KWALIFICATIECERTIFICAAT SCHIPPER (VAARBEWIJS B)

Iedere persoon die een binnenvaartuig bestuurt dat bestemd is voor vervoer van goederen of personen (motorschepen, sleep- en duwboten, aken, duwstellen en gekoppelde samenstellen)en die wil varen op waterwegen van maritieme aard dient een Specifieke Vergunning (SV) Maritieme Aard te kunnen voorleggen.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een Specifieke  Vergunning Maritieme Aard te behalen?

Om een Specifieke  Vergunning Maritieme Aard te kunnen verkrijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen :

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper
 • houder zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • de retributie betalen;
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen.

Hoe kan men een Specifieke Vergunning Maritieme Aard aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen SV maritieme aard’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Specifieke Vergunning Maritieme Aard aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • een kopie van een kwalificatiecertificaat schipper.

OPGELET !!!

Indien u nog een Vlaams of Belgisch Vaarbewijs B bezit dient u dit om te zetten.
De procedure en prijzen vindt u op volgende pagina kwalificatie schipper

Ook buitenlandse vaarbewijzen moeten omgezet worden Dit kan enkel gebeuren in land van oorsprong en dient u in orde te maken voor de aanvraag van het examen.
Voor Waalse patenten dient u zich te wenden tot de Waalse overheid.

SV maritieme aard examen.docx
SV maritieme aard examen.pdf

Wat omvat het examen?

Theorie:

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die een schipper dient te hebben om te varen binnenwateren van maritieme aard. 

In het bijzonder moet een schipper die op binnenwateren van maritieme aard vaart in staat zijn: 

 • Te werken met actuele kaarten, berichten aan schippers en zeelieden en andere publicaties die specifiek betrekking hebben op waterwegen van maritieme aard;
 • Met getijdengegevens – stromingen, -perioden en -cycli, de tijdstippen van getijdenstromingen en getijden en variaties in een estuarium om te gaan; 
 • SIGNI (Signalisation des voies de navigation intérieure) en IALA (Internationale Associatie voor maritieme ondersteuning van navigatie en vuurtoreninstanties) te gebruiken ten behoeve van veilige scheepvaart op binnenwateren van maritieme aard.

 

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...