Read more...

Vaartijdenboek

Aan boord van elk schip dat vaart, met uitzondering van sleep- en duwboten die de havens niet verlaten, onbemande duwbakken, overheidsschepen en pleziervaartuigen, moet zich een vaartijdenboek bevinden. Het vermeldt de exploitatiewijze (bv. continuvaart) en vaartijd.

Het eerste boek wordt gevalideerd door de autoriteit die het eerste binnenschipcertificaat heeft afgegeven. 

Bij de opening van een nieuw vaartijdenboek dient ook de "Verklaring betreffende de afgifte van een vaartijdenboek" voorgelegd te worden.
Zonder dit document kan er geen nieuw boek geopend worden.

De schipper is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van het vaartijdenboek en de aantekeningen die daarin moeten worden gemaakt.

Voorwaarden

  • in bezit zijn van een uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI);
  • validatie door het binnenvaartloket.

Aanvraag

Een nieuw vaartijdenboek kan worden aangekocht in beide loketten als de voorgaande (bijna) vol is.

De validatie en de wijzigingen gebeuren door een afspraak te maken bij het binnenvaartloket te Evergem of Schoten. Dit kan enkel op afspraak.

Prijs

De huidige tarieven vindt u hier terug.

Read more...