KWALIFICATIECERTIFICAAT MATROOS (VERKLARING MATROOS):

Het aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten is enkel van toepassing voor stadsrondvaartboten. Dit attest is niet geldig voor passagiersvaartschepen, hiervoor verwijzen we u door naar “deskundige passagiersvaart

Wanneer u het examen voor het Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten aanvraagt na 18 januari 2022, kan u een attest bekomen dat geldig is tot 17 januari 2032. Een nieuwe regeling voor stadsrondvaartboten wordt verwacht in 2024.

Om een stadsrondvaartboot te mogen besturen, moet de bestuurder in het bezit zijn van:

  • een vaarbewijs of stuurbrevet voor de pleziervaart en; 
  • het aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten.

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten te behalen?

Om een aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden :

  • tenminste 18 jaar oud zijn;
  • slagen voor het examen.     
  • In het bezit zijn van een EHBO-brevet van minder dan 5 jaar oud, afgeleverd door een gemachtigde instelling, waaruit blijkt dat men een opleiding genoten heeft wat betreft benadering van een noodsituatie, reanimatietechnieken, optreden bij een hartstilstand en optreden bij een uitwendige bloeding (bv. het Europees Brevet Hulpverlener, afgeleverd door het Rode Kruis);
  • de retributie betalen.

Hoe kan men een aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen passagier stadsrondvaartboten’.
Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :
  • het aanvraagformulier ' Aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten aanvraag examen';
  • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
  • een recente pasfoto;
  • een kopie van uw EHBO-brevet. U kan de lijst met erkende instellingen hier raadplegen.

aanvullend getuigschrift passagier stadrondvaartboten aanvraag examen.docx
aanvullend getuigschrift passagier stadrondvaartboten aanvraag examen.pdf

 

WAT OMVAT HET EXAMEN?

Theorie: 

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die de schipper dient te hebben voor het besturen van een stadsrondvaartboot. 
In het bijzonder moet een schipper die met een stadsrondvaartboot vaart slagen voor het examen over de volgende onderwerpen:

  1. Summiere kennis van de technische voorschriften met betrekking tot de stabiliteit van passagiersschepen in geval van averij, waterdichte schotten, niveau van de grootste diepgang.
  2. EHBO.
  3. Brandpreventie en brandbestrijdingsinrichtingen.
  4. Omgaan met reddingsmiddelen en -materieel.
  5. Maatregelen voor de bescherming van passagiers in het algemeen en met name in geval van evacuatie, averij, aanvaring, standing, brand, explosie of andere panieksituaties.
  6. Kennis van de veiligheidsvoorschriften (nooduitgangen, valreep, gebruik van het noodroer).

 

 

 

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...