Waterwegenvergunning

Om een waterwegenvergunning aan te kopen, klik dan hier (hiervoor dien je aan te melden met je VisuRIS account).

Om te varen op de Vlaamse bevaarbare waterwegen hebben bepaalde vaartuigen een waterwegenvergunning nodig.

Een waterwegenvergunning kan aangevraagd worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

De waterwegenvergunning is een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter.  

Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart. 

Hieronder kan je 3 instructievideo's terugvinden:

 • Hoe maak je een VisuRIS-account aan?
 • Hoe vraag je een waterwegenvergunning aan op VisuRIS?
 • Hoe vernieuw je jouw waterwegenvergunning op VisuRIS?

 

  

 

 

Voor welke vaartuigen?

De waterwegenvergunning is van toepassing op gemotoriseerde vaartuigen die:

 • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
 • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

U heeft geen waterwegenvergunning nodig op het kanaal van Gent-Terneuzen vanaf de Meulestedebrug (de brug niet inbegrepen) tot de Belgisch Nederlandse grens in Zelzate, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde, de Schelde-Rijnverbinding, de Zuid-Willemsvaart, in de Stadshaven Antwerpen en in de kustjachthavens of op kanalen die onderhevig zijn aan het getij (de Boven-Zeeschelde, de Boven-Dijle, Dijle-afleiding, de Beneden Dijle, de Beneden-Zeeschelde, de Zenne, het Zuidelijk vak van de Ringvaart, de Rupel, de Grote-Nete, de Kleine-Nete, Nete-aflijding en de Beneden Durme).

Let op:

 • Ook stilliggers moeten steeds over een geldende waterwegenvergunning beschikken. 
 • Informatie over de waterwegenvergunning voor woonvaartuigen kan je terugvinden op www.vlaamsewaterweg.be/woonboten.

 

Hoeveel kost een waterwegenvergunning?

De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van vijf dagtarieven. Deze dagtarieven zijn afhankelijk van de wijze van aankoop: aan het loket of online.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd, het tarief voor 2024 bedraagt:

 

Dagtarief:

Dag 1

Dagtarief:

Dagen 2 t/m 7

Dagtarief:

Dagen 8 t/m 30

Dagtarief:

Dagen 31 t/m 90

Dagtarief:

Dagen 91 t/m 365

Tarieven (€/m/dag)

Loket

2,2172

0,7391

 0,2464  0,0822  0,0165

Tarieven (€/m/dag)

Online aankoop

1,7737

0,5912

0,1971

0,0657

0,0131

De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte in meter van het vaartuig (tot 2 cijfers na de komma), het aantal dagen en de snelheid van het vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt bij de aanvraag 6 meter bijgerekend bij de romplengte.

De romplengte is de romplengte die vermeld staat op de registratiebrief van het vaartuig. Indien deze niet gekend is, dient de lengte over alles (zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de Pleziervaart) te worden gebruikt voor de aanvraag van de waterwegenvergunning.

Voorbeeld: vaartuig 10,00 m, vergunning voor 80 dagen, geen snelvaart, online aankoop:

10*(1*"dagtarief 1 dag" + 6*"dagtarief 2-7 dagen" + 23*"dagtarief 8-30 dagen" + 50*"dagtarief 31-90 dagen")

= 10,00*(1*1,7737+ 6*0,5912 + 23*0,1971 + 50*0,0657)

= €131,392

Voor een vergunning met een looptijd van één jaar bedraagt het tarief € 17,3909 (incl. BTW) per meter.

TIP: Het aankopen van langdurige waterwegenvergunningen leidt tot een goedkopere gemiddelde dagprijs. Een waterwegenvergunning van 365 dagen is dus bijvoorbeeld goedkoper dan 2 aaneensluitende kortlopende waterwegenvergunningen van telkens 183 dagen.

 

Wanneer kan ik mijn waterwegenvergunning aanvragen en wanneer is ze verplicht?

Je kan jouw nieuwe digitale waterwegenvergunning digitaal aanvragen. Je kan hierbij zelf de begin- en einddatum van de vergunning bepalen.

Elk vaartuig dat valt onder de voorwaarden zoals opgesomd hierboven onder “voor welke vaartuigen?”, varend of aangemeerd, dient steeds over een geldende waterwegenvergunning te beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal hierop toezien op de waterwegen, in de jachthavens en bij de passage van beweegbare bruggen en sluizen.

Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, vervallen vergunning, foutieve lengte, geen snelvaart …) kan voor elke vastgestelde overtreding een bestuurlijke geldboete worden aangerekend.

Let op: het betalen van deze boete is geen vervanging voor de aankoop van een waterwegenvergunning. Meer informatie over de bestuurlijke geldboete kan je hier terugvinden.

Aangekochte waterwegenvergunningen kunnen niet worden terugbetaald of gewijzigd.

 

Hoe aanvragen?

Digitaal (tarief "online aankoop")

Vraag hier jouw waterwegenvergunning digitaal aan. Heb je nog geen account, gelieve dan eerst een account aan te maken.

Bij de online aanvraag kan je kiezen tussen betaling met een betaalkaart, een bank app of via overschrijving. De waterwegenvergunning is pas geldig na ontvangst van de betaling. Let dus op indien je kiest voor betaling via overschrijving, want de transactie kan hierbij enkele dagen duren, en verloopt via de betaalservice Ingenico (Stichting Beheer Derdegelden Ingenico Financial Solutions). Het is hierbij uitermate belangrijk dat de instructies op de betaalaanvraag (m.n. het rekeningnummer en de te vermelden referentie) nauwgezet opgevolgd worden. Zoniet, kan de betaling niet gekoppeld worden aan de aangevraagde waterwegenvergunning en is de waterwegenvergunning niet geldig. Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum.

Loop je ergens vast? Neem dan een screenshot en mail dit naar scheepvaartrechten@vlaamsewaterweg.be. We helpen jou zo snel mogelijk verder.

 

Telefonisch loket (tarief "loket")

Indien je verkiest om de aanvraag van jouw waterwegenvergunning aan het telefonisch loket te doen, kan dit.

Je kan jouw waterwegenvergunning telefonisch aanvragen op het telefoonnummer +32 (0)11 27 99 03.

Het telefonisch loket is enkel te bereiken voor de effectieve aankoop van je waterwegenvergunning. Indien je enkel informatie wenst of een probleem wenst te melden, kan u hiervoor terecht bij RIS via scheepvaartrechten@vlaamsewaterweg.be

Openingsuren telefonisch loket: 

 • Dinsdag 9-15 uur
 • Donderdag 9-15 uur

Een medewerker zal voor jou klaarstaan en zal voor jou de waterwegenvergunning digitaal aanvragen.

Let op:

 • De tarieven die gelden indien je jouw waterwegenvergunning aanvraagt via dit telefonisch loket liggen hoger dan de tarieven die gelden bij een online aanvraag (zie hoger in de tabel).
 • Door de administratieve afhandeling kan de startdatum van een bij het telefonisch loket aangekochte waterwegenvergunning minimaal 2 kalenderdagen volgend op de telefonische aanvraag zijn. 

De betaling zal in dit geval dienen te gebeuren via overschrijving, na ontvangst via email van het verzoek tot betaling. Let op: de betaling via overschrijving kan enkele dagen duren, en verloopt via de betaalservice Ingenico (Stichting Beheer Derdegelden Ingenico Financial Solutions). Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum. 

Om alles vlot te laten verlopen en de wachttijden voor je collega-waterrecreanten te beperken, vragen we je om volgende gegevens bij de hand te houden wanneer je ons opbelt:

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een nieuwe waterwegenvergunning (die al dan niet aansluit op de einddatum van de vorige waterwegenvergunning) aankopen?

Indien je vaartuig reeds over een waterwegenvergunning beschikt (of één gehad hebt in het verleden), kan je eenvoudig een nieuwe vergunning aankopen, die al dan niet aansluit op de einddatum van de vorige waterwegenvergunning.

Hiervoor dien je in te loggen op VisuRIS en vervolgens te klikken op “Mijn RIS” en “Mijn waterwegenvergunningen”. Wijzig de filter links op het scherm, zodat ook de "vervallen" waterwegenvergunningen getoond worden in de lijst.

Klik de waterwegenvergunning aan van het vaartuig waarvoor je een nieuwe wenst aan te kopen, en kies bij “Meer details” voor “Nieuwe vergunning". Op deze manier vult VisuRIS de gegevens afkomstig uit de vorige waterwegenvergunning automatisch voor jou in. Vergeet niet alle gegevens nog eens na te kijken, en de begin- en einddatum van de nieuwe waterwegenvergunning aan te duiden. 
 
De nieuwe waterwegenvergunning start steeds met de tarifering van dag 1 (zie prijzen hierboven), ook al sluit de begindatum van de nieuwe vergunning aan op de einddatum van de oude vergunning.

 

Welke internet browser gebruik ik best om een waterwegenvergunning aan te kopen?

Je gebruikt best een moderne browser zoals Google Chrome. Internet Explorer is niet langer ondersteund. 

 

Is het invullen van een correct e-mailadres echt noodzakelijk? 

Het invullen van een correct e-mailadres is absoluut noodzakelijk, omdat dit de unieke username is van jouw persoonlijke VisuRIS-account. Dit mag geen fictief e-mailadres zijn, omdat je dan “Mijn RIS” en “Mijn waterwegenvergunningen” niet kan beheren.

 

Is het invullen van bedrijfsgegevens verplicht?

Nee, dit is niet verplicht. Deze stap kan overgeslagen worden. Deze velden zijn enkel in te vullen indien de factuur op naam van een firma (en diens BTW-nummer) moet staan.

 

Is het registreren van mijn vaartuig verplicht wanneer ik een VisuRIS-account aanmaak? 

Nee, dit is niet verplicht. We raden aan om deze stap over te slaan, en onmiddellijk over te gaan tot de aankoop van de waterwegenvergunning. Bij de aankoop van de waterwegenvergunning kan je aanvinken dat je de waterwegenvergunning aankoopt voor je "eigen vaartuig". Wij zullen vervolgens het vaartuig koppelen aan uw persoonlijke VisuRIS-account.

 

Welke registratienummers kan ik opgeven voor mijn vaartuig?

Voor vaartuigen met een Belgische registratie, dient het Belgische registratienummer ingegeven te worden.

Voor vaartuigen die in het buitenland geregistreerd zijn, dient de registratie- of snelheidsnummer van het betreffende land ingegeven te worden.

Voor Nederlandse vaartuigen die geen snelheidsnummer hebben: wanneer je Nederland hebt aangeduid als registratie land, verschijnt de optie dat VisuRIS een uniek nummer voor jouw vaartuig genereert.   

 

Moeten de afmetingen van het vaartuig per meter of per centimeter opgegeven worden?

De afmetingen dienen in meter te worden opgegeven, tot 2 cijfers na de komma. 

 

Waarop moet ik letten bij de betaling via overschrijving?

Indien je kiest voor een betaling via overschrijving, ontvang je via email het verzoek tot betaling. 

Het is uitermate belangrijk dat de instructies op de betaalaanvraag (m.n. het rekeningnummer en de te vermelden referentie) nauwgezet opgevolgd worden. Zoniet, kan de betaling niet gekoppeld worden aan de aangevraagde waterwegenvergunning en is de waterwegenvergunning niet geldig. 

De betaling verloopt via de betaalservice Ingenico (Stichting Beheer Derdegelden Ingenico Financial Solutions), en kan enkele dagen duren. (Indien je de Nederlandse vlag selecteert, zal de betaling verlopen via ABN Amro Bank.)

Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum.

 

Vanaf wanneer is de aankoop van mijn waterwegenvergunning geregistreerd? 

De waterwegenvergunning is geregistreerd/geldig onmiddellijk na ontvangst van de betaling. Dus onmiddellijk na de (ontvangst van de) betaling kan je in jouw persoonlijke VisuRIS-account zien (bij "Mijn RIS" – “Mijn waterwegenvergunning”) dat jouw waterwegenvergunning "geldig" is.

 

Waar kan ik nakijken of mijn waterwegenvergunning in orde is en wanneer deze vervalt?

Je kan de status en de geldigheidsperiode van jouw waterwegenvergunning steeds nakijken op jouw “Mijn RIS”-pagina. Om deze pagina te kunnen zien op www.visuris.be dien je aangemeld te zijn met jouw persoonlijke VisuRIS-account. 

 

Wanneer en hoe ontvang ik mijn factuur?

De factuur wordt per e-mail naar jou verzonden binnen de drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

 

Moet ik de factuur printen en aan boord bewaren?

Op de factuur staat een QR-code, die de controle vergemakkelijkt. We vragen je om de factuur te printen en aan boord te bewaren. Echter, dit is geen verplichting. 

 

Ik verkoop mijn vaartuig. Wat gebeurt er met de waterwegenvergunning die ik voor dit vaartuig heb aangekocht?

De waterwegenvergunning is gekoppeld aan het vaartuig en niet aan de eigenaar van het vaartuig, en blijft geldig voor het vaartuig voor de periode waarvoor reeds betaald werd. Je dient aan scheepvaartrechten@vlaamsewaterweg.be mee te delen dat je jouw vaartuig verkocht hebt. Wij kunnen dan jouw vaartuig loskoppelen van jouw account. De nieuwe eigenaar kan vervolgens het vaartuig registreren in zijn VisuRIS-account als zijn vaartuig.

 

Na het afronden van mijn aanvraag word ik niet automatisch naar de betaalpagina geleid. Hoe kan ik de betaalpagina zelf of opnieuw oproepen?

Volg deze stappen om (opnieuw) in jouw winkelwagen terecht te komen, en vervolgens door te gaan naar de betaalpagina.

 • Meld aan op www.visuris.be
 • Klik op “Mijn RIS”
 • Klik op “Mijn waterwegenvergunningen"
 • Klik op de link "https://shop.visuris.be"

 • Je komt nu in jouw winkelwagen terecht, en kan nu verdergaan met de betaling. 

 

Overige vragen?

Heb je nog vragen over de waterwegenvergunning of ondervind je problemen bij de online aanvraag? We helpen je graag.

Lees meer...