De app

De eerste versie van de VisuRIS-app wordt gepubliceerd in de app stores van Apple en Android (week 29). Dit is alvast een eerste release waaraan in de volgende maanden nog bijkomende functionaliteiten zullen toegevoegd worden.
Hieronder kan je de huidige en toekomstige mogelijkheden van de app terugvinden. De schermafdrukken zijn gemaakt in de Android versie en zijn soms licht afwijkend van de iOS versie.
Indien er problemen vastgesteld worden met de app kunnen die steeds via volgende link gemeld worden: https://www.visuris.be/ProbleemMelden


 

functionaliteiten

Waterstanden

Waterstanden en debieten zijn opvraagbaar voor een periode van 24 u. Via de favorieten kan iedere gebruiker aangeven in welke hydrologische informatie hij geïnteresseerd is om zo een gepersonaliseerd beeld te krijgen.
Een gebruiker kan tevens notificaties krijgen wanneer de waterstanden of afvoeren de door hem ingestelde waarden overschrijden

 

 

 

 

 

Een probleem melden

Indien u een probleem vaststelt op of langs de waterweg kan dit op een eenvoudige manier via de app gemeld worden. De app zal automatisch de locatie van het probleem aan de melding toevoegen. Deze melding wordt automatisch overgemaakt aan de RIS centra van de Vlaamse Waterweg nv die dit verder zullen opvolgen en aan de juiste personen bezorgen.

 

 

 

 

 

Actueel Verkeersbeeld

Via de kaart en een lijst kunnen alle positiegegevens van schepen (d.i. AIS-tracks) opgevraagd worden. De AIS-data zijn standaard geanonimiseerd en afhankelijk van de instellingen van de privacyklasse van het schip binnen de toepassing en de rechten van de gebruiker wordt er meer informatie getoond. De informatie van AIS is bovendien verrijkt met informatie uit andere bronnen zoals de vaarvergunningen.
Via de lijst kan er ook gericht gezocht worden naar bepaalde schepen op basis van hun eigenschappen en locatie.

 

 

 

 

 

 

Tijpoorten

Om de bevaarbaarheid van de Schelde te promoten is er een functionaliteit toegevoegd om aan de hand van tijpoorten de schippers te ondersteunen met het maken van beslissingen over wanneer zij op de Schelde kunnen varen tussen Wintam en Merelbeke.
Aan de hand van een aantal eigenschappen* van de reis zal er bepaald worden wanneer er gevaren kan worden en wanneer dit niet mogelijk is. Op deze manier wordt het ook voor schippers die minder bekend zijn met de omgeving eenvoudiger om te varen op de Boven-Zeeschelde.
* opgelet: voor de afmetingen van het schip is het belangrijk om de grenzen van de CEMT-klasse te respecteren (link).

 

 

 

 

 

Scheepvaartberichten

Alle gepubliceerde scheepvaartberichten zijn in de app beschikbaar en opvraagbaar. Omwille van beperkingen in de huidige standaard, is de weergave van de scheepvaartberichten nog niet optimaal. Dit wordt aangepast van zodra dit mogelijk is.

Download de app

De VisuRIS app is beschikbaar via Google Play (Android) en de App stores (IOS)

Afbeeldingsresultaat voor download app storeAfbeeldingsresultaat voor download app store

 

Lees meer...