CMS HTMLText

Indien een marifoon aan boord is geïnstalleerd, is een vergunning van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor het gebruik van radio-elektrische apparatuur vereist. Dit geldt voor alle radio-elektrische zend- en ontvangapparatuur.

Er worden alleen vergunningen afgegeven voor toestellen die voorzien zijn van een gepaste CE-markering op basis van de richtlijn (EU) 2014/53 betreffende het op de markt aanbieden van radioapparatuur of waarvoor een typegoedkeuring en/of EU-certificaat (certificate of type-approval) bestaat op basis van de richtlijn (EU) 2014/90 inzake de uitrusting van zeeschepen. De toestellen moeten ook beantwoorden aan de betrokken richtlijn.

Behalve de marifoon moet ook alle andere zendapparatuur die werkt op radio-elektrische golven met een vermogen van meer dan 10 mW op de vergunning worden vermeld.

Voorwaarden

Om een vergunning radio-elektrische apparatuur te krijgen, moet uw toestel:

  • conform zijn aan de Europese richtlijn (EU) 2014/53;
  • voorzien zijn van een CE-markering;
  • geschikt zijn voor gebruik in België.

Aanvraag

Om de vergunning aan te vragen, moet u de procedures van het BIPT volgen zoals op hun website beschreven.
De formulieren verstuurt u eveneens naar het BIPT.

Read more...

CMS HTMLText

Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
Ellipse Building – Gebouw C
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Tel.: +32 2 226 88 88
Fax: + 32 2 226 88 77
E-mail: info@bipt.be Read more...