De Ringvaart om Gent vormt de verbinding tussen de verschillende waterlopen rond Gent.

Lees meer...

Toegelaten afmetingen:

 

Maximale lengte

Maximale breedte

Maximale diepgang

Vaarafstand van de oever

CEMT

vak Kanaal Gent-Terneuzen tot het

sluizencomplex in Evergem (Noordervak)

135,00 m

11,50 m

3,50 m

8 m

Va

vak sluizencomplex in Evergem tot het

sluizencomplex in Merelbeke (Westervak)

110,00 m

11,50 m

3,00 m

8 m

Va

vak sluizencomplex in Merelbeke tot de

Boven –Zeeschelde in Melle (Zuidervak)

85,00 m

9,50 m

Tijgebonden

8 m

IV

(Zie ook algemene voorwaarden)

Bijzondere voorwaarden:

  Artikel 2 par. 1 van het Bijzonder Reglement van de Ringvaart om Gent bepaalt dat: “ tussen de benedenseinen van de sluizen te Merelbeke en de Boven-Zeeschelde, moet de schipper er zich van vergewissen dat de diepgang van zijn schip een volledig veilige vaart toelaat.”

 

Lees meer...

Vaarsnelhed

15 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1 meter of minder

12 km/uur voor vaartuigen met een diepgang van 1,01 meter tot 2 meter

Lees meer...

Sluizen

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van alle sluiscomplexen op deze waterweg. Voor meer informatie over de karakteristieken en de bedieningsuren van deze sluizen klikt u op het kunstwerk. Lees meer...

Bruggen

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van alle bruggen op deze waterweg. Voor meer informatie over de karakteristieken van een brug klikt u op het kunstwerk. Lees meer...

Scheepvaartberichten

Nieuwsberichten

Er zijn momenteel geen nieuwsberichten van toepassing. Lees meer...