CMS HTMLText

Voordelen van het gebruik van AIS-apparatuur voor de schippers

Het feit dat de schipper kennis neemt van de door het AIS-apparaat weergegeven informatie op de visualiseringssystemen voor elektronische kaarten, betekent niet dat het verkeer niet meer in de gaten hoeft te worden gehouden, bijvoorbeeld door middel van het radarbeeld en door uit het raam van het stuurhuis te kijken. Uitsluitend de met een AIS-apparaat uitgeruste schepen zijn namelijk zichtbaar op het scherm van het visualiseringssysteem. Niet alle schepen zijn echter uitgerust met een AIS-apparaat, bijvoorbeeld pleziervaartuigen kleiner dan 20 meter zijn niet verplicht om een AIS apparaat aan boord te hebben.

Met een AIS-apparaat gekoppeld aan Inland ECDIS of aan een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem kan een schipper dus duidelijk op een elektronische kaart zien waar zich in zijn omgeving schepen bevinden en in welke richting die zich voortbewegen. Aan de hand van deze informatie kan de schipper zijn vaargedrag aanpassen.

Het is weliswaar ook mogelijk met een radar de positie van andere schepen in de omgeving te bepalen, en zelfs nauwkeuriger dan met AIS, maar de reikwijdte van een radar is zeker op de binnenwateren beperkt ten opzichte van AIS. Met AIS kan namelijk veel verder gekeken worden en kan ook een schip achter een bocht, sluis of brug worden waargenomen. Een AIS-apparaat is een navigatieondersteuning voor de schipper, maar geen navigatiesysteem zoals de radar.
De schipper moet kennis nemen van de door een AIS-apparaat verstrekte informatie en deze informatie gebruiken om de vlotte en veilige vaart te waarborgen. Hij moet er overeenkomstig zijn "plicht tot waakzaamheid" goed mee omgaan.

Voorschriften voor AIS-apparatuur

De Inland AIS-apparatuur moet van een type zijn dat voor de Rijn is goedgekeurd door de bevoegde autoriteit van een van de Oeverstaten of van België op grond van de teststandaard voor de Rijnvaart, editie 2.0 (zie de besluiten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) 2007-I-15 en 2013-I-15). De conformiteit wordt aangetoond met een typegoedkeuringsonderzoek van een bevoegde autoriteit. 

Een Inland AIS-apparaat, waarvan de typegoedkeuring op editie 1.0 en 1.01 van de teststandaard is gebaseerd, mag nog worden gebruikt voor zover dit apparaat voor 30 november 2015 werd ingebouwd.”

Sinds 1 december 2015 mogen alleen apparaten met een typegoedkeuring overeenkomstig editie 2.0 van de CCR-Teststandaard worden ingebouwd.

 
 
Read more...