CMS HTMLText

OVERGANGSREGELING

 
Tenzij de vervaldatum van uw bekwaamheidsbewijs vóór 18 januari 2032 valt, blijft het bestaand certificaat nog 10 jaar geldig, meer bepaald tot uiterlijk 17 januari 2032. Op deze wijze hebt u voldoende tijd om uw bestaande bekwaamheidsbewijzen om te zetten in kwalificatiecertificaten die voldoen aan de eisen van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel (art. 58).

Teneinde de omzetting van de huidige bekwaamheidsbewijzen, die afgeleverd zijn door Vlaanderen of België, vlot te kunnen omzetten, zal het Binnenvaartloket de omzetting gefaseerd organiseren, op basis van de geldigheid van het bestaand bekwaamheidsbewijs.

Indien uw huidig bekwaamheidsbewijs vervalt voor 17/01/2032 kan u wachten tot 3 maanden voor de vervaldatum om uw omzetting/verlenging in orde te maken.

Indien uw huidig bekwaamheidsbewijs na 17/01/2032 vervalt dient u zich in orde te stellen voor eind 2031.
U heeft hiervoor dus nog wel even de tijd.

Om uw attest tijdig te kunnen omzetten moet dit dus ten laatste tussen 2026 en 2031 plaatsvinden.
In deze periode moeten vele schippers zich nog in orde stellen.
Hou hiervoor dan ook rekening met het feit dat u ook tijdig moet gekeurd worden en een afspraak bij de dokter ook tijdig moet gemaakt worden.

Bij een aanvraag van een examen "SV radar" "SV maritieme aard" en "SV spec. risico" dient u uw omzetting wel vroeger in orde te maken.
Met andere woorden samen met de aanvraag van uw examen. 

OVERGANGSREGELING VOOR SCHIPPERS

Om uw huidig vaarbewijs of Rijnpatent om te ruilen in een nieuw kwalificatiecertificaat schipper dient u de volgende bewijsstukken voor te leggen:
Verder informatie en het formulier vindt u hier.

 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • kopij van uw vaarbewijs en/of Rijnpatent;
 • de medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring door een erkende arts en niet ouder dan 3 maanden.
 • ingevuld aanvraagformulier

In de onderstaande tabel vindt u een gedetailleerd overzicht van de bestaande getuigschriften en de nieuwe kwalificatiecertificaten in dewelke de bestaande worden omgezet:

 

Bestaande bekwaamheidsbewijzen
Nieuwe bekwaamheidsbewijzen
Vaarbewijs A of stuurbrevet A of C

 

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
Vaarbewijs A of stuurbrevet A of C, met aantekening inzake het besturen van een schip met radar en/of een radarpatent

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
 • met specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
Vaarbewijs B of stuurbrevet B of D

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper
Vaarbewijs B of stuurbrevet B of D, met aantekening inzake het besturen van een schip met radar en/of een radarpatent

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
Groot Rijnpatent of Rijnschipperspatent

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
Groot Rijnpatent of Rijnschipperspatent, en radarpatent

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
 • met specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
Groot Rijnpatent of Rijnschipperspatent, met aantekening inzake specifieke kennis van een riviergedeelte en/of afzonderlijk Bewijs voor riviergedeelte

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
 • met specifieke vergunning voor het betrokken binnenwatertraject met specifieke risico’s
Groot Rijnpatent of Rijnschipperspatent, met aantekening inzake specifieke kennis van een riviergedeelte en/of afzonderlijk Bewijs voor riviergedeelte, en radarpatent

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor schipper

 • met specifieke vergunning voor het varen op waterwegen van maritieme aard
 • met specifieke vergunning voor het betrokken binnenwatertraject met specifieke risico’s
 • met specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar
 
Verklaring van deskundigheid aangaande het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas
 
Bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer of stuurbrevet C of D

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige voor de passagiersvaart
Verklaring van deskundige voor de passagiersvaart Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige voor de passagiersvaart

 

OVERGANGSREGELING VOOR ANDERE DEKBEMANNINGSLEDEN

Om uw huidig bekwaamheidsbewijs, die afgeleverd zijn door Vlaanderen of België, om te ruilen in een nieuw kwalificatiecertificaat of om uw huidige bekwaamheidsbewijs te verhogen naar een nieuw kwalificatiecertificaat, dient u de volgende bewijsstukken voor te leggen:

 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopij van uw bekwaamheidsbewijs;
 • de medische geschiktheid a.d.h.v. een medische verklaring door een erkende arts en niet ouder dan 3 maanden.

Uw huidig dienstboekje en/of vaartijdenboek is nog geldig tot 17 januari 2032.
Voor die datum dient u het om te ruilen in een nieuw EU dienstboekje en/of EU vaartijdenboek.
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bestaande getuigschriften en de   nieuwe kwalificatiecertificaten in dewelke de bestaande worden omgezet, aangevuld met de bijkomende informatie:

 Bestaande bekwaamheidsbewijzen
Nieuwe bekwaamheidsbewijzen
Dienstboekje met daarin bekwaamheidsbewijs als deksman op grond van KB 9 maart 2007 of het RSP

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deksman

Tenzij men beschikt over 540 dagen vaartijd, inclusief ten minste 180 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat matroos

Tenzij men beschikt over 900 dagen vaartijd, inclusief ten minste 540 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat volmatroos

Tenzij men beschikt over 1.080 dagen vaartijd, inclusief ten minste 720 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat stuurman

Wanneer men houder is van een door de Vlaamse overheid erkend diploma ter afsluiting van een gespecialiseerde binnenvaartopleiding met praktijkvaarstages, mag de voormelde minimumduur van de vaartijden worden verminderd met de duur van de gespecialiseerde opleiding, met een maximum van 360 dagen

Dienstboekje met daarin bekwaamheidsbewijs als lichtmatroos op grond van KB 9 maart 2007 of het RSP

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor lichtmatroos

Tenzij men beschikt over 540 dagen vaartijd, inclusief ten minste 180 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat matroos

Tenzij men beschikt over 900 dagen vaartijd, inclusief ten minste 540 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat volmatroos

Tenzij men beschikt over 1.080 dagen vaartijd, inclusief ten minste 720 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat stuurman

Wanneer men houder is van een door de Vlaamse overheid erkend diploma ter afsluiting van een gespecialiseerde binnenvaartopleiding met praktijkvaarstages, mag de voormelde minimumduur van de vaartijden worden verminderd met de duur van de gespecialiseerde opleiding, met een maximum van 360 dagen

Dienstboekje met daarin bekwaamheidsbewijs als matroos op grond van KB 9 maart 2007 of het RSP

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor matroos

Tenzij men beschikt over 900 dagen vaartijd, inclusief ten minste 540 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat volmatroos

Tenzij men beschikt over 1.080 dagen vaartijd, inclusief ten minste 720 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat stuurman

Wanneer men houder is van een door de Vlaamse overheid erkend diploma ter afsluiting van een gespecialiseerde binnenvaartopleiding met praktijkvaarstages, mag de voormelde minimumduur van de vaartijden worden verminderd met de duur van de gespecialiseerde opleiding, met een maximum van 360 dagen

Dienstboekje met daarin bekwaamheidsbewijs als volmatroos op grond van KB 9 maart 2007 of het RSP

Kwalificatiecertificaat van de Unie voor volmatroos

Tenzij men beschikt over 1.080 dagen vaartijd, inclusief ten minste 720 dagen in de binnenvaart² , dan kwalificatiecertificaat stuurman

Wanneer men houder is van een door de Vlaamse overheid erkend diploma ter afsluiting van een gespecialiseerde binnenvaartopleiding met praktijkvaarstages, mag de voormelde minimumduur van de vaartijden worden verminderd met de duur van de gespecialiseerde opleiding, met een maximum van 360 dagen

Dienstboekje met daarin bekwaamheidsbewijs als stuurman op grond van KB 9 maart 2007 of het RSP  
Kwalificatiecertificaat van de Unie voor stuurman
Verklaring van deskundigheid aangaande het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof Kwalificatiecertificaat van de Unie voor Deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)
Bijkomend getuigschrift voor het personenvervoer Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige voor de passagiersvaart
Verklaring van deskundige voor de passagiersvaart Kwalificatiecertificaat van de Unie voor deskundige voor de passagiersvaart

²  de overige vaardagen zijn te varen in de binnenvaart of op zee als lid van de dekbemanning.

 
Read more...

CMS HTMLText

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1, 9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: 

binnenvaartcommissie@vlaamsewaterweg.be

Read more...