KWALIFICATIECERTIFICAAT MATROOS (VERKLARING MATROOS):

Met een Specifieke Vergunning Specifieke Risico’s kan een schipper over een bepaald gedeelte van de Rijn varen. 

De lijst van plaatsen en kilometerraaien van de gedeelten kan u terugvinden in de Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 RSP van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. (CCR): kilometerraaien Rijn.pdf
In België gebruiken we de "opvarende kilometers"

In Vlaanderen kan men een examen afleggen voor de gedeelten van het riviergedeelte Spijkse Veer (km. 857,40) tot en met het riviergedeelte Iffezheim (km. 334,00). Indien men slaagt voor het examen bekomt men een Specifieke Vergunning Specifieke Risico’s voor het desbetreffende riviergedeelte(n). 

In Vlaanderen kan men een examen afleggen voor de gedeelten van het riviergedeelte Spijkse Veer (km. 857,40) tot en met het riviergedeelte Iffezheim (km. 334,00). Hieronder vindt men een overzicht van de riviergedeelten waarvoor men in Vlaanderen een examen kan afeggen.

 

 TRAJECTEN VAN DE RIJN SPECIFIEKE RISICO’S WAARVOOR IN VLAANDEREN EXAMEN KAN WORDEN AFGELEGD
 Nr. Kilometers Trajact
 1  857,40 – 813,00
 Spijksche Veer - Wesel
 2  813,00 – 769,00 Wesel - Duisburg  
 3  769,00 – 740,00 Duisburg - Neuss  
 4  740,00 – 691,00 Neuss - Köln Mulheim 
 5  691,00 – 668,00 Köln Mulheim - Wesseling  
 6  668,00 – 659,00 Wesseling - Mondorf   
 7  659,00 – 645,00 Mondorf – Koningswinter 
 8  645,00 – 611,00 Köningswinter - Andernach  
 9  611,00 – 591,00 Andernach - Koblenz 
 10  591,00 – 555,00 Koblenz - St. Goar  
 11  555,00 – 526,00 St. Goar - Rüdesheim  
 12  526,00 – 493,00 Rüdesheim - Mainz  
 13  493,00 – 424,00 Mainz - Mannheim  
 14  424,00 – 412,00 Mannheim – Rheinau 
 15  412,00 – 359,00 Rheinau – Karlsruhe 
 16  359,00 – 334,00 Karlsruhe - Iffezheim  

 

Opgelet: indien u reeds over een Rijnpatent beschikt met huidige riviergedeelten en de riviergedeelten die u wenst toe te voegen (en waarvoor u examen wenst af te leggen) overlappen met uw huidige riviergedeelten, dan dient u toch het volledige (complete) riviergedeelte zoals in de onderstaande tabel aan te kruisen. U zal m.a.w. voor dit volledige (complete) riviergedeelte examen dienen af te leggen om de uitbreiding van uw riviergedeelten te bekomen.

Indien men slaagt voor het examen bekomt men een Specifieke Vergunning Specifieke Risico’s voor het desbetreffende riviergedeelte(n). 

Indien men over een bepaald gedeelte van de Rijn vaart, dient men vervolgens het kwalificatiecertificaat schipper voor te leggen met de daarop vermelde  de Specifieke Vergunning Specifieke Risico’s. 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een specifieke vergunning specifieke risico's te behalen?

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper,
 • houder zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • het aangevraagde riviergedeelte binnen de laatste 3 jaar voorafgaand aan de aanvraag minimum 6x bevaren hebben (3 opwaarts en 3 afwaarts).
  De reizen moeten gemaakt zijn in de functie van matroos, volmatroos of stuurman.
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen;

Hoe kan men een specifieke vergunning specifieke risico's (kennis riviergedeelten) aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen SV Specifiek risico’.

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'SV Specifieke Risico examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart (Rijksregister en kaartnummer onleesbaar maken);
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • ingevulde bijlage met het overzicht van de reizen (hieronder terug te vinden)
 • duidelijke kopie van het dienstboekje. p 1 tot en met p 7 (gegevens en functies van de aanvrager) + pagina's met de reizen van toepassing op de aanvraag.
  enkel afgestempelde reizen in het dienstboekje kunnen worden meegerekend. Indien uw reizen nog niet zijn afgestempeld dient u zich eerst te wenden tot een commissie om uw reizen te laten valideren
 • een kopie van een kwalificatiecertificaat schipper,

Opgelet !!!

Indien u nog een Belgisch of Vlaamse Vaarbewijs A of B bezit of een Rijnpatent dient u dit om te zetten.
De procedure en prijzen vindt u op volgende pagina kwalificatie schipper

Ook buitenlandse vaarbewijzen moeten omgezet worden. Dit kan enkel in land van oorsprong en dient u in orde te maken voor aanvraag examen. 
Voor Waalse patenten dient u zich te wenden tot de Waalse overheid.

Aanvraagformulier:

Aanvraag Examen.docx
Aanvraag Examen.pdf

Bijlage overzicht reizen:

Overzicht reizen.docx
Overzicht reizen.pdf

Duplicaat

Voor het bekomen van een duplicaat van een "bewijs riviergedeelte" dient u uw bestaande vaarbewijs om te zetten naar EU kwalificatie certificaat schipper.
Voor Belgische/Vlaamse kan dit bij ons. Voor buitenlandse dient u zich te wenden tot het desbetreffende land.

U vindt alle informatie hier

Wat omvat het examen?

Theorie:

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit een aantal multiple choice vragen en vragen aan de hand van kaarten van riviergedeelten van de Rijn. De vragen peilen naar de situatiekennis over de riviergedeelten zoals bv. specifieke kenmerken, verkeersvoorschriften, locaties van kunstwerken etc. De kandidaat krijgt in het theoretisch examen enkel vragen over de riviergedeelten van de Rijn voor het traject dat ingevuld werd op het aanvraagformulier. Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...