Waterwegenvergunning

Het waterwegenvignet verdwijnt en wordt vanaf 1 april 2020 vervangen door een nieuwe, digitale ‘waterwegenvergunning’. De Vlaamse Waterweg nv koos hiervoor om tegemoet te komen aan de vraag van pleziervaarders en watersporters naar een flexibeler systeem, waarbij de waterweggebruiker niet moet kiezen tussen vignetten van verschillende periodes (en dus vaak voor meer dagen moet betalen dan hij zich werkelijk bevindt op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv). Een waterwegenvergunning zal aangevraagd kunnen worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de (buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

De nieuwe waterwegenvergunning wordt een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter en beter voor de vaartuigen (geen stickers meer!).  

Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart. 

Hieronder kan je 2 instructievideo's terugvinden, een eerste om de account aan te maken, een tweede om de vergunning aan te kopen.

  

 

Voor welke vaartuigen?

De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die:

  • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
  • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
  • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

(U heeft geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Grensleie, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde en de Schelde-Rijnverbinding).

Let op: ook stilliggers moeten steeds over een geldende waterwegenvergunning beschikken. 

 

Hoeveel kost een waterwegenvergunning?

De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van vijf dagtarieven. Deze dagtarieven zijn afhankelijk van de wijze van aankoop: aan het loket of online.

 

Dagtarief:

Dag 1

Dagtarief:

Dagen 2 t/m 7

Dagtarief:

Dagen 8 t/m 30

Dagtarief:

Dagen 31 t/m 90

Dagtarief:

Dagen 91 t/m 365

Tarieven (€/m/dag)

Loket

1,8750

0,6250

0,2084

0,0695

0,0139

Tarieven (€/m/dag)

Online aankoop

1,5000

0,5000

0,1667

0,0556

0,0111

De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte in meter van het vaartuig (tot 2 cijfers na de komma), het aantal dagen en de snelheid van het vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt bij de aanvraag 6 meter bijgerekend bij de romplengte.

De romplengte is de romplengte die vermeld staat op de registratiebrief van het vaartuig. Indien deze niet gekend is, dient de lengte over alles (zoals bedoeld in het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de Pleziervaart) te worden gebruikt voor de aanvraag van de waterwegenvergunning.

Voorbeeld: vaartuig 10,00 m, vergunning voor 80 dagen, geen snelvaart, online aankoop:

10*(1*"dagtarief 1 dag" + 6*"dagtarief 2-7 dagen" + 23*"dagtarief 8-30 dagen" + 50*"dagtarief 31-90 dagen")

= 10,00*(1*1,5000 + 6*0,5 + 23*0,1667 + 50*0,0556)

= € 111,14

Voor een vergunning met een looptijd van één jaar bedraagt het tarief € 14,73 (incl. BTW) per meter.

 

Vanaf wanneer kan ik mijn waterwegenvergunning aanvragen en vanaf wanneer is ze verplicht?

Je kan jouw nieuwe digitale waterwegenvergunning nu reeds digitaal aanvragen. Je kan hierbij zelf de begin- en einddatum van de vergunning bepalen.

Vanaf 1 april 2020 zal elk vaartuig, varend of aangemeerd, over een geldende waterwegenvergunning moeten beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal hierop toezien op de waterwegen, in de jachthavens en bij de passage van beweegbare bruggen en sluizen.

Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, vervallen vergunning, foutieve lengte, geen snelvaart …) zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ter waarde van tweemaal een waterwegenvergunning van 365 dagen volgens de romplengte en snelheid van het betreffende vaartuig, met een minimumbedrag van 250 euro, te vermeerderen met de administratieve kosten voor de inning van de forfaitaire vergoeding zelf. De forfaitaire vergoeding stelt
de eigenaar vrij van de aankoop van een waterwegenvergunning voor 365 dagen.

 

Hoe aanvragen?

Digitaal (tarief "online aankoop")

Vraag hier jouw waterwegenvergunning digitaal aan. Heb je nog geen account, gelieve dan eerst een account aan te maken.

 

Telefonisch loket (tarief "loket")

Indien je verkiest om de aanvraag van jouw waterwegenvergunning aan het loket te doen, kan dit.

Voor de veiligheid van onze klanten alsook onze personeelsleden, heeft De Vlaamse Waterweg nv beslist om de loketten voor de waterwegenvergunningen niet te heropenen. Je kan echter nog steeds rekenen op onze hulp. Vanaf maandag 22 juni om 17 uur kan je jouw waterwegenvergunning telefonisch aanvragen op het telefoonnummer +32 (0)11 27 99 03.

Het telefonisch loket is enkel te bereiken voor de effectieve aankoop van je waterwegenvergunning. Indien je enkel informatie wenst of een probleem wenst te melden, kan u hiervoor terecht bij RIS via ris@vlaamsewaterweg.be.

Openingsuren telefonisch loket: elke dag (ook in het weekend) tot 12 uur en na 17 uur.

Een medewerker zal vanaf maandag 22 juni vanaf 17 uur voor jou klaarstaan en zal voor jou de waterwegenvergunning digitaal aanvragen.

Let op:

  • De tarieven die gelden indien je jouw waterwegenvergunning aanvraagt via dit telefonisch loket liggen hoger dan de tarieven die gelden bij een online aanvraag (zie hoger in de tabel).
  • Door de administratieve afhandeling kan de startdatum van een bij het telefonisch loket aangekochte waterwegenvergunning minimaal 2 kalenderdagen volgend op de telefonische aanvraag zijn. 

De betaling zal in dit geval dienen te gebeuren via overschrijving, na ontvangst via email van het verzoek tot betaling. Pas na ontvangst van de betaling is de waterwegenvergunning geldig, ook indien de waterwegenvergunning werd aangevraagd voor een vroegere datum

Om alles vlot te laten verlopen en de wachttijden voor je collega-waterrecreanten te beperken, vragen we je om volgende gegevens bij de hand te houden wanneer je ons opbelt:

Visuris aanvraag waterwegenvergunning 1

 

 

 

 

Visuris aanvraag waterwegenvergunning 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Heb je nog vragen over de waterwegenvergunning of ondervind je problemen bij de online aanvraag? We helpen je graag.

Lees meer...