Lees meer...

Afkortingen & begrippen

 ADN  Classificatie van gevaarlijke stoffen over de Europese binnenwateren
 AIS  Automatische Positie Informatie
 AIS base station
 station aan de wal dat de AIS-berichten ontvangt die door het schip worden verstuurd
 BICS  Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem (electronic reporting system)
 CAS  Calamity Abatement Support
 CCNR  Central Commission for the Navigation on the Rhine
 CCR  Centrale Commissie voor de Rijnvaart
 DC  Donaucommissie
 DGPS  Differential Global Positioning System
 EC
 Europese Commissie
 ECDIS Electronic Chart Display and Information System
 EDIFACT  Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport: elektronicsh bericht voor uitwisseling reis- en ladinggegevens
 ENC/iENC  Electroni Navigation Chart, een elektronische zeevaartkaart, iENC of inland ENC is de vaarkaart voor de binnenvaart
 ENI  Uniek Europees scheepsidentificatienummer
 ETA  Geschatte aankomsttijd
 ETD  Geschatte vertrektijd
 FI  Vaarweginformatie
 FIS  Vaarweginformatiedienst
 GPS  Het "Global Positioning System" is een satellietsysteem voor het bepalen van de eigen positie
 HS  Code Harmonised commodity description and coding system of WCO: geharmoniseerde goederencode
 IALA  International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
 IEHG  Inland ENC Harmonization Group. Stelt de Inland Ecdis-standaard op, die door de bevoegde overheden wordt geratificeerd
 IMDG  Code International maritime dangerous goods code
 IMO  International Maritime Organisation
 Inland AIS
 AIS-systeem dat speciaal is ontwikkeld voor de binnenvaart. Inland Ecdis- applicatie: een zelfstandig apparaat of een softwareprogramma dat wordt  gebruikt voor de weergave van Inland ENC’s
 ITU  International Telecommunication Union
 MKD  Minimum Keyboard and Display, minimaal toetsenbord en beeldscherm van Inland AIS-apparatuur
 MMSI  Maritime Mobile Service Identiti-numbr: een uniek getal van negen cijfers dat het AIS-toestel identificeert
 OFS  Official Ship Number (vervangen door het ENI nummer)
 Radar overlay  Navigatietoepassing waarin het radarbeeld als het ware over een navigatiekaart heen wordt gelegd, zodat twee beelden (van radar en elektronische kaart) op één scherm kunnen worden getoond
 RIS  River Information Services
 RTA  Required time of arrival
 SAR  Search and Rescue
 SIGNI
 Signs and signals on inland waterways, edited by UN/ECE
 STI  Strategische verkeersinformatie
 TTI  Tactische verkeersinformatie
 UN/ECE
 Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
 VHF
 Marifoon
 VTC Verkeerscentrale
 VTS Scheepvaartbegeleidingscentrum
Lees meer...

Lees meer...

Nuttige informatie

Meer informatie over RIS-begrippen kan teruggevonden worden op risdefinitions.org Lees meer...