Waterwegenvergunning

Om te varen op de Vlaamse bevaarbare waterwegen hebben bepaalde vaartuigen een waterwegenvergunning nodig.

Een waterwegenvergunning kan aangevraagd worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

De waterwegenvergunning is een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter.  

Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart. 

Hieronder kan je 2 instructievideo's terugvinden, een eerste om de account aan te maken, een tweede om de vergunning aan te kopen.

  

 

Voor welke vaartuigen?

De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die:

  • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
  • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
  • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

(U heeft geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Grensleie, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde en de Schelde-Rijnverbinding).

Let op: ook stilliggers moeten steeds over een geldende waterwegenvergunning beschikken. 

 

Hoeveel kost een waterwegenvergunning?

De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van vijf dagtarieven. Deze dagtarieven zijn afhankelijk van de wijze van aankoop: aan het loket of online.

 

Dagtarief:

Dag 1

Dagtarief:

Dagen 2 t/m 7

Dagtarief:

Dagen 8 t/m 30

Dagtarief:

Dagen 31 t/m 90

Dagtarief:

Dagen 91 t/m 365

Tarieven (€/m/dag)

Loket

1,8750

0,6250

0,2084

0,0695

0,0139

Tarieven (€/m/dag)

Online aankoop

1,5000

0,5000

0,1667

0,0556

0,0111

De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte in meter van het vaartuig (tot 2 cijfers na de komma), het aantal dagen en de snelheid van het vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt bij de aanvraag 6 meter bijgerekend bij de romplengte.

De romplengte is de romplengte die vermeld staat op de registratiebrief van het vaartuig. Indien deze niet gekend is, dient de lengte over alles (zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de Pleziervaart) te worden gebruikt voor de aanvraag van de waterwegenvergunning.

Voorbeeld: vaartuig 10,00 m, vergunning voor 80 dagen, geen snelvaart, online aankoop:

10*(1*"dagtarief 1 dag" + 6*"dagtarief 2-7 dagen" + 23*"dagtarief 8-30 dagen" + 50*"dagtarief 31-90 dagen")

= 10,00*(1*1,5000 + 6*0,5 + 23*0,1667 + 50*0,0556)

= € 111,14

Voor een vergunning met een looptijd van één jaar bedraagt het tarief € 14,73 (incl. BTW) per meter.

 

Wanneer kan ik mijn waterwegenvergunning aanvragen en wanneer is ze verplicht?

Je kan jouw nieuwe digitale waterwegenvergunning digitaal aanvragen. Je kan hierbij zelf de begin- en einddatum van de vergunning bepalen.

Elk vaartuig, varend of aangemeerd, dient steeds over een geldende waterwegenvergunning te beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal hierop toezien op de waterwegen, in de jachthavens en bij de passage van beweegbare bruggen en sluizen.

Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, vervallen vergunning, foutieve lengte, geen snelvaart …) zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ter waarde van tweemaal een waterwegenvergunning van 365 dagen volgens de romplengte en snelheid van het betreffende vaartuig, met een minimumbedrag van 250 euro, te vermeerderen met de administratieve kosten voor de inning van de forfaitaire vergoeding zelf. De forfaitaire vergoeding stelt de eigenaar vrij van de aankoop van een waterwegenvergunning voor 365 dagen.

Aangekochte waterwegenvergunningen kunnen niet worden terugbetaald of gewijzigd.

 

Hoe aanvragen?

Digitaal (tarief "online aankoop")

Vraag hier jouw waterwegenvergunning digitaal aan. Heb je nog geen account, gelieve dan eerst een account aan te maken.

Bij de online aanvraag kan je kiezen tussen betaling met een betaalkaart, een bank app of via overschrijving. De waterwegenvergunning is pas geldig na ontvangst van de betaling. Let dus op indien je kiest voor betaling via overschrijving, want de transactie kan hierbij enkele dagen duren. Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum.

 

Telefonisch loket (tarief "loket")

Indien je verkiest om de aanvraag van jouw waterwegenvergunning aan het loket te doen, kan dit.

Voor de veiligheid van onze klanten alsook onze personeelsleden (m.b.t. COVID-19), heeft De Vlaamse Waterweg nv beslist om de loketten voor de waterwegenvergunningen niet te heropenen. Je kan echter nog steeds rekenen op onze hulp. Je kan jouw waterwegenvergunning telefonisch aanvragen op het telefoonnummer +32 (0)11 27 99 03.

Het telefonisch loket is enkel te bereiken voor de effectieve aankoop van je waterwegenvergunning. Indien je enkel informatie wenst of een probleem wenst te melden, kan u hiervoor terecht bij RIS via ris@vlaamsewaterweg.be.

Openingsuren telefonisch loket: elke dag (ook in het weekend) tot 12 uur en na 17 uur.

Een medewerker zal voor jou klaarstaan en zal voor jou de waterwegenvergunning digitaal aanvragen.

Let op:

  • De tarieven die gelden indien je jouw waterwegenvergunning aanvraagt via dit telefonisch loket liggen hoger dan de tarieven die gelden bij een online aanvraag (zie hoger in de tabel).
  • Door de administratieve afhandeling kan de startdatum van een bij het telefonisch loket aangekochte waterwegenvergunning minimaal 2 kalenderdagen volgend op de telefonische aanvraag zijn. 

De betaling zal in dit geval dienen te gebeuren via overschrijving, na ontvangst via email van het verzoek tot betaling. Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum

Om alles vlot te laten verlopen en de wachttijden voor je collega-waterrecreanten te beperken, vragen we je om volgende gegevens bij de hand te houden wanneer je ons opbelt:

Visuris aanvraag waterwegenvergunning 1

 

 

 

 

Visuris aanvraag waterwegenvergunning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan ik een nieuwe waterwegenvergunning aankopen of mijn huidige waterwegenvergunning verlengen?

Indien je vaartuig reeds over een waterwegenvergunning beschikt (of één gehad hebt in het verleden), kan je eenvoudig een nieuwe vergunning aankopen, die al dan niet aansluit op de einddatum van de vorige waterwegenvergunning.

Hiervoor dien je in te loggen op VisuRIS en vervolgens te klikken op “Mijn RIS” en “Mijn waterwegenvergunningen”. Klik de waterwegenvergunning aan van het vaartuig waarvoor je een nieuwe wenst aan te kopen of te verlengen, en kies bij “Meer details” voor “Nieuwe vergunning". Op deze manier vult VisuRIS de gegevens afkomstig uit de vorige waterwegenvergunning automatisch voor jou in. Vergeet niet alle gegevens nog eens na te kijken, en de begin- en einddatum van de nieuwe waterwegenvergunning aan te duiden. 
 
De nieuwe waterwegenvergunning start steeds in de tarifering van dag 1 (zie prijzen hierboven), ook al sluit de begindatum van de nieuwe vergunning aan op de einddatum van de oude vergunning.

Vragen?

Heb je nog vragen over de waterwegenvergunning of ondervind je problemen bij de online aanvraag? We helpen je graag.

Lees meer...