Brevetten

Stuurbrevet

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:

 • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
 • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
 • een romplengte van meer dan 15m heeft.

Let op: de bestuurder moet beschikken over een stuurbrevet; het stuur doorgeven aan iemand die niet over een stuurbrevet beschikt, is niet toegelaten.

Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende.

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest blijft maar 3 maanden geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Internationaal certificaat (ICC)

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:

 • Volgens de plaats waar men wenst te varen:
  • “I” (inland): voor de binnenwateren
  • “C” (coast): voor de kustwateren
 • Volgens het type vaartuig:
  • “M” (motor): voor motorboten
  • “S“ (sail): voor zeilboten

Meer informatie: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

 

Certificaat voor gebruik radiostation

VHF-certificaat

De meeste pleziervaartuigen zijn uitgerust met een marifoon. Op de binnenwateren, is de gebruiker van een radiostation aan boord van een vaartuig verplicht om een “beperkt certificaat van radiotelefonist” (VHF) te hebben.

Deze verplichting is internationaal van toepassing en opgelegd door de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

SRC-GOC–ROC certificaat

Voor de kust- en zeevaart hangt het type van het certificaat af van de apparatuur die gebruikt wordt aan boord van het vaartuig en volgens de internationale normen en speciale eisen, afhankelijk van de gebruikte soort apparatuur.

Voor de verschillende certificaten dient u een examen af te leggen bij het BIPT.

Meer informatie: BIPT - Belgisch Instituut voor Postdiensten en TelecommunicatieLees meer...

Wijzigingen vanaf 1 september 2019

Op 4 juli 2019 verscheen het nieuwe KB pleziervaart in het Staatsblad. Met deze vernieuwing wordt sterk ingezet op administratieve vereenvoudiging en verhoging van de veiligheid. Meer info vind je op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Lees meer...