ADN-attest (basis/gas/chemie)

Om gevaarlijke goederen te mogen vervoeren via waterwegen waarop het reglement betreffende de afgifte van Rijnpatenten van toepassing is, moet aan boord van het schip een deskundige aanwezig zijn die houder is van een ADN-attest.

Het ADN-attest bevestigt dat de deskundige aan een opleiding heeft deelgenomen en geslaagd is voor een examen met betrekking tot de bijzondere eisen waaraan bij vervoer van gevaarlijke goederen per schip voldaan moet worden.

Het ADN-attest is 5 jaar geldig. Om een verlenging te kunnen verkrijgen, dient de expert te bewijzen dat hij binnen het laatste jaar voor afloop van de geldigheid van zijn attest met goed gevolg een herhalingscursus heeft gevolgd.

De erkende opleidingen vindt u op volgende website.
erkende opleiding centra

Er zijn drie verschillende ADN-attesten, afhankelijk van het type schip waarop men de werkzaamheden uitvoert, namelijk:

 • ADN- attest “basis”
 • ADN-attest “gas”
 • ADN-attest “chemie”

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een ADN-attest te behalen?

Om een ADN-attest 'basis' te kunnen verkrijgen, dient de kandidaat aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een basiscursus hebben gevolgd bij een instelling erkend door de bevoegde autoriteit;
 • geslaagd zijn voor het vakexamen met betrekking tot de vakkennis ADN binnen de 6 maand na het volgen van de basiscursus;
 • de retributie betalen.

Om een ADN-attest gas (G) of chemie (C) te verkrijgen, dient de kandidaat aan onderstaande voorwaarden te voldoen :

 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een geldig ADN-attest 'Basis';
 • een vervolgcursus 'gas' en/of 'chemie' gevolgd hebben bij een instelling erkend door de bevoegde autoriteit;
 • geslaagd zijn voor het vakexamen met betrekking tot de vakkennis 'gas' en/of 'chemie' binnen de 6 maanden na het volgen van de vervolgcursus;
 • tenminste 1 jaar vaartijd bewijzen aan boord van een type G (8.2.1.5 voor gas)- of C (8.2.1.7 voor chemie)-schip binnen de 2 jaar voor of na het vakexamen;
  het bewijs van vaartijd kan worden aangetoond met een werkgeversverklaring. U kan een blanco formulier hiervoor bekomen bij het binnenvaartloket.
 • bewijs dat het schip waarop de vaartijd werd volbracht in het bezit is van een certificaat van goedkeuring;
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een ADN-attest aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) voor het benodigde attest (basis/gas/chemie) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen ADN’ 

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een ADN attest basis, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'ADN basis aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • het bewijs van deelname aan de ADN-cursus ‘Basis Droge Lading of Tankvaart’ of ‘Gecombineerd Droge Lading en Tankvaart’ ( het examen moet afgelegd worden binnen de 6 maanden na het einde van de opleiding).

Om te kunnen deelnemen aan het examen voor het verkrijgen van een ADN-attest gas (G) en/of chemie (C), dient u de volgende documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'ADN chemie aanvraag examen' of 'ADN gas aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest 'Basis';
 • het bewijs van deelname aan de vervolgcursus gas en/of chemie ( het examen moet afgelegd worden binnen de 6 maanden na het einde van de opleiding);

ADN basis examen.docx
ADN basis examen.pdf

ADN Gas examen.docx
ADN Gas examen.pdf

ADN Chemie examen.docx
ADN Chemie examen.pdf 

Hoe kan men een duplicaat van het ADN-attest aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) voor het desbetreffende attest (basis/chemie/gas) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het Binnenvaartloket van De Vlaamse Waterweg nv of via mail naar binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be. Het adres kan u terugvinden op het aanvraagformulier.

Om een duplicaat voor het ADN-attest te verkrijgen, dient u onderstaande documenten voor te leggen:

 • het aanvraagformulier 'ADN aanvraag duplicaat';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een verklaring van verlies of diefstal opgemaakt door de politie.
ADN duplicaat.docx
ADN duplicaat.pdf

Hoe kan men een ADN-attest verlengen en wanneer is dit nodig?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag verlenging ADN’.

Om een verlenging te verkrijgen van een ADN-attest basis, dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen en de volgende documenten voor te leggen:

Voorwaarden:

 • Een herhalingscursus ADN ‘Basis Droge Lading’, ‘ADN Basis Tankvaart’ of ‘ADN Basis Gecombineerd Droge Lading en Tankvaart’ gevolgd hebben bij een erkend ADN-opleidingscentrum binnen het laatste jaar voor de vervaldatum van het lopende ADN attest.

Benodigde documenten:

 • het aanvraagformulier ‘ADN aanvraag verlenging’ en ADN Basis aanduiden op het aanvraagformulier;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest 'basis';
 • het bewijs van deelname aan de herhalingscursus ADN.

Om een verlenging te verkrijgen van een ADN-attest gas (G) of chemie (C), dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen en de volgende documenten voor te leggen:

Voorwaarden:

 • Ofwel: een herhalingscursus ‘ADN Gas’  of ‘ADN Chemie’ gevolgd hebben bij een erkend opleidingscentrum binnen het laatste jaar voor de vervaldatum van het lopende ADN attest.
 • Ofwel: een herhalingscursus ‘ADN Basis Tankvaart’ of ‘ADN Basis Gecombineerd Droge Lading en Tankvaart’ gevolgd hebben bij een erkend ADN-opleidingscentrum en 1 jaar tijd aan boord (180 dagen) van een schip type G (8.2.1.5) of een schip type C (8.2.1.7) binnen een periode van 2 jaar vóór het vervallen van het ADN gas en/of chemie attest.

Benodigde documenten:

 • het aanvraagformulier 'ADN aanvraag verlenging' en ADN Gas en / of Chemie aanduiden op het aanvraagformulier;
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van het geldige ADN-attest gas of chemie;
 • het bewijs van deelname aan de herhalingscursus en de verklaring van vereiste vaartijd a.d.h.v. een werkgeversverklaring;
 • een kopie van het certificaat van goedkeuring van het vaartuig(en) waarop men de vereiste vaartijd volbracht heeft.

ADN_basis_Gas_Chemie verlenging.docx
ADN_basis_Gas_Chemie verlenging.pdf

 

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...