In de nabijheid van een stedelijke omgeving worden rust- en overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart vaak van walstroom voorzien. Walstroom is een begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruikmaakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken eigen generatoren om elektriciteit op te wekken, maar op los-, wacht- en overnachtingsplaatsen is het laten draaien van dieselmotoren onnodig milieubelastend. Binnenschepen liggen vaker in de bewoonde wereld en daar is ook de geluidshinder van belang, het laten draaien van de eigen generatoren veroorzaakt vaak hinderlijke lage bromtonen.

Langs de Vlaamse waterwegen werden diverse wacht- en overnachtingsplaatsen reeds van walstroom voorzien. Sommige van deze walstroomvoorzieningen worden van op afstand gemonitord en/ of gereset worden (level 5). Bij andere kasten is dit niet het geval (level 0).

Walstroomkasten (level 0)

Walstroomkasten level 0 kunnen niet van op afstand gemonitord en gereset worden en zijn bijgevolg vrij te gebruiken. Bij problemen aan de kast dient steeds een technieker langs te komen. Gelieve defecten dan ook steeds onmiddellijk te melden.

Op volgende locaties zijn de walstroomkasten vrij te gebruiken:
 
Locatie Aantal Vermogens per kast Contact
Sluis Evergem
Afwaartse kaaimuur (thv stuw)
 2 kasten  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)

Vrij gebruik

Bij problemen :

Contact opnemen met 
RIS (7d/7d - 24u/24u)

0800 30 440 

of 

+32(0)78 055 440

Sluis Evergem
Opwaartse kaaimuur (thv stuw)
 1 kast  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Sluis Oudenaarde 
Opwaarts de ophaalbrug RO
 3 kasten  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Sluis Oudenaarde 
Afwaarts sluis LO
 2 kasten  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Sluis Oudenaarde 
Opwaarts sluis LO
 9 kasten  2x16A (400V)/ 2x16A (220V)
Opwaarts sluis Asper
 2 kasten  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Sluis Dendermonde
Opwaarts
 3 kasten  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Sluis Dendermonde
Opwaarts
 1 kast  4x16A (400V)/ 4x16A (220V)
Moerbruggebrug
Opwaarts RO
 1 kast  4x16A (220V)
St-Lenaerts  9 kasten  

Walstroomkasten (level 5)

Walstroomkasten level 5 kunnen van op afstand gemonitord en gereset worden. Dit maakt het mogelijk de kasten, bij bvb een aardlek van op afstand te resetten, wat de tussenkomst van een technieker aanzienlijk verminderd. 

Op volgende locaties staan Walstroomkasten level 5:

Locatie Aantal Vermogens per kast Contact
Wachthaven
Evergem
 6 kasten  4x32A / 2x63A

24/24 - 7/7

toegankelijk na
aanmelding via app 
beheerder

Nieuwe Kalebrug
Evergem
 3 kasten  2x32A / 2x63A
Sluis Wijnegem
afwaarts
 10 kasten  2x63A
Sluis Wijnegem 
afwaarts
 8 kasten  2x32A
Sluis Wijnegem 
opwaarts
 6 kasten
 4 kasten
 16A/32A
 16A/32A/63A
Sluis Sint-Baafs-Vijve  2 kasten  2x32A / 1x 63A

 

Read more...