Verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparatuur

Schepen die uitgerust moeten zijn met Inland AIS-apparatuur

De verplichting geldt voor alle schepen, ook voor zeeschepen, veerponten, kleine schepen van de politie die met een radarapparaat zijn uitgerust en kleine schepen die een communautair certificaat of certificaat van onderzoek hebben.

Een klein schip is een schip waarvan de lengte van de romp minder dan 20 m bedraagt, met uitzondering van een schip dat is gebouwd of ingericht om andere dan kleine schepen te slepen, te assisteren, te duwen of gekoppeld mede te voeren; een veerpont; een passagiersschip; een schip dat aan het vissen is en een duwbak.

Vrijgestelde schepen

Voor de volgende schepen geldt de verplichting tot uitrusting met Inland AIS niet:

  • schepen van duwstellen en gekoppelde samenstellen, met uitzondering van het schip dat hoofdzakelijk voor de voortstuwing zorgt,
  • kleine schepen, met uitzondering van:
    • schepen van de politie die met een radarapparaat zijn uitgerust, en
    • schepen die van een certificaat overeenkomstig het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) of van  het koninklijk besluit technische voorschriften gelijkwaardig erkend certificaat zijn voorzien,
  • duwbakken zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging,
  • drijvende werktuigen en pontons zonder eigen mechanische middelen tot voortbeweging.
  • Stadsrondvaartboten als vermeld in het koninklijk besluit over technische voorschriften voor binnenschepen, als ze zich alleen op de routes van de rondvaart begeven.

Andere schepen

Een klein schip dat AIS gebruikt, mag uitsluitend een Inland AIS-apparaat als vermeld in artikel 7.06, derde lid, van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn of bijlage II van het koninklijk besluit van 19 maart 2009, een krachtens de IMO-voorschriften typegoedgekeurd AIS-apparaat van klasse A of een AIS-apparaat van klasse B gebruiken. Het AIS-apparaat moet goed functioneren en de in het AIS-apparaat ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip of samenstel overeenkomen.

Een klein schip dat AIS gebruikt, moet bovendien zijn uitgerust met een marifooninstallatie voor het schip-schipverkeer, die goed functioneert en voor ontvangst is ingeschakeld.

Eisen voor de inbouw van Inland AIS-apparatuur

Inbouw van een Inland AIS-apparaat

De inbouw van Inland AIS-apparatuur aan boord mag uitsluitend worden verricht door een deskundig bedrijf dat door de bevoegde autoriteit is erkend. De lijst van bedrijven die AIS-apparatuur inbouwen kan op de CCR-website (http://ccr-zkr.org/files/documents/ris/ais_socagrees_nl.pdf) worden gevonden.

De correcte installatie door een erkend deskundig bedrijf omvat de inbouw van Inland AIS-apparatuur, de configuratie, de tests of de apparatuur goed functioneert, de documentatie van alle instellingen en het opleiden van de schipper.

Gebruik van tweedehands Inland AIS-apparatuur

Een deskundig bedrijf dat door de bevoegde autoriteit is erkend, mag ook gebruikte Inland AIS-apparatuur inbouwen. Het feit dat Inland AIS-apparatuur uitsluitend door erkende bedrijven geïnstalleerd mag worden, waarborgt dat alle relevante gegevens op correcte wijze opnieuw en correct worden ingevoerd.
Het MMSI-nummer van het Inland AIS-apparaat is aan het schip gerelateerd. Bij inbouw in een ander schip moet dus een nieuw MMSI-nummer door de bevoegde autoriteiten worden toegekend.

Controle van het AIS-apparaat

De correcte inbouw van een AIS-apparaat wordt vastgesteld door een afsluitende test. Daarbij wordt de ontvangst en het uitzenden van de vereiste gegevens, die genoemd zijn in punt 1.6, na de installatie van het AIS-apparaat gecontroleerd. Het goed functioneren van het AIS-apparaat wordt gegarandeerd door de in het 'Handboek voor de inbouw van het Inland Automatic Identification System (Inland AIS)' toegelichte test. Het handboek kan via de CCR¬website (www.ccr-zkr.org) worden gedownload. Hiermee kan de juistheid van de informatie die wordt uitgezonden door het ingebouwde AIS-apparaat worden gecontroleerd, alsook de goede overdracht van de gegevens.

Het is de verantwoordelijkheid van de schipper om na te gaan of het Inland AIS-apparaat over het goede (nieuwe) MMSI-nummer beschikt, dat door de bevoegde autoriteiten is toegekend. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de schipper om na te gaan of het nieuwe MMSI-nummer goed in het apparaat is ingevoerd.

 
 
 
Read more...