CMS HTMLText

Procedure

Enig loket

Voor elke reis op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv zal de schipper zich slechts éénmaal dienen aan te melden om een vaarvergunning te bekomen. Deze aanmelding dient te gebeuren op het eerste ontvangstkantoor van de reis, door het voorleggen van de meetbrief en de vrachtbrief (cognossement). Op basis van deze documenten wordt de vaarvergunning afgeleverd. Op dit ontvangstkantoor dienen ook de verschuldigde scheepvaartrechten betaald te worden. De schippers die deze documenten niet kunnen voorleggen, zal de vaarvergunning worden geweigerd. De scheepvaartrechten worden steeds berekend voor het volledige traject van waterwegen beheerd door de beide waterwegbeheerders.

Elektronisch aanmelden

De schippers die geregeld op de waterwegen beheerd door De Vlaamse Waterweg nv varen kunnen zich onder volgende voorwaarden ook elektronisch aanmelden:

 • De schipper moet meldsoftware aan boord hebben (BICS, …);
 • Het schip moet aan een lopende rekening gekoppeld zijn.

De schippers kunnen voor meer informatie contact opnemen met het RIS. Na de elektronische aanmelding zal de schipper per e-mail de vaarvergunning ontvangen en zullen de verschuldigde scheepvaartrechten worden gefactureerd.

Betaling
 • Cash: De verschuldigde scheepvaartrechten kunnen in contanten betaald worden op het ontvangstkantoor. In het kader van de veiligheid wensen de waterwegbeheerders het cash betalen af te bouwen en vragen wij om bij voorkeur de hierna volgende betaalwijzen te gebruiken.
 • Bankkaart: De verschuldigde scheepvaartrechten kunnen in een aantal ontvangstkantoren met bankkaarten worden betaald. Er kan met Maestro/Bancontact betaald worden en met de kredietkaarten VISA en Mastercard. Ten behoeve van een veilig betaalverkeer worden uitsluitend kredietkaarten met een chip aanvaard.
 • Maandelijkse facturatie: De schippers kunnen onder bepaalde voorwaarden de verschuldigde scheepvaartrechten maandelijks laten afrekenen  De schippers kunnen hiervoor contact opnemen met het RIS van de waterwegbeheerders.
Bepaling van het afgelegde vaartraject

In afwijking van artikel 79§3 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende vaststelling van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk zullen de verschuldigde scheepvaartrechten worden berekend aan de hand van de werkelijke afstand tussen het vertrekpunt en het aankomstpunt.

Toezicht op de vaarvergunning

Artikel 87§2 van het Algemeen Reglement der Scheepvaartwegen van het Koninkrijk wordt in de praktijk vervangen door het volgende: "Van zodra de schipper in het bezit is van een geldige vaarvergunning, hetzij op papier, hetzij digitaal, dient deze schipper zich niet meer persoonlijk met zijn vaarvergunningsdocumenten aan te melden op de volgende ontvangst- of controlekantoren, bruggen en sluizen waar het vaartuig voorbij komt. Dit betekent dat van zodra de vaarvergunning werd afgeleverd er geen systematische controles meer zullen doorgevoerd worden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden die een controle nodig maken. Zo kunnen er steekproefsgewijs controles uitgevoerd worden op correctheid en volledigheid van de aangemelde gegevens in het kader van het elektronisch aanmelden.

Ook op uitdrukkelijke vraag van het toezichthoudend personeel der scheepvaartwegen moeten vaarvergunning, factuur, vrachtbrief en meetbrief vertoond worden. Tijdens de reis moeten deze documenten beschikbaar blijven aan boord.

Indien het traject gewijzigd wordt na betaling van de scheepvaartrechten, dient de schipper zich aan te bieden op het eerst volgend ontvangstkantoor om de betaalde scheepvaartrechten aan te passen."

Tarieven

Geladen vaartuigen

per tonkilometer dient er 0,000278 € betaald te worden.

Geladen vaartuigen dienen minimum het tarief van ledige vaartuigen te betalen.

Ledige vaartuigen

 

< 20 km

 20 km

Tonnenmaat 400 ton

0,56 €

1,12 €

Tonnenmaat > 400 ton

1,12 €

2,24 €

Sleep- en duwboten met geladen sleep

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,001144 €

-

61 tot 150 PK

0,000763 €

-

151 tot 400 PK

0,000564 €

0,084141 €

> 400 PK

0,000259 €

0,168282 €

Sleep- en duwboten met ledige sleep

PK

Prijs per PK en per ton km

Minimum per km

0 tot 60 PK

0,000572 €

 

61 tot 150 PK

0,000382 €

 

151 tot 400 PK

0,000282 €

0,042071 €

> 400 PK

0,000130 €

0,084141 €

Losvarende sleep- en duwboten

PK

Reizen < 20 km

Reizen 20 km

0 tot 150 PK

0,45 €

0,84 €

> 150 PK

1,12 €

1,40 €

Abonnementen passagiersvaart

Categorie

Grootste lengte van de romp van het schip

1 kalenderdag

1 maand

1 seizoen
(1/3 - 31/10)

1 jaar

1

< of = 15 m

11,97 €

47,90 €

167,74 €

191,59 €

2

> 15 m en < of = 25 m

23,95 €

95,79 €

335,28 €

383,18 €

3

> 25 m en < of = 40 m

47,90 €

191,59 €

670,56 €

766,36 €

4

> 40 m en < of = 60 m

95,79 €

383,18 €

1 341,12 €

1 532,71 €

5

> 60 m en < of = 80 m

191,59 €

766,36 €

2 682,25 €

3 065,42 €

6

> 80 m en < of = 100 m

383,18 €

1 532,71 €

5 364,49 €

6 130,85 €

7

> 100 m

478,97 €

1 915,89 €

6 705,61 €

7 663,56 €

Op al deze bedragen is 21% BTW verschuldigd

Read more...

Bijkomende rechten Zeekanaal Brussel-Charleroi

Voor de sluizen van Wintam en Zemst wordt er een bijkomende kost aangerekend wanneer er geschut wordt:

 • Speciale doorvaart (enkel voor sluis Zemst):
  • tussen zaterdagavond 22u en zondagochtend 8u;
  • tussen zondagnamiddag 16u en maandagochtend 6u;
  • op officiële feestdagen.
 • Nachtdoorvaart:
  • tussen 22u en 6u (alle weekdagen);
  • Wintam enkel in afvaart;
  • Zemst in op- en afvaart.

Voor pleziervaart tellen dezelfde regels als voor de beroepsvaart. Indien het om een groep pleziervaartuigen deze diensten afnemen worden ze aanzien als één schip. van het eerste weekend van mei tot en met het laatste weekend van september zijn pleziervaartuiten vrijgesteld van speciale doorvaart tussen 16u en 18u.

Tarieven:
    excl. BTW incl. BTW  
Speciale doorvaart   94,96 € 114,90 € zeevaart is vrijgesteld van BTW
Nachtdoorvaart max laadvermogen      
  < 400 ton 11,13 € 13,47 €  
  450 - 1350 ton 16,70 € 20,21 €  
  > 1350 ton 23,37 € 28,28 €  
Nachtdoorvaart  Brutoton (GT)      
 zeevaart < 2500 ton 15,58 €   vrijgesteld van BTW
  2500 - 7000 ton 20,03 €   vrijgesteld van BTW
  > 7000 ton 24,49 €   vrijgesteld van BTW
Read more...