SPECIFIEKE VERGUNNING (SV) RADAR (= RADARPATENT)

Om een schip met behulp van een radar te mogen besturen, moet de bestuurder in het bezit zijn van een kwalificatiecertificaat schipper met daarop de vermelding specifieke vergunning Radar. 

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een Specifieke Vergunning Radar te behalen?

Om een Specifieke Vergunning  Radar te kunnen verkrijgen, moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen :

 • ten minste 18 jaar oud zijn;
 • houder zijn van een kwalificatiecertificaat schipper,
 • houder zijn van een beperkt certificaat van radiotelefonist (VHF);
 • geslaagd zijn voor het theoretisch examen;
 • geslaagd zijn voor het praktisch examen;
 • de retributie betalen.

Hoe kan men een Specifieke Vergunning Radar aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier (onderaan terug te vinden) en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen SV radar’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen :

 • het aanvraagformulier 'Specifieke Vergunning Radar aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart;
 • een recente pasfoto;
 • een kopie van een beperkt certificaat voor radiotelefonist (VHF);
 • een kopie van een kwalificatiecertificaat schipper.*

Opgelet !!!

Indien u nog een Belgisch/Vlaams Vaarbewijs A of B bezit of een Belgisch/Vlaams Rijnpatent dient u dit om te zetten.
De procedure en de prijzen vindt u op volgende pagina kwalificatie schipper

Ook buitenlandse vaarbewijzen moeten omgezet worden. Dit kan enkel in land van oorsprong en dient u in orde te maken voor aanvraag examen. 
Voor Waalse patenten dient u zich te wenden tot de Waalse overheid.

SV radar examen.docx SV radar examen.pdf

Duplicaat

Voor het bekomen van een duplicaat dient u uw bestaande vaarbewijs en/of rijnpatent om te zetten naar EU kwalificatie certificaat schipper.
Zie volgende pagina voor meer informatie
Voor Belgische/Vlaamse kan dit bij ons. Voor buitenlandse dient u zich te wenden tot desbetreffende land.

 

Wat omvat het examen?

Theorie: 

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die een schipper dient te hebben voor het besturen aan van een vaartuig met behulp van een radar. 

In het bijzonder moet een schipper die met behulp van een radar vaart in staat zijn: 

 • Voor de afvaart de passende maatregelen te nemen met betrekking tot het varen met behulp van de radar;
 • Radarbeelden te interpreteren en de informatie van de radar te analyseren;
 • Interferenties van verschillende oorsprong te verminderen;
 • Rekening kunnen houden met de regels die van toepassing zijn in de binnenvaart en de regels inzake varen met behulp van de radar (zoals eisen inzake bemanning of technische voorschriften voor vaartuigen) in acht kunnen nemen; 
 • Om te gaan met specifieke omstandigheden, zoals druk verkeer, uitval van apparaten, gevaarlijke situaties.

Praktijk:

Het praktijkexamen wordt afgenomen op de simulator in het examencentrum (1)

Overeenkomstig de bepalingen van de “Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van een specifieke vergunning voor het varen met behulp van een radar” zullen in het praktijkexamen de examenonderdelen 1 tot 16 getest worden, aangevuld met ten minste één van de onderdelen 17 tot en met 19. 

De verschillende examenonderdelen zullen getest worden aan de hand van een simulatorproef die opgedeeld is in 4 delen:

 1. Opstarten radartoestel
 2. Interpreteren van het radarbeeld 
 3. Varen op radar
 4. Werken op radar in tweemansbediening

 (1) In uitzonderlijk omstandigheden kan het praktijkexamen afgenomen worden op een vaartuig.

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...