KWALIFICATIECERTIFICAAT MATROOS (VERKLARING MATROOS):

Een deskundige voor de passagiersvaart is een persoon die dienst doet aan boord van het schip en bevoegd is om aan boord van passagiersschepen maatregelen te nemen in noodsituaties.  Deze functies kunnen zowel uitgevoerd worden door schippers en door andere dekbemanningsleden.

Voor het behalen van het kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart worden er door het Examencentrum Binnenvaart Vlaanderen conform de nieuwe Europese Richtlijn 2017/2397 examens georganiseerd.

De nieuwe kwalificatie Deskundige Passagiersvaart bevat een unieke QR code. 

De aanvrager heeft in Vlaanderen de keuze tussen een fysiek pasje of een pdf. De kostprijs voor het verkrijgen van een fysiek pasje bedraagt tweemaal deze van een pdf. Hou er rekening mee dat u bij het toevoegen van toekomstige Specifieke Vergunningen of bij verlies steeds een nieuw pasje of pdf moet aanvragen en het overeenkomstige tarief dient te betalen. De houder van een kwalificatiecertificaat schipper in pdf-formaat kan deze enkel bij een verlenging omruilen in een pasje of omgekeerd.


Aan welke voorwaarden moet men voldoen om een kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart te behalen?

Om een kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart te verkrijgen, moet men voldoen aan onderstaande voorwaarden :

 • tenminste 18 jaar oud zijn.
 • slagen voor een competentiebeoordeling (theorie- en praktijkexamen) waarin  de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • organiseren van het gebruik van reddingsmiddelen aan boord van passagiersvaartuigen,
  • toepassen van veiligheidsinstructies en nemen van de nodige maatregelen  ter bescherming van passagiers in het algemeen, met name in noodgevallen (bv. evacuatie, schade, aanvaring, aan de grond lopen, brand, explosie of andere situaties waarbij paniek kan ontstaan), met inbegrip van rechtstreekse bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, in overeenstemming met de opleidingseisen en instructies m.b.t. opleiding over de problematiek van gehandicapten (zie Verordening (EU) nr. 1177/2010),
  • communiceren in eenvoudig Engels,
  • voldoen aan de toepasselijke voorschriften van Verordening (EU) nr. 1177/2010
 • de retributie betalen.

Hoe lang is het kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart geldig?

Het kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart heeft een geldigheid van 5 jaar.

Hoe kan men een kwalificatiecertificaat Deskundige Passagiersvaart aanvragen?

U downloadt het aanvraagformulier en stuurt dit ingevuld en met de nodige bewijsstukken op naar het adres dat vermeld wordt op het aanvraagformulier of naar het emailadres bvc@vlaamsewaterweg.be met als onderwerp: ‘aanvraag examen Deskundige Passagiersvaart’. 

Om te kunnen deelnemen aan het examen, dient u onderstaande documenten voor te leggen: 

 • het aanvraagformulier ' Deskundige Passagiersvaart aanvraag examen';
 • een kopie recto-verso van uw identiteitskaart.
 • een recente pasfoto.

Deskundige passgiersvaart aanvraag examen.docx
Deskundige passgiersvaart aanvraag examen.pdf

WAT OMVAT HET EXAMEN?

Theorie:

Het theoretisch examen wordt afgenomen via een examentoepassing op computer in het examencentrum. Het theoretisch examen bestaat uit een aantal multiple choice vragen die peilen naar de competenties die de deskundige voor de passagiersvaart dient te hebben. In het bijzonder moet de deskundige voor de passagiersvaart in staat zijn:

 • het gebruik van reddingsmiddelen aan boord van passagiersvaartuigen te organiseren;
 • de veiligheidsinstructies toe te passen en de nodige maatregelen te nemen ter bescherming van passagiers in het algemeen, met name in noodgevallen (bv. evacuatie, schade, aanvaring, aan de grond lopen, brand, explosie of andere situaties waarbij paniek kan ontstaan), met inbegrip van rechtstreekse bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit, in overeenstemming met de opleidingseisen en instructies m.b.t. opleiding over de problematiek van gehandicapten (zie Verordening (EU) nr. 1177/2010),
 • te communiceren in eenvoudig Engels,
 • te voldoen aan de toepasselijke voorschriften van Verordening (EU) nr. 1177/2010

Praktijk:

Het praktijkexamen deskundige voor de passagiersvaart wordt afgelegd op een vaartuig.

Overeenkomstig de bepalingen van de “Standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van deskundige voor de passagiersvaart” zullen in het praktijkexamen 18 examenonderdelen getest worden (11 examenonderdelen van categorie I en 7 examenonderdelen van categorie II).

De meerderheid van deze examenonderdelen zullen op het vaartuig worden getest aan de hand van specifieke handelingen die de kandidaat moet uitvoeren. Een aantal andere examenonderdelen zullen op het vaartuig bevraagd worden aan de hand open vragen die gesteld worden aan de kandidaat.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Hoelang kan ik nog varen met het getuigschrift personenvervoer?
Het getuigschrift personenvervoer blijft geldig tot 17 januari 2032.

Wat heb ik nodig om te varen met een stadsrondvaartboot?
U hebt een aanvullend getuigschrift passagiers voor stadsrondvaartboten nodig. Alle nuttige informatie hieromtrent kan u terugvinden op de volgende pagina: https://www.visuris.be/stadsrondvaartboten

Read more...

Contactgegevens Binnenvaartloket

Contactinfo Schoten 

Adres: Hoogmolendijk 1, 2900 Schoten
Tel.: +32 11 24 40 83

Contactinfo Evergem

Ringvaartweg-Mariakerke 1,9030 Gent
Tel.: +32 9 292 12 95  

E-mail: bvc@vlaamsewaterweg.be

Read more...