Om de gebruikers van de waterwegen steeds bij te kunnen staan en om in geval van een incident zo adequaat mogelijk te kunnen reageren, zijn er in Vlaanderen twee RIS-centra die 24/7 operationeel zijn. Heb je een vraag of een probleem, dan zullen de operatoren je hiermee graag helpen. Met welke vragen kan je zoal bij deze mensen terecht?

Voornaamste taken

De RIS-centra zijn er ter ondersteuning van zowel de interne medewerkers van de waterwegbeheerders als voor het verhelpen van een probleem of beantwoorden van een vraag van de waterweggebruikers.

Waterhuishouding

Zowel de waterstanden van de rivieren als van de kanalen worden 24/7 gemonitord door de RIS-operatoren. Wanneer een waterstand een drempelwaarde dreigt te overschrijden, worden zij hierover gealarmeerd. Samen met de watercoördinator zullen de gepaste maatregelen genomen worden om de waterstand terug te stabiliseren. Lukt dit niet, zullen de juiste maatregelen bepaald worden en zal hierover gecommuniceerd worden.

Ook in het geval van overstromingen of watertekorten zal RIS een centrale rol opnemen als informatiecentrum voor alle betrokkenen. Indien nodig zullen zij de betrokken diensten en personen verwittigen.

Calamiteitencentrum

Wanneer er een incident is op of naast het water kan dit best via het RIS aan de waterwegbeheerder gemeld worden. De operatoren zullen vervolgens de juiste mensen contacteren om het incident te verhelpen. Dankzij toepassingen zoals VisuRIS beschikken zij ook over alle nodige informatie zoals ladingsgegevens, positiegegevens, waterstanden,... Allemaal informatie die belangrijk kan zijn om het incident zo efficiënt en veilig mogelijk aan te pakken.

Informatiecentrum

Heel wat informatie over de waterwegen kan reeds teruggevonden worden op deze portaal. Maar wanneer je toch nog een vraag hebt, kan je steeds bij de operatoren terecht. Zij zullen in eerste instantie kijken of ze het zelf kunnen oplossen. Indien niet, zullen ze dit aan de juiste persoon overmaken. Ook met vragen over de RIS-diensten of het portaal kan je hier steeds terecht.

RIS Evergem

Contactinfo

De RIS-centra werken samen en zijn bereikbaar via een gemeenschappelijk telefoonnummer. Heb je een vraag over een bepaalde regio, gebruik het keuzemenu om met de juiste operator in contact te komen.

Dringende vragen of incidenten

bel gratis: 0800 30 440

vanuit buitenland +32(0)78 055 440

Melding van schadegevallen

De schipperij is verplicht schadegevallen (ongevallen, averijen, kanaal-verontreinigingen), waarbij de aansprakelijkheid van De Vlaamse Waterweg nv in vraag kan worden gesteld, onmiddellijk te melden.
Het schadegeval dient gemeld aan de dienst River Information Services (RIS) van De Vlaamse Waterweg nv. 

Na de melding zal De Vlaamse Waterweg nv zo nodig een onderzoek instellen naar de aard, de oorzaak en de omvang van het schadegeval en oordelen of het vaartuig al dan niet dient opgehouden.

De schipper dient alle beschikbare gegevens over het schadegeval mee te delen.

Andere vragen en incidenten

 

 

Lees meer...