Waterwegenvergunning

Het waterwegenvignet verdwijnt en wordt vanaf 1 april 2020 vervangen door een nieuwe, digitale ‘waterwegenvergunning’. De Vlaamse Waterweg nv koos hiervoor om tegemoet te komen aan de vraag van pleziervaarders en watersporters naar een flexibeler systeem, waarbij de waterweggebruiker niet moet kiezen tussen vignetten van verschillende periodes (en dus vaak voor meer dagen moet betalen dan hij zich werkelijk bevindt op het netwerk van De Vlaamse Waterweg nv). Een waterwegenvergunning zal aangevraagd kunnen worden voor een dag, enkele dagen of maanden, of voor een jaar. Je kiest dus zelf wat de startdag van je waterwegenvergunning is en hoelang deze geldig is. Deze flexibiliteit is niet alleen een groot voordeel voor de trailerbare boten, dit biedt ook een grotere vrijheid aan de
(buitenlandse) bezoekers bij het plannen van hun vaarvakantie op de Vlaamse waterwegen. 

De nieuwe waterwegenvergunning wordt een digitale vergunning. De Vlaamse Waterweg nv streeft immers naar ‘papierloos varen’. Dit is niet enkel goed voor het milieu; het is ook efficiënter en beter voor de vaartuigen (geen stickers meer!).  

Om het varen te promoten, werd er voor gekozen om een geldige waterwegenvergunning te verplichten ongeacht of het vaartuig aangemeerd ligt (bijv. in een jachthaven of op een ligplaats langs de waterweg) of vaart.

Voor welke vaartuigen?

De waterwegenvergunning is van toepassing op vaartuigen die:

  • geschikt zijn voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven (geen personenvervoer tegen vergoeding);
  • groter zijn dan 6 meter en/of sneller varen dan 20 km per uur;
  • varen op of gemeerd zijn op een al dan niet vergunde of geconcessioneerde ligplaats op de bevaarbare waterwegen van het Vlaamse Gewest.

(U heeft geen waterwegenvergunning nodig op het Kanaal Gent-Terneuzen, het Kanaal Brugge-Zeebrugge, de Grensleie, de Gemeenschappelijke Maas, de Beneden-Zeeschelde en de Schelde-Rijnverbinding).

Let op: ook stilliggers moeten steeds over een geldende waterwegenvergunning beschikken. 

Hoeveel kost een waterwegenvergunning?

De te betalen vergoeding wordt berekend aan de hand van vijf dagtarieven. Deze dagtarieven zijn afhankelijk van de wijze van aankoop: aan het loket of online.

 

Dagtarief:

Dag 1

Dagtarief:

Dagen 2 t/m 7

Dagtarief:

Dagen 8 t/m 30

Dagtarief:

Dagen 31 t/m 90

Dagtarief:

Dagen 91 t/m 365

Tarieven (€/m/dag)

Loket

1,8750

0,6250

0,2084

0,0695

0,0139

Tarieven (€/m/dag)

Online aankoop

1,5000

0,5000

0,1667

0,0556

0,0111

De te betalen vergoeding wordt berekend op basis van de romplengte in meter van het vaartuig (tot 2 cijfers na de komma), het aantal dagen en de snelheid van het vaartuig. Voor een vaartuig dat geschikt is om sneller dan 20 km/uur te varen, wordt bij de aanvraag 6 meter bijgerekend bij de romplengte.

Voorbeeld: vaartuig 10,00 m, vergunning voor 80 dagen, geen snelvaart, online aankoop:

10*(1*"dagtarief 1 dag" + 6*"dagtarief 2-7 dagen" + 23*"dagtarief 8-30 dagen" + 50*"dagtarief 31-90 dagen")

= 10,00*(1*1,5000 + 6*0,5 + 23*0,1667 + 50*0,0556)

= € 111,14

Voor een vergunning met een looptijd van één jaar bedraagt het tarief € 14,73 (incl. BTW) per meter.

Vanaf wanneer kan ik mijn waterwegenvergunning aanvragen en vanaf wanneer is ze verplicht?

Je kan jouw nieuwe digitale waterwegenvergunning nu reeds digitaal aanvragen. Je kan hierbij zelf de begin- en einddatum van de vergunning bepalen.

Vanaf 1 april 2020 zal elk vaartuig, varend of aangemeerd, over een geldende waterwegenvergunning moeten beschikken. De Vlaamse Waterweg nv zal hierop toezien op de waterwegen, in de jachthavens en bij de passage van beweegbare bruggen en sluizen.

Als een vaartuig niet beschikt over de juiste waterwegenvergunning (geen vergunning, vervallen vergunning, foutieve lengte, geen snelvaart …) zal een forfaitaire vergoeding worden aangerekend ter waarde van tweemaal een waterwegenvergunning van 365 dagen volgens de romplengte en snelheid van het betreffende vaartuig, met een minimumbedrag van 250 euro, te vermeerderen met de administratieve kosten voor de inning van de forfaitaire vergoeding zelf. De forfaitaire vergoeding stelt
de eigenaar vrij van de aankoop van een waterwegenvergunning voor 365 dagen.

Hoe aanvragen?

Vraag hier jouw waterwegenvergunning digitaal aan. Heb je nog geen account heeft, gelieve dan eerst een account aan te maken.

Indien je verkiest om de aanvraag van jouw waterwegenvergunning aan het loket te doen, kan dit binnenkort op de volgende locaties:

Op deze locaties kan je betalen met bancontact, Visa en Mastercard.

Read more...