De Vlaamse Waterweg nv wenst een vlot en veilig scheepvaartverkeer te verzekeren. De vennootschap staat hiervoor ondermeer in voor de bediening van de sluizencomplexen op de waterwegen. De bedieningstijden van de specifieke kunstwerken zijn terug te vinden in het overzicht van de bruggen en sluizen.

De geldende bedieningsuren zijn maximaal afgestemd zijn op de noden. Buiten deze bedieningsuren en bij economische noodzaak kan een bediening van kunstwerken, in bepaalde omstandigheden, voor de beroepsvaart aangevraagd worden. Het gehanteerd tarief omvat de personeelskost dat specifiek voor de aangevraagde bediening ter plaatse gaat.

Meer informatie kan u bekomen via ons contactformulier of telefonisch op het nummer 0800 30 440
Lees meer...