Deze pagina is in volle ontwikkeling en tracht antwoord te bieden op de vragen die er zijn betreffende de nieuwe richtlijn beroepskwalificaties die ingaat vanaf 18 januari 2022. Als u bijkomende vragen heeft kan u ze hier stellen en passen wij deze pagina verder aan.

Op 18 januari 2022 zal een nieuwe Europese richtlijn over de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart van kracht gaan. Deze richtlijn omvat de competentievereisten die gesteld worden aan de bemanning op een binnenvaartschip. De richtlijn heeft een grote impact op de organisatie van de examens en opleidingen in de binnenvaart. 

Op deze pagina kan je overzicht vinden van de impact van deze richtlijn op de bekwaamheidsbewijzen en organisatie van de examens. 

Indien je meer informatie zoekt over opleidingen, kan je terecht op Mobiel Vlaanderen.

Voor meer informatie betreffende de richtlijn en standaarden voor de beroepskwalificaties kan je terecht op www.cesni.eu.

Lees meer...

Minimumeisen voor nieuwe kwalificatiecertificaten

Voor het bekomen van het eerste kwalificatiecertificaat dien je een medische verklaring te kunnen voorleggen. Deze medische verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden voor de datum van de aanvraag van het nieuwe kwalificatiecertificaat. De medische geschiktheid dien je aan te tonen door een medisch attest dat is afgegeven door een door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken erkende arts.

 

Lees meer...

Overgangsmaatregelen

Tenzij de vervaldatum van jouw bekwaamheidsbewijs vóór 18 januari 2032 valt, blijft het bestaand certificaat nog 10 jaar geldig, meer bepaald tot uiterlijk 18 januari 2032. Op deze wijze heb je voldoende tijd om je bestaande bekwaamheidsbewijzen om te zetten in kwalificatiecertificaten die voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese Richtlijn.

 

 

Lees meer...

Organisatie van examens

Examencentrum

De examens in Vlaanderen bestaan uit zowel theoretische als praktijkexamens die worden afgenomen door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (te Willebroek). De theoretische examens worden in het examencentrum op de computer afgenomen. De praktijkexamens worden afgenomen door experten die lid zijn van de Examencommissie.

Examencommissie

 
De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor de Examencommissie die instaat voor het samenstellen van de examens, zowel de theoretische als de praktijkexamens. De Examencommissie stelt de vragen samen en zorgt ervoor dat de examens op een uniforme manier voor alle kandidaten afgenomen worden. 

Hier vind je meer informatie over de examencommissie.

In Vlaanderen kan je de examens enkel in de Nederlandse taal afleggen.  Voor andere talen zoals het Frans, Engels of Duits kan je in de buurlanden of in om het even welke door de lidstaat van de Europese Unie goedgekeurde examencentrum. Onafhankelijk van waar je het examen aflegt en  om het even in welke taal, het bekwaamheidscertificaat blijft hetzelfde.

 

Lees meer...

Vragen en antwoorden

EXAMENS

1. Voor welke beroepskwalificaties kan ik een examen afleggen in Vlaanderen?
In Vlaanderen kan je vanaf 18 januari 2022 examens afleggen in het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen (te Willebroek) voor het bekomen van kwalificatiecertificaten.

Daar zal je terecht kunnen voor het afleggen van een theoretisch examen voor het operationeel niveau (matroos en stuurman) en management niveau (schipper), het varen op binnenwateren van maritieme aard, radar, passagiersvaart, binnenwateren met specifieke risico’s, LNG, toezicht schipper en ADN.
Tevens kan je er een praktijkexamen afleggen voor matroos, radar, schipper, LNG en passagiersvaart.

 

2. Zal het examen moeilijker worden?
De nieuwe Europese Richtlijn houdt in dat de voorwaarden en procedures vastgesteld worden voor de certificering van de kwalificaties van personen die betrokken zijn bij het bedienen van een vaartuig dat de binnenwateren in de Unie bevaart.

Om bij te dragen aan de mobiliteit van de dekbemanningsleden bij het bedienen van vaartuigen in de Unie is het de bedoeling dat kwalificatiecertificaten, dienstboekjes en logboeken aan vereiste minimumnormen met geharmoniseerde criteria voldoen zodat deze door de lidstaten erkend zijn en de houders van dergelijke kwalificaties hun beroep op alle binnenwateren van de Unie kunnen uitoefenen.

De minimumvereisten om een kwalificatiecertificaat te bekomen vind je terug onder rubriek 1. “Minimumeisen en geldigheid voor nieuwe kwalificatiecertificaten”.

 

3. Hoe kan ik mij best inhoudelijk voorbereiden op de examens?
Voor het bekomen van nieuwe kwalificatiecertificaten, specifieke vergunningen en specifieke activiteiten worden competenties en bijhorende kennis en vaardigheden vereist. 

Voor matroos dien je competenties te hebben in de volgende domeinen:

  • navigatie
  • bedienen van een vaartuig
  • ladingsbehandeling, stuwen en passagiersvervoer
  • scheepsbouw, elektriciteit, elektronica en meet- en regeltechniek
  • onderhoud en reparatie
  • communicatie
  • gezondheid, veiligheid- en milieubescherming

Voor schipper dien je bovenop de competenties van matroos extra competenties per domein te hebben. 

Voor elk van de specifieke vergunningen (specifieke vergunning voor het varen op binnenwateren van maritieme aard, specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar, specifieke vergunning voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken, specifieke vergunning voor het varen met grote konvooien en specifieke vergunning voor het varen waterwegen die zijn ingedeeld als binnenwateren met specifieke risico’s) zijn gerichte competenties vereist.

Voor elk van de specifieke activiteiten ‘Deskundige op het gebied van LNG’ voor het varen met vaartuigen die vloeibaar aardgas als brandstof gebruiken en ‘Deskundige voor de passagiersvaart’ voor het veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen zijn gerichte competenties vereist.

Gedetailleerde informatie over de competenties en bijhorende kennis en vaardigheden kan je terugvinden in de ES-QIN.


4. Zal het examen plaats vinden op een simulator?
Het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen maakt gebruik van een binnenvaartsimulator waarop o.m. de volgende praktijkexamens worden afgenomen:

  • Matroos;
  • Schipper;
  • Specifieke vergunning voor het varen met behulp van radar.

Deze simulator zal ondergebracht worden in het examencentrum in Willebroek en zal voldoen aan de Europese Standaarden ES-QIN.

 

5. Hoe zit het met de overgang van de examens die momenteel worden afgenomen naar de nieuwe examens vanaf 18 januari 2021?
De nieuwe richtlijn treedt op 18 januari 2022 in voege en dientengevolge treden ook de nieuwe theorie- en praktijkexamens vanaf dat moment in voege. De nieuwe richtlijn voorziet GEEN OVERGANSPERIODE waarin huidige examens verder lopen.  Alle huidige theorie– en praktijkexamens inclusief de herexamens dienen voor 18 januari 2022 afgerond te zijn. Vanaf 18 januari 2022 dient men aan de nieuwe beroepskwalificaties te voldoen en gelden de nieuwe theorie- en praktijkexamens.

 

KWALIFICATIECERTIFICATEN

1. Wat is het verschil tussen een kwalificatiecertificaat van de Unie en van de CCR?
Het kwalificatiecertificaat van de Unie is een certificaat van de Europese Unie en is gebaseerd op haar regelgeving (Europese Richtlijn 2017/2397). Het kwalificatiecertificaat van de CCR is een certificaat van de Centrale Commissie voor de Rijn en is gebaseerd op haar regelgeving (RSP of Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel). De beide certificaten zijn identiek en kunnen door het dekbemanningslid binnen de Europese Unie gebruikt worden.

 

2. Kan ik kiezen tussen een EU-kwalificatiecertificaat en een CCR-kwalificatiecertificaat?
Bij de aanvraag van een nieuw bekwaamheidsbewijs (kwalificatiecertificaat) kan u als houder zelf kiezen tussen een EU-kwalificatiecertificaat of een CCR-kwalificatiecertificaat. U kan als houder slechts één van beide certificaten hebben.

 

3. Waar dien ik mijn vaartijd bij te houden vanaf 18 januari 2022? En waar moet ik terecht om deze te laten valideren?
De vaartijd dien je nog steeds bij te houden in een dienstboekje.
Deze vaartijden dien je te laten valideren door het Binnenvaartloket. 
Voor een geldige validatie mogen de vaartijden niet ouder zijn dan 15 maanden (vóór het verzoek van registratie). Er wordt rekening gehouden met de vaartijd die op binnenwateren van alle lidstaten is opgebouwd. In het geval van binnenwateren waarvan de loop niet volledig binnen het grondgebied van de Unie ligt, wordt ook de vaartijd die buiten het grondgebied van de Unie gelegen delen is opgebouwd in aanmerking genomen.


4. Zal de werkwijze voor de stadsrondvaarten dezelfde zijn na 18 januari 2022?
In afwachting van een nieuwe regeling blijft de werkwijze dezelfde.

 

OVERIGE VRAGEN

 

 

Lees meer...