Samen varen met de beroepsvaart

De Vlaamse Waterweg Samen varenAls schipper vaar je in Vlaanderen door vlotte en veilige wateren. Dat geldt zowel voor professionals als voor recreanten. Daar staat De Vlaamse Waterweg garant voor. Beroeps- en pleziervaart gaan goed samen. Tenminste, als iedereen in een goede verstandhouding gebruikmaakt van de waterwegen.

Respecteer altijd de vaarregels en volg de aanwijzingen van de binnenvaartbegeleiders. De scheepvaartreglementen, scheepvaartberichten en andere relevante informatie kan je op deze website en app terugvinden. 

 

Varen is mijn beroep

Voor de beroepsvaart geldt het motto ‘Time is money’. Dure vrachtschepen moeten zoveel mogelijk varen met zo weinig mogelijk vertraging onderweg. Als beroepsschipper ken je je vak. Zelfs de grootste schepen en duwvaartcombinaties vaar je feilloos in en uit de sluis. Kanalen en bevaarbare waterlopen hebben voor jou nauwelijks geheimen. Je kent alle moeilijke passages en mogelijke valkuilen. Bovendien weet je perfect hoe je moet omgaan met andere schepen.

 

Varen is mijn hobby

Varen is een passionele hobby. Als pleziervaarder heb je de vrijheid om met je schip onbekende horizonten te verkennen in grote delen van Europa. Je kunt de tijd nemen om te genieten van water en natuur. Natuurlijk heb je als pleziervaarder niet dezelfde professionele vaardigheden als een beroepsvaarder. Bovendien kom je, net omdat je op verkenning gaat, op veel plaatsen voor de eerste keer.

 

Samen varen is mogelijk!

Kleine jachten en grote vrachtschepen, samen op het kanaal én samen in één sluis… het is een uitdaging! Toch is De Vlaamse waterweg ervan overtuigd dat het kan. Met een goede verstandhouding, wederzijds begrip en respect kan je harmonieus samen varen.

 

9 tips voor de pleziervaart

De Vlaamse Waterweg foto dode hoek

 1. Blijf uit de dode hoek. In de dode hoek kan de schipper van een vrachtschip je niet zien. Een eenvoudige regel is: als je de stuurhut van het vrachtschip kunt zien, kan de schipper jou ook zien.
 2. Geluidsignalen van andere vaartuigen moet je horen.
 3. Zorg dat je langs alle kanten een goed zicht hebt en dat je zelf goed zichtbaar bent. 
 4. Laat duidelijk je intentie zien bij je vaarbeweging. 
 5. Geef vrachtschepen de ruimte. Blijf uit de onmiddellijke buurt van de beroepsvaart, zeker tijdens manoeuvers. Onderschat de snelheid van vrachtschepen niet. Hou rekening met de grote afstand die een vrachtschip nodig heeft om te stoppen.
 6. Het kruisen van een vaargeul doe je zo snel mogelijk en met voldoende ruimte. Houd je koers aan en volg zo mogelijk altijd de stuurboordwal.
 7. Gebruik je marifoon.
  De marifoon (maritieme telefoon) is in feite geen telefoon, maar wel een zendontvanger. Deze is verplicht voor motorboten vanaf 7 meter. Luister uit op kanaal 10 (tenzij anders aangegeven op oever of kaart) voor makkelijk contact met de binnenvaart en vaarcollega’s, en de bedienaars van de sluizen en beweegbare bruggen.
 8. Kajakken/kanoën doe je best overdag. Draag bij schemering of slechte zichtbaarheid opvallende kledij zodat je goed zichtbaar bent.
 9. Let op de vrachtschepen bij het versassen. Als vrachtschepen en pleziervaartuigen samen worden versast, zorgt een optimale indeling van de sluiskolk ervoor dat dit veilig en vlot verloopt. Volg steeds de instructies van het bedieningspersoneel. Houd in de sluis enige afstand van een groot schip.

 

Gevaarlijke goederen

Kegelschip tekeningSchepen die bepaalde gevaarlijke ladingen vervoeren, moeten dit tonen door middel van een blauw licht (nacht) of een
blauwe kegel (dag)
. We noemen ze daarom kegelschepen.

 

 

Hoe gevaarlijker de stof die ze vervoeren, hoe meer blauwe kegels of lichten ze dragen. Zo bestaan er 3 categorieën

 

 

 

Als je schepen met gevaarlijke goederen nadert, bewaar dan voldoende afstand. Wanneer je ligplaats wil nemen naast een kegelschip, moet je minstens volgende afstanden respecteren: 
‘BLIJF WEG’-SEIN

Kegelschepen die door een ongeval of gebeurtenis gevaarlijke stoffen dreigen te verliezen, moeten als geluidssein achtereenvolgens een korte en een lange stoot geven. Dit geluidssein wordt ononderbroken herhaald. Hoor je het sein? Blijf dan zo ver mogelijk weg van dit vaartuig!

 

Een noodgeval op het water?

 • Indien gewonden, slachtoffers of bij twijfel van mogelijke gewonden of slachtoffers, brand of zinkend vaartuig: bel 112
 • Contacteer RIS op 0800 30 440 (+32 (0)78 055 440) of maak een melding op de VisuRIS-app.
 • Verwittig via de marifoon of je gsm de dichtstbijzijnde brugsluis of walstation. 

Vermeld hierbij volgende gegevens:

 • Je scheepsnaam
 • Je eigen naam
 • De waterweg waarop je je bevindt (en de gemeente)
 • De dichtstbijzijnde kilometerpaal of om het even welk ander visueel referentiepunt (bijv. brugnaam of sluis)
 • Eventueel via GPS de coördinaten opgeven
 • Linker- of rechteroever vermelden
 • Aard van het noodgeval
Lees meer...