Probleem melden

Is er een probleem met een kunstwerk? Een verzakking in het jaagpad? Een opmerking over deze website? Of heb je mogelijks een ander euvel op of naast de waterweg geconstateerd? Gebruik dan onderstaand formulier. We houden je op de hoogte van het verdere verloop. Alvast bedankt voor je opmerkzaamheid en medewerking.

Alle waterweggebruikers & eigenaars/gezagvoerders van schepen zijn volgens het Scheepvaartdecreet gehouden aan een meldingsplicht. Klik hier voor meer info.

Voor dringende zaken kan u telefonisch contact opnemen op het nummer 0800 30 440 of 078 055 440 (vanuit België) of +32 78 055 440 (buitenland).

Lees meer...

Meldingsplicht volgens Scheepvaartdecreet

Het Scheepvaartdecreet is op 6 mei 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In een aantal specifieke artikelen van het Scheepvaartdecreet wordt een meldingsplicht opgelegd aan gebruikers van de waterweg en gezagvoerders en eigenaars van schepen. Zo dient er een melding te gebeuren in volgende gevallen:

  • Een voorwerp komt in het water terecht of dreigt in het water terecht te komen (Art. 15)
  • Een gebruiker van de waterweg berokkent schade aan de waterweg (Art. 27)
  • Er wordt een hindernis vastgesteld in de waterweg (Art. 46)
  • Er wordt een defect of gebrek vastgesteld aan de verkeerstekens en de apparaten die dienen om inlichtingen of instructies aan schepen te geven zoals bakens en boeien, of aan kunstwerken zoals sluizen, bruggen, kaaien en taluds (Art. 46)
  • Een schip loopt vast of dreigt vast te lopen (Art. 50)
  • Een schip is gezonken of dreigt te zinken (Art. 50)
  • Elk ander incident op de waterweg waar een schip betrokken bij is (Art. 50)

De meldingsplicht is zeer ruim en is niet beperkt tot de beroepsvaart. Ook de pleziervaart en andere (recreatieve) gebruikers van de waterweg (zoals kano- en kajakvaarders, gebruikers van jetski’s, SUP’s etc.) zijn gehouden aan de meldingsplicht.

Je kan via het bovenstaande invulformulier een melding doen conform het Scheepvaartdecreet.

Lees meer...