Read more...

Communautair certificaat - certificaat van onderzoek

Een binnenschipcertificaat is vereist voor de vaartuigen die onder de toepassing van de Europese richtlijn (EU)2016/1629 tot vaststelling van de technische voorschriften waaraan binnenschepen moeten voldoen, of onder de toepassing van het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) vallen. Het certificaat wordt afgegeven voor de overeenkomstige zones waarin wordt gevaren (R, 4, 3, 2 of 1) ende technische voorschriften die erop van toepassing zijn. Voor zones 2 en 1 kan het desbetreffende land bijkomende eisen opleggen. Indien u dus in dergelijke zones wenst te varen, moet u een aanvullend binnenschipcertificaat aanvragen.

Technische voorschriften

Tot 29 december 2008 waren er voor de Europese waterwegen, uitgezonderd de Rijn, enkel voorschriften voor vrachtvervoer en voor sleep- en duwvaart. Vanaf 30 december 2008 zijn er (nieuwe) technische voorschriften die ook van toepassing zijn op passagiersschepen, drijvende werktuigen en alle vaartuigen vanaf 20 meter of waarvan Lengte x Breedte x Maximale diepgang > 100m³. Nieuw gebouwde vaartuigen moeten dus hieraan voldoen. Voor bestaande vaartuigen zijn er overgangsmaatregelen. 
De beide wetgevingskaders (EU-richtlijn en ROSR) verwijzen sinds 7 oktober 2018 naar een geharmoniseerde standaard ES-TRIN (Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen) die de technische bepalingen voor de binnenvaartuigen bevat.

Technisch onderzoek

Na een technisch onderzoek wordt het uniebinnenschipcertificaat of een certificaat van onderzoek afgegeven. Schepen in bezit van een certificaat van onderzoek (voor de Rijnvaart) dienen geen uniebinnenschipcertificaat te bezitten om te varen in de zones 4 en 3, tenzij ze bijvoorbeeld een afwijking willen van de voorwaarden die in het certificaat vermeld worden (bv. kleiner vrijboord), maar waarmee ze wel nog voldoen aan de Euroepese richtlijn in een bepaalde zone. Deze afwijking wordt vermeld in een aanvullend uniebinnenschipcertificaat.

Vaartuigen die de Rijn willen bevaren moeten in bezit zijn van ofwel een certificaat van onderzoek ofwel een uniebinnenschipcertificaat voor de zones 4 en 3, en de Rijn.

Voorwaarden

Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een klasseringbewijs, afgegeven door een classificatiemaatschappij:
DNV-GL, Atlantic House Noorderlaan 147, 2030 Antwerpen, tel. +32 3 206 65 10;
Lloyd’s Register of Shipping, Jan Van Gentstraat 7, bus 202, 2000 Antwerpen, tel. +32 3 212 16 40;
Bureau Veritas, Mechelsesteenweg 128/136 te 2018 Antwerpen, tel. +32 3 247 94 00;
RINA Belgium BVBA (enkel voor uniebinnenschipcertificaten), Uitbreidingstraat 84, 3rd Floor, 2600 Berchem, tel. +31 10 414 74 44
Het schip moet nog worden onderzocht op de verdere overeenstemming met de geldende reglementering. Daartoe kunnen de erkende classificatiebureaus het volledige onderzoek uitvoeren en een verklaring conform het artikel 1.12 van het ROSR of artikel 20, tweede lid van de Europese richtlijn.

Aanvraag

U kunt het certificaat aanvragen bij het binnenvaartloket te Evergem.

Het binnenvaartloket te Evergem staat ook in voor:

  • aanvragen voor meting;
  • de opmaak van het certificaat van onderzoek, uniebinnenvaartcertificaat, certificaat van goedkeuring en de verklaring inzake minimumbemanning;
  • wijzigingen in meetbrieven die geen onderzoek aan boord vereisen, Kan zowel in Schoten als in Evergem. Dit kan enkel op afspraak;
  • de afgifte van het Uniek Europese scheepsidentificatienummer (ENI).
  • Opgelet: dien uw aanvraag tijdig in. Er kan een wachttijd van meerdere weken zijn.

Bij nieuwbouw of verbouwing van de romp, gelieve uw aanvraag te doen aan de hand van een formulier.

Retributies

Zoveel mogelijk onderzoeken aan boord worden op dezelfde dag uitgevoerd, zodat het schip minder vaak zal moeten stilliggen. De retributies worden volgens de onderstaande principes op éénvormige wijze geïnd.

Algemene principes:

  • de afgifte van certificaten of afschriften ervan wordt volledig losgekoppeld van de uitvoering van de nodige onderzoeken;
  • er wordt geen apart tarief voor verplaatsing voorzien. De verplaatsing is forfaitair inbegrepen bij een basisonderzoek aan boord (maximaal één per dag);
  • alle mogelijke onderzoeken worden expliciet vermeld op het prestatieblad dat aan boord wordt ingevuld.

De huidige tarieven vindt u hier terug.

Formulier

Onderzoek Binnenvaartuig: nieuw vaartuig, verbouwing of wijzigen type

Publicatie

Technische voorschriften voor Binnenvaartuigen

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen van 5 oktober 2018.

Read more...