Uitrusting met een Inland ECDIS-apparaat of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem

De uitrusting met een Inland ECDIS-apparaat is op de Vlaamse binnenwateren niet verplicht. Indien een schip aanvullend met een Inland ECDIS-apparaat of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem is uitgerust dat met het Inland AIS-apparaat is verbonden dan moet het apparaat aan de minimumeisen in het Rijnvaartpolitiereglement (besluit CCR 2014-I-12) voldoen.

Voordelen voor de schipper van het gebruik van visualiseringssystemen voor elektronische kaarten in combinatie met een AIS-apparaat

AIS-apparatuur verbetert de veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart. Dankzij het gebruik van Inland AIS en met behulp van geschikte weergavesystemen kan een schipper een duidelijk beeld krijgen van de verkeerssituatie in de sector waar gevaren wordt. Door middel van een repeater-station aan wal is het mogelijk de normale reikwijdte van het AIS-apparaat aan boord nog verder uit te breiden, zodat de schipper een nog beter zicht op het scheepsverkeer krijgt. Met name in bergachtig gebied is dit van belang.

Dit is echter alleen mogelijk door het gebruik van AIS samen met visualiseringssystemen voor elektronische kaarten, aangezien een schipper aldus de posities en bewegingen van andere schepen op de vaarweg kan volgen. Het scherm dat in bepaalde AIS-apparaten geïntegreerd is, is daarvoor niet groot genoeg.

Geldende eisen voor visualiseringssystemen voor elektronische kaarten

Teneinde een goed functioneren van het Inland ECDIS-apparaat in de informatiemodus of een daarmee vergelijkbaar systeem voor het visualiseren van elektronische kaarten te waarborgen, zijn er minimumeisen geformuleerd waaraan ten minste voldaan moet zijn. Aanvullend zijn er nog aanbevelingen geformuleerd.

Minimumeisen aan en aanbevelingen voor de elektronische binnenvaartkaarten

Minimumeisen:

 • de elektronische binnenvaartkaarten geven op nauwkeurige wijze de contouren van de rivier en van de vaargeul weer en zijn op de officiële elektronische binnenvaartkaarten gebaseerd;
 • de elektronische binnenvaartkaarten zijn opgeslagen in het visualiseringssysteem aan boord van het schip.

Aanbeveling:

 • de meest recente officiële elektronische binnenvaartkaarten (ENC’s) gebruiken.

Minimumeisen aan en aanbevelingen voor het apparaat voor het visualiseren van elektronische binnenvaartkaarten

Minimumeisen:

 • het apparaat voor het visualiseren van elektronische kaarten is door middel van een betrouwbare kabelverbinding aan het Inland AIS-apparaat aangesloten;
 • bij een varend schip is het apparaat uitsluitend voor het visualiseren van elektronische binnenvaartkaarten bestemd;
 • de gevisualiseerde informatie is vanuit de stuurstand goed zichtbaar.

Aanbevelingen:

 • het visualiseringssysteem voor elektronische kaarten voldoet aan de eisen betreffende de geldende standaard voor Inland ECDIS in de informatiemodus;
 • een aanvullend afzonderlijk visualiseringssysteem voor elektronische kaarten voor de informatiemodus gebruiken, indien het schip met een Inland ECDIS-apparaat in de navigatiemodus is uitgerust'.

Inland ECDIS in de navigatiemodus betekent dat het apparaat met een radarsysteem is verbonden en dat daarmee het bereik beperkt is of er moet continue omgeschakeld worden tijdens het varen, wat ook niet wenselijk is.

Minimumeisen aan en aanbevelingen voor de software waarmee elektronische binnenvaartkaarten gevisualiseerd kunnen worden

Minimumeisen:

 • de software geeft de correcte en actuele positie van het eigen schip op de elektronische binnenvaartkaart weer;
 • de software geeft op de elektronische binnenvaartkaart de correcte en actuele positie van de andere schepen weer;
 • de software biedt de mogelijkheid de gedetailleerde lijst metAIS-informatie, als bedoeld in artikel 4.07, vierde lid, van het Rijnvaartpolitiereglement, van een gekozen schip weer te geven.

Aanbevelingen:

 • de software voor het visualiseren van elektronische binnenvaartkaarten voldoet aan de eisen betreffende de navigatiemodus van de geldende Inland ECDIS-Standaard;
 • de software voor het visualiseren van een elektronische binnenvaartkaart oriënteert deze zodanig dat het schip de as van de vaarweg volgt.
 
 

Read more...