffende Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringsystemen wanneer men deze aan boord heeft.

Read more...